Afval

Renewi (voorheen ICOVA) is sinds 2008 afvalverwijderaar van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Bij de inkoop van de afvalverwijderaar is aan duurzaamheid een hoge prioriteit toegekend. Zo is er gekeken of het aantal logistieke bewegingen beperkt kon worden en hoe duurzaam het bedrijf acteerde. Op basis van onder andere deze zwaarwegende criteria is Renewi destijds als winnaar uit de bus gekomen. Momenteel wordt er ook onderzocht of elektrisch vervoer over water mogelijk is.

Renewi is specialist op het gebied van inzameling en transport van alle soorten afvalstromen. Ze verhuren en plaatsen containers voor elke locatie van de AHK en voor diverse soorten afval: van rest-, elektronisch-, gevaarlijk-, gft-, bedrijfs-, bouw- en sloopafval, glas, papier en karton tot hout, puin en grond.

Afval versus grondstoffen
Naast het scheiden aan de bron zorgt Renewi ervoor, dat het restafval ook weer gescheiden wordt. Ze beschikken hiervoor over uitgebreide installaties om afval op een zo efficiënt mogelijke manier te sorteren en bewerken. Doordat Renewi zo’n groot deel van alle afvalstoffen klaar weet te maken voor hergebruik, wordt gesproken van grondstoffen in plaats van afval. Dankzij de innovatieve processen zijn deze grondstoffen namelijk geschikt voor het fabriceren van nieuwe, hoogwaardige producten. Hierdoor leveren ze een belangrijke bijdrage aan een verantwoord grondstoffengebruik, de vermindering van CO2-uitstoot en de omvang van de afvalberg. Dat is de circulaire economie anno 2019.

Dankzij de uitgekiende werkwijze waarin Renewi afval zo goed mogelijk scheidt en verwerkt, ligt een tweede leven in het verschiet. Inmiddels wordt al 65% van het afval circulair ingezet. Dat is natuurlijk een mooi resultaat, maar de ambitie is om in 2020 75% van het afval tot nieuwe grondstof te recyclen.

Delen