Informatie voor nieuwe medewerkers

Wanneer u bij een van de academies van de AHK in dienst treedt, dan gebeurt dat op voordracht van de directie van de betreffende academie. Voordat u met uw feitelijke werkzaamheden kunt beginnen, dient er echter eerst een arbeidsvoorwaardengesprek plaats te vinden bij de afdeling P&O.

Tijdens dit gesprek wordt het salaris besproken dat voor u van toepassing is (tenzij dat al door de academie is vastgesteld) en worden de verdere formaliteiten die nodig zijn voor het totstandbrengen van een dienstverband vervuld. Uiteraard kunt u ook terecht met vragen over uw dienstverband.
Ter voorbereiding op het gesprek zult u een aantal formulieren en algemene informatie thuisgestuurd krijgen die voor u als werknemer van belang kunnen zijn. Een aantal van de benodigde formulieren kunt u tevens downloaden.

De afdeling P&O heeft tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek een aantal gegevens van elke nieuwe medewerker nodig om tot een goede en personeels- en salarisadministratie te komen.

Deze gegevens zijn:

 • Ingevulde set aanstellingsformulieren
  Deze set bestaat uit een formulier 'personele gegevens', een 'opgaaf gegevens voor de loonheffingen', een aanvraagformulier voor de vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer en algemene werknemersinformatie. De personele gegevens worden in het salarissysteem ingevoerd, zodat een correcte uitbetaling van het salaris kan plaatsvinden. U dient bij elke werkgever een 'opgaaf gegevens voor de loonheffingen' in te vullen zodat de correcte loonheffing wordt ingehouden.
  download de set aanstellingsformulieren (PDF)
  download de set aanstellingsformulieren voor medewerkers van de Academie van Bouwkunst (PDF)
  U kunt hieronder ook de losse formulieren downloaden.
 • Kopie identiteitsbewijs
  Sinds 1 juni 1994 is de Wet op de Identificatieplicht van kracht geworden. Op grond van deze wet moet de werkgever in zijn administratie een kopie bewaren van een identiteitsbewijs van elke medewerker. Onder een identiteitsbewijs wordt verstaan:
  voor Nederlanders:
  - een geldig paspoort;
  - een Europese identiteitskaart;

  voor buitenlanders die in Nederland verblijven:
  - een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort;
  - een buitenlands paspoort met de aantekening 'vergunning tot verblijf';
  - een verblijfsdocument van de vreemdelingendienst;
  - een werkvergunning.
 • Een actueel curriculum vitae

Tevens wordt u, indien van toepassing, verzocht mee te nemen:

 • Een recente salarisspecificatie
 • Relevante diploma's
 • Actueel overzicht diensttijd onderwijs (dit kunt u via de website van het ABP downloaden)

Let op: u kunt pas met uw feitelijke werkzaamheden starten nadat uw indiensttreding door P&O akkoord is bevonden!

Delen