AHK Circles Diversiteit & Inclusie

Tijd voor verandering
Om inclusief te zijn, moeten we veranderen. Dus, neem deel aan het gesprek tijdens de AHK Circles. Laten we onze kracht, kennis, talent en energie combineren voor een duurzame en inclusieve omgeving. Wissel kennis uit, leer en groei samen naar een veiligere AHK-omgeving. Wat zie je, wat zijn je ervaringen, wat is je perspectief en wat heb je nodig? We willen gesprekken mogelijk maken, leren van elkaar en bewustwording creëren. 

"We voeden de AHK Circles met energie om de omgeving te activeren voor verandering"
De programmacommissie AHK Circles

Safety en Inclusion
In 2022 en 2023 rouleerden de AHK Circles langs de zes academies van de AHK en organiseerden we bijeenkomsten met het thema Safety & Inclusion. Om de wensen en behoeften van studenten en medewerkers van de AHK rond dit thema in beeld te brengen, hebben de commissieleden van de Circles rondvraag gedaan op hun eigen academie en hebben zij één of twee gasten uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. Van die gesprekken is de videoserie Drawing the Circles gemaakt. De video's zijn te bekijken op MyaHK.

De programmacommissie

De programmacommissie AHK Circles D&I is een collectief van studenten en medewerkers van de zes academies van de AHK met ieder een schat aan levenservaringen om de inclusieve cultuur, praktijk en het beleid binnen de AHK te kunnen verbeteren. Zie de programmacommissie als kritische vriend met inclusie als doel. Wij willen graag jouw stem horen. Wil je meepraten of wil je je verhaal kwijt? Stuur dan een e-mail naar: ahk-dive-in@ahk.nl. Wij horen graag van je.

We werken met de volgende kernwaarden:

  • Inclusie: de programmacommissie benoemt studenten en medewerkers uit de breedste range van intersectionaliteit binnen de AHK;
  • Inclusieve programmering: onze eigen ervaringen bieden ons de mogelijkheid om inclusievere Circles te creëren. 
  • Kritische vriend: we moedigen kritisch en doelgericht denken over inclusie aan;
  • Dialoog: we faciliteren gesprekken en vergroten bewustwording, daarmee versterken we de interdisciplinaire dialoog;
  • Veiligheid: we gebruiken beproefde strategieën om een veilige omgeving te creëren voor leden en deelnemers;
  • Katalysator: We voeden de AHK Circles met energie om de omgeving te activeren voor verandering;
  • Kennisuitwisseling: we delen onze beste en slechtste ervaringen en we leren mensen over belangrijke sociale kwesties.

Meer info op MyAHK
Studenten en medewerkers van de AHK vinden meer informatie over de AHK Circles met meer video's, de agenda en een introductie van de programmacommissie op MyAHK 

Wil je deelnemen aan het gesprek? Dan kun je een bericht sturen naar de commissie van de AHK Circles (ahk-dive-in@ahk.nl). Mocht je behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek? De AHK heeft verschillende vertrouwenspersonen die voor jou klaar staan.   

Delen