Kwaliteitsafspraken

De AHK ontvangt, net als andere hoger onderwijsinstellingen, vanaf 2019 extra geld om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Het geld is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs en de besteding ervan is nu vastgelegd in de Kwaliteitsafspraken. 

Binnen de AHK zijn allerlei projecten ontwikkeld voor de besteding van dit geld, zowel door de academies als academie-overstijgend. De projecten lopen zeer uiteen en focussen op bijvoorbeeld taalvaardigheid, diversiteit of ondernemerschap. Mooi voorbeeld is ook de investering in de MakerSpace op het Marineterrein waar studenten nu kunnen werken met 3D-printers, virtual reality, lasersnijmachines en CNC freesemachines.

De plannen sluiten bovendien aan op de zes thema’s uit de sectorakkoorden waarop de Kwaliteitsafspraken zijn getoetst:

  • passende en goede onderwijsfaciliteiten;
  • meer en betere begeleiding van studenten;
  • verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit);
  • intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
  • studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen;
  • onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie.

De NVAO heeft in februari 2020 een positief positief advies uitgebracht aan de minister van OCW over de plannen voor kwaliteitsafspraken. Neemt de minister dit advies over, dan is het geld voor die plannen vanuit het ministerie gegarandeerd. Voorwaarde is wel dat de plannen tussentijds regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden, in overleg met de medezeggenschap.

Delen