Het Achterhuis

Paul Kuipers (Master in Architectuur) studeerde af met zijn architectonisch ontwerp Het Achterhuis. Paul: 'Omdat architectuur voor mij onvermijdelijk politiek is, is mijn afstudeeropgave een politieke boodschap over het belang van transparantie voor de democratie geworden. Omdat Edward Snowden als klokkenluider de belichaming van dit belang is, heb ik aan zijn wereld termen ontrokken die ik vervolgens heb omgezet in architectonische principes. Termen zoals open vs. gesloten, privé vs. publiek, digitaal vs. analoog, verhulling vs. onthulling.

Het uiteindelijke ontwerp is een plek geworden waar hij zich zowel privé beschermd als publiek gezien weet. Het huis en de publieke ruimten zijn op een labyrintische wijze met elkaar verstrengeld middels een aaneenschakeling van achterhuizen, -gangen en -kamers in de binnentuin van een bouwblok in de Amsterdamse grachtengordel. Daarmee krijgt ook Het Achterhuis en de Binnentuin (als plek om je te verbergen) een nieuwe interpretatie en laat het zien dat, er binnen de beperkingen van een UNESCO monument, nog best wat mogelijk is.'

Aanbevelingen

Machiel Spaan, afstudeermentor Academie van Bouwkunst: 'Het afstuderen van Paul is een politiek en een ruimtelijk manifest. (...) Het afstudeerproject heeft een bijzonder en grensverleggend karakter. (...) De presentatie is uitmuntend en overweldigend. (...) Met Het Achterhuis is Paul erin geslaagd ons allen deelgenoot te maken van een aantal dilemma's van de met het internet doordrongen wereld en de invloed hiervan op onze democratie. Thema's die aan de orde van de dag zijn en die, zoals Paul aantoont, ook in de architectuur van de stad en de ruimte betekenis kunnen krijgen.' 

Jonas Staal, Studio Jonas Staal: 'Zijn geëngageerde speculatieve architectuur is manifest en poëzie ineen, transparant en privé, schaamteloos idealistisch en absoluut pragmatisch.'

Een project van:

Delen