Jan Anthonie Bruijn

Lid sinds 14 december 2016
Einde termijn 14 december 2020

Jan Anthonie Bruijn (1958), hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden en sinds 2 juli 2019 voorzitter van de Eerste Kamer, is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

Hij studeerde geneeskunde aan de Johns Hopkins University te Baltimore (Verenigde Staten) en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierna specialiseerde hij zich tot patholoog in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Hij promoveerde in 1988 tot doctor aan de Universiteit Leiden.
Bruijn werkte na het afronden van zijn opleiding en promotie eerst als Universitair docent in Leiden en Boston (Harvard University), daarna als Universitair hoofddocent bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden.

Huidige nevenfuncties
Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal (lid Eerste Kamer sinds november 2012)
Voorzitter Raad van Advies Nuffic
Ambassadeur Platform Bèta Techniek
Adviseur Nederlandse Academie van de Leraar
Vice-voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Lid Comité van Aanbeveling Landelijke Kamer van Studentenverenigingen
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS)
Lid College van Advies Stichting Christiaan Huygens Prijs
Lid Comité van Aanbeveling St. Blikverruimers voor Jonge Commissarissen
Voorzitter adviesraad Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO, vanaf 2018

Delen