Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) leidt musici op voor het nationale en internationale werkveld, op het hoogste niveau. Het CvA biedt hiertoe bachelor- en masteropleidingen in alle genres, een docentenopleiding en de nationale opleiding voor jong toptalent. Door dit complete aanbod van genres en trajecten is het CvA niet alleen een volledige afspiegeling van het actuele muzieklandschap, maar speelt het ook een actieve rol in de vormgeving daarvan. Met een populatie van zo’n twaalfhonderd studenten, een uitstekend docentencorps en gesitueerd in het hart van Amsterdam, is het CvA in staat op te leiden voor het topsegment van het nationale en internationale werkveld.

Het Conservatorium van Amsterdam zoekt een:

Studieleider Sweelinck Academie m/v

De Academie
De Sweelinck Academie verzorgt het onderwijs aan jong (top)talent van 6 tot 18 jaar op een zeer hoog ambachtelijk niveau en hanteert daarbij het ontwikkelen van de creativiteit en eigenheid van het kind als uitgangspunt. De Academie richt zich op jonge ambitieuze getalenteerde kinderen die op een hoog vakmatig niveau worden gecoacht en begeleid en daarmee de mogelijkheid hebben door te stromen naar de vakopleiding.

Functie-inhoud

De studieleider Sweelinck Academie functioneert onder verantwoordelijkheid van de adjunct- directeur/hoofd klassiek, binnen de beleidsuitgangspunten van het CvA en heeft een overtuigende visie op de verdere ontwikkeling van de Sweelinck Academie en haar onderwijsprogramma. De studieleider is het gezicht van de Academie, geeft daaraan leiding, coördineert het onderwijsprogramma, verzorgt de operationele aansturing van de docenten, neemt zitting in relevante commissies, adviseert de leerlingen t.a.v. een mogelijke professionele toekomst in de muziek, onderhoudt goede contacten met ouders en leerlingen, verzorgt presentaties en draagt mede zorg voor de werving van nieuwe leerlingen.

Functie-eisen en profiel

De studieleider:

  • is een expert in zijn (muzikale) vakgebied;
  • heeft een afgeronde hbo-opleiding muziek met onderwijsbevoegdheid of vergelijkbaar niveau;
  • heeft ervaring in het opleiden van (jong) toptalent in de klassieke muziek, heeft daarop een duidelijke visie en baseert zich daarbij mede op pedagogisch didactische concepten, methodes en ervaringen bij gerenommeerde (buitenlandse) instellingen;
  • is in staat de huidige tradities, ambities en kwaliteiten binnen de Sweelinck Academie op waarde te schatten, deze te bundelen tot een eenheid en de Academie verder te ontwikkelen tot de Europese voorhoede van opleidingen voor jong toptalent, een en ander in nauwe samenwerking met het Junior Jazz College;
  • draagt in goede samenwerking met de docenten en collega coördinatoren/studieleiders bij aan het vormgeven van het onderwijsprogramma, waaronder een programma voor uitzonderlijk talent, dat aansluit op ‘Bachelor Excellence Program’;
  • is in staat de ambities, belangen en behoeftes van grote en uitzonderlijke talenten binnen de Academie te combineren met die van de jonge talenten die uiteindelijk kiezen voor een toekomst buiten het professionele muziekleven;
  • weet gemakkelijk aansluiting te vinden bij de diverse stakeholders, waaronder de coördinator, docenten, leerlingen en ouders;
  • kan de Sweelinck Academie extern vertegenwoordigen, de maatschappelijke relevantie uitdragen en een bijdrage leveren aan fondsen- en sponsorwerving t.b.v. jong talent;
  • kan goed communiceren en organiseren, een goede werksfeer en -cultuur creëren en beschikt over een flexibele instelling en open houding naar de CvA-organisatie;
  • is gedurende het schooljaar alle zaterdagen en incidenteel ook op zondag beschikbaar.
Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd binnen functieschaal 13 (minimaal € 4.839,58 en maximaal € 5.894,67 bij een volledig dienstverband). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Er is sprake van een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een aanstelling voor een jaar, met voornemen tot voortzetting van het tijdelijke dienstverband na die datum.

Procedure

Op basis van de ingezonden brieven vindt een eerste selectie plaats. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in eerste helft van september.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Okke Westdorp, adjunct-directeur en hoofd Klassieke Muziek via het secretariaat: cva-secretariaat@ahk.nl.

Sollicitaties, bestaande uit een brief met CV, kunnen per e-mail worden verstuurd aan vacature-cva@ahk.nl. De inzendtermijn sluit 1 september aanstaande.

Download de vacature (PDF)

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reageren voor
Organisatieonderdeel

Conservatorium van Amsterdam

Aanstellingsomvang

0,4 fte

Salarisniveau

schaal 13 van de cao-hbo

Plaatsingsdatum
Terug naar lijst
Delen