Inzenden

De criteria voor inzending vind je in het AHK Eindwerkprijs Reglement 2020 (PDF).
Deadline inzending: 9 oktober 2020

Onderdelen inzending
De inzending dient te bestaan uit de volgende documenten, voorzien van duidelijke nummers en titels:

  1. overzicht van gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, naam opleiding, titel (eindexamen)werk, afstudeerdatum, links naar profiel op de Lichtingensite en/of LinkedIn (een document met je cv bijvoegen mag ook);
  2. eindexamenwerk of uitgelichte onderdelen uit het portfolio (voor zover mogelijk), in de vorm van tekst, video, foto, script, audio, beeld en/of maquettes;
  3. bewijs waaruit de datum van afstuderen blijkt (bijv. kopie diploma);
  4. motivatie van de kandidaat van maximaal één A4 met een korte samenvatting van het project of (onderdelen van) het portfolio, de manier van verbinding met de buitenwereld en de relevantie voor de verdere ontwikkeling van het vak;
  5. aanbevelingsbrief namens de opleiding van een van de begeleiders, waarin gemotiveerd wordt waarom het werk aan de criteria van de prijs voldoet;
  6. aanbevelingsbrief van een externe deskundige;
  7. een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs dat het eindexamenwerk of portfolio is beoordeeld met een 'goed'/ 8 of hoger (indien beschikbaar, niet verplicht);
  8. documentatie over het werk, zoals promotiemateriaal, recensies, gewonnen prijzen (indien beschikbaar, niet verplicht).

Inzending
Stuur je inzending digitaal naar webredactie@ahk.nl (bijvoorbeeld via WeTransfer.com).

Als je werk hebt waarvan je wilt dat de jury het bekijkt tijdens het juryberaad - zoals een boek, foto's of een maquette (in het geval van video of audio is digitaal inleveren voldoende) - kun je dat eventueel ook als 'hardcopy' afleveren bij het secretariaat van het Servicebureau (3e verdieping Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat 3, tot 17.30 uur), of stuur het naar:

AHK - afdeling Kwaliteit, communicatie en beleid
T.a.v. jury AHK Eindwerkprijs
Postbus 15079
1001 MB Amsterdam

Vragen?
E-mail webredactie@ahk.nl.

'Als je afstudeert, en je staat achter wat je hebt gemaakt, zou ik zeker meedoen met de Eindwerkprijs. De aanmelding is even wat werk, maar een mogelijke nominatie of prijs en een blik van buiten op je werk zijn de moeite waard.'
Maartje Prins (winnaar Eindwerkprijs, bachelor Scenografie)
Delen