Paul van Maanen

Lid sinds 25 maart 2015
Einde termijn 25 maart 2023

Paul van Maanen (1957) heeft binnen de Raad specifieke expertise op het gebied van onderwijs. Voor hij in 2014 begon als collegevoorzitter bij het ROC Midden Nederland, was hij collegevoorzitter bij de Hogeschool Leiden (2006-2014). Momenteel is Paul van Maanen lid van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland.

Van Maanen behaalde in 1985 het doctoraal Pedagogiek (Universiteit Utrecht). Hij startte zijn loopbaan bij de Nederlandse Sport Federatie (1980-1984) en Nederlandse Basketball Bond (1984-1986). Hij werkte als senior adviseur bij het Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (1986-1994) en als directeur bij de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (1994-1999). 

Bij de Rijksoverheid vervulde hij tussen 1999 en 2003 functies als directeur gehandicaptenbeleid bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en plaatsvervangend directeur generaal Welzijn en Sport. Bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkte hij tussen 2004 en 2006 als directeur voortgezet onderwijs, waarnemend secretaris generaal, directeur beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, plaatsvervangend directeur generaal Hoger, Beroepsonderwijs en Wetenschapsbeleid. 

Huidige nevenfuncties
Lid Programmaraad Vilans
Lid Raad van Advies Sardes
Lid Raad van Toezicht LFB
Lid adviesraad Handicap en Studie
Lid Comité van Aanbeveling Bevrijdingsfestival Utrecht
Coach bij Intercoach Den Haag

Delen