Medezeggenschap

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft een Hogeschoolraad (HR) en iedere academie van de hogeschool heeft een eigen medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraden zijn de formele organen voor studenten en personeel waarmee het College van Bestuur en de academiedirecties beleidsmatige en onderwijsinhoudelijke zaken bespreken.

In de academieraden worden onderwerpen behandeld die de academie betreffen, de HR behandelt onderwerpen die de hele hogeschool aangaan of die academie-overstijgend zijn. De raden beschikken over instemming- en adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp.

In de HR hebben twee leden per academie zitting (een personeelslid en een studentlid), plus een personeelslid van het Servicebureau en een student die alle AHK-studenten vertegenwoordigt. Lidmaatschap van de raden is voor drie jaar en komt tot stand door verkiezingen.

Hogeschoolraad
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam
kamer 7.47
spreekuur: woensdag 10.00-11.00 uur of op afspraak
T 020 527 7790

Postadres
Hogeschoolraad Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Postbus 15079
1001 MB  Amsterdam

Ambtelijk secretaris
Eleonora van Vloten
aanwezig: maandag t/m donderdag
E hogeschoolraad@ahk.nl

Samenstelling
Bekijk de samenstelling van de Hogeschoolraad op MyAHK

Reglementen

Hieronder vindt u de handleiding en reglementen die gelden voor de medezeggenschapsraden.

Medezeggenschapsreglement (PDF)
Medezeggenschapsreglement, Engelse vertaling (PDF)
Het medezeggenschapsreglement beschrijft de medezeggenschap binnen de hogeschool. Het hoofdstuk bevat zowel bepalingen over de Hogeschoolraad als over de medezeggenschapsraden van de academies.

Kiesreglement Medezeggenschap (PDF)
Het kiesreglement regelt o.a. de samenstelling van de medezeggenschapsraden, lidmaatschap, zittingsduur, verkiezingen etc.

Huishoudelijk Reglement Hogeschoolraad (PDF)
In dit reglement worden de samenstelling, werkwijze en beleidsvoorbereidingen van de Hogeschoolraad beschreven. Het huishoudelijk reglement is een bijlage van het medezeggenschapsreglement.

Delen