22.06.18 - 27.06.18
EYE, hallway towards Cinema 2
24.06.18, 09:30 hrs.
25.06.18, 13:00 hrs.
DAS, Exhibition Space | Grootlab
25.06.18, 18:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.06.18, 19:30 hrs.
Q-Factory
25.06.18, 20:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.06.18, 20:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.18, 11:00 hrs.
EYE, Cinema 1
26.06.18, 13:00 hrs.
EYE, Cinema 1
26.06.18, 13:00 hrs.
DAS, Exhibition Space | Grootlab
26.06.18, 13:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.18, 15:00 hrs.
EYE, Cinema 1
26.06.18, 17:00 hrs.
EYE, Foyer Cinema 1
26.06.18, 18:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.18, 18:30 hrs.
EYE, Cinema 1
26.06.18, 20:30 hrs.
Korzo
26.06.18, 21:00 hrs.
EYE, Cinema 1
26.06.18, 22:00 hrs.
Bimhuis
26.06.18, 22:00 hrs.
Bimhuis
27.06.18
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.18, 11:00 hrs.
EYE, Foyer Cinema 1
27.06.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.18, 13:00 hrs.
EYE, Cinema 1
27.06.18, 13:00 hrs.
DAS, Exhibition Space | Grootlab
27.06.18, 13:45 hrs.
EYE, Cinema 2
27.06.18, 14:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.18, 15:00 hrs.
EYE, Cinema 1
27.06.18, 17:00 hrs.
EYE, Foyer Cinema 1
27.06.18, 18:30 hrs.
EYE, Cinema 1
27.06.18, 19:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.18, 19:30 hrs.
EYE, Cinema 3
27.06.18, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
27.06.18, 20:30 hrs.
Korzo
27.06.18, 20:30 hrs.
NDSM Werf Noordstrook
27.06.18, 21:00 hrs.
EYE, Cinema 1
27.06.18, 22:00 hrs.
Studio K
28.06.18
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.06.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
28.06.18, 11:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.06.18, 11:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.06.18, 12:00 hrs.
EYE, Cinema 2
28.06.18, 12:00 hrs.
EYE, Cinema 3
28.06.18, 12:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
28.06.18, 14:00 hrs.
EYE, Cinema 2
28.06.18, 14:00 hrs.
EYE, Cinema 3
28.06.18, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.06.18, 15:30 hrs.
EYE, Room at the Top
28.06.18, 16:00 hrs.
EYE, Cinema 2
28.06.18, 16:00 hrs.
EYE, Cinema 3
28.06.18, 17:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.06.18, 17:45 hrs.
28.06.18, 18:00 hrs.
EYE, Cinema 2
28.06.18, 18:00 hrs.
EYE, Cinema 3
28.06.18, 18:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.06.18, 20:00 hrs.
EYE, Cinema 2
28.06.18, 20:00 hrs.
EYE, Cinema 3
28.06.18, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.06.18, 20:15 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
28.06.18, 20:30 hrs.
NDSM Werf Noordstrook
28.06.18, 21:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.06.18, 22:00 hrs.
EYE, Cinema 2
28.06.18, 22:00 hrs.
EYE, Cinema 3
29.06.18, 11:00 hrs.
EYE, Cinema 2
29.06.18, 11:00 hrs.
EYE, Cinema 3
29.06.18, 11:15 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
29.06.18, 12:15 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
29.06.18, 13:00 hrs.
EYE, Cinema 2
29.06.18, 13:00 hrs.
EYE, Cinema 3
29.06.18, 14:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
29.06.18, 15:00 hrs.
EYE, Cinema 2
29.06.18, 15:00 hrs.
EYE, Cinema 3
29.06.18, 16:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
29.06.18, 16:00 hrs.
Academy of Architecture
29.06.18, 17:00 hrs.
EYE, Cinema 2
29.06.18, 17:00 hrs.
EYE, Cinema 3
29.06.18, 18:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.06.18, 19:00 hrs.
EYE, Cinema 2
29.06.18, 19:00 hrs.
EYE, Cinema 3
29.06.18, 20:30 hrs.
NDSM Werf Noordstrook
29.06.18, 20:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
29.06.18, 20:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.06.18, 21:00 hrs.
30.06.18, 11:00 hrs.
EYE, Cinema 2
30.06.18, 11:00 hrs.
Café Kanis & Meiland
30.06.18, 12:30 hrs.
30.06.18, 13:00 hrs.
EYE, Cinema 2
30.06.18, 13:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
30.06.18, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
30.06.18, 15:00 hrs.
EYE, Cinema 2
30.06.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
30.06.18, 17:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
30.06.18, 17:00 hrs.
EYE, Cinema 2
30.06.18, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
30.06.18, 20:15 hrs.
01.07.18, 11:00 hrs.
Café Kanis & Meiland
01.07.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
01.07.18, 16:30 hrs.
De Hermitage
01.07.18, 20:15 hrs.
03.07.18, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
05.07.18, 19:30 hrs.
05.07.18, 20:00 hrs.
Academy of Architecture
06.07.18, 17:00 hrs.
Breitner Academie
06.07.18, 19:30 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
07.07.18, 11:00 hrs.
Café Kanis & Meiland
07.07.18, 16:00 hrs.
De Hermitage
07.07.18, 16:00 hrs.
Artis
07.07.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
07.07.18, 17:30 hrs.
Artis
07.07.18, 20:00 hrs.
Nationale Opera & Ballet
08.07.18, 11:00 hrs.
Café Kanis & Meiland
08.07.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
08.07.18, 14:00 hrs.
Nationale Opera & Ballet
12.07.18, 17:30 hrs.
Nemo
12.07.18, 18:45 hrs.
Nemo
12.07.18, 20:00 hrs.
Nemo
13.07.18, 21:00 hrs.
Academy of Architecture
14.07.18, 16:00 hrs.
Artis
14.07.18, 16:00 hrs.
De Hermitage
14.07.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
14.07.18, 17:30 hrs.
Artis
15.07.18, 11:00 hrs.
15.07.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
15.07.18, 16:30 hrs.
De Hortus
17.07.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
19.07.18, 10:30 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
19.07.18, 17:45 hrs.
Nemo
20.07.18, 13:30 hrs.
Ambassade van de Vrije Geest
20.07.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
20.07.18, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
21.07.18, 16:00 hrs.
Artis
21.07.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
21.07.18, 17:30 hrs.
Artis
22.07.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
22.07.18, 16:30 hrs.
De Hortus
24.07.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
26.07.18, 18:30 hrs.
Nemo
26.07.18, 20:00 hrs.
Nemo
28.07.18, 16:00 hrs.
Artis
28.07.18, 16:00 hrs.
De Hermitage
28.07.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
28.07.18, 17:30 hrs.
Artis
29.07.18, 16:30 hrs.
De Hortus
31.07.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
27.08.18, 13:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.08.18, 13:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.08.18, 19:30 hrs.
01.09.18, 14:00 hrs.
02.09.18, 14:00 hrs.
24.09.18, 18:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
02.11.18, 17:00 hrs.
Academy of Architecture
10.11.18, 13:00 hrs.
DAS Graduate School
22.12.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
Share