Inzenden

Je volledige inzending dient te zijn ontvangen op woensdag 11 september 2019.

Om mee te kunnen dingen naar de Eindwerkprijs 2019 moet je afgestudeerd zijn aan een opleiding aan de AHK tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019.

De precieze criteria voor inzending vind je in het AHK Eindwerkprijs Reglement (PDF).

Onderdelen inzending
De inzending dient te bestaan uit de volgende documenten, voorzien van duidelijke nummers en titels:

  1. overzicht van gegevens: naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum van student, naam van de opleiding, titel van het eindexamenwerk en afstudeerdatum, namen en e-mailadressen van begeleiders en auteurs van de aanbevelingsbrieven, link(s) naar profiel op de Lichtingensite en/of LinkedIn (een document met je CV bijvoegen mag ook);
  2. eindexamenwerk zelf (voor zover mogelijk), in de vorm van tekst, video, foto, script, audio, beeld en/of maquettes;
  3. door een bevoegde examinator ondertekend bewijs dat het eindexamenwerk is beoordeeld met een 'goed'/ 8 of hoger (voor de Academie van Bouwkunst geldt dat het voldoende is als de kwaliteit van het werk blijkt uit de aanbevelingsbrieven);
  4. bewijs waaruit de datum van afstuderen blijkt (bijv. kopie diploma);
  5. motivatie van de kandidaat van maximaal één A4 met een korte samenvatting van het project, de manier van verbinding met de buitenwereld en de relevantie voor de verdere ontwikkeling van het vak;
  6. aanbevelingsbrief namens de opleiding van een van de begeleiders, waarin gemotiveerd wordt waarom het eindwerk bij uitstek aan de criteria van de prijs voldoet;
  7. aanbevelingsbrief van een externe deskundige;
  8. documentatie over het werk, zoals promotiemateriaal, recensies, gewonnen prijzen (indien beschikbaar, niet verplicht).

Digitaal en hardcopy inzending
Stuur je inzending digitaal naar webredactie@ahk.nl (bijvoorbeeld via WeTransfer.com) én in hardcopy naar:

AHK - afdeling Kwaliteit, communicatie en beleid
T.a.v. jury AHK Eindwerkprijs
Postbus 15079
1001 MB Amsterdam

of lever de hardcopy af bij het secretariaat van het Servicebureau, 3e verdieping Academie voor Theater en Dans, Jodenbreestraat 3 (tot 17.30 uur).

Vragen?
E-mail webredactie@ahk.nl.

'Als je afstudeert, en je staat achter wat je hebt gemaakt, zou ik zeker meedoen met de Eindwerkprijs. De aanmelding is even wat werk, maar een mogelijke nominatie of prijs en een blik van buiten op je werk zijn de moeite waard.'
Maartje Prins (winnaar Eindwerkprijs, bachelor Scenografie)
Delen