19.07.18, 10:30 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
19.07.18, 17:45 hrs.
Nemo
20.07.18, 13:30 hrs.
Ambassade van de Vrije Geest
20.07.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
20.07.18, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
21.07.18, 16:00 hrs.
Artis
21.07.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
21.07.18, 17:30 hrs.
Artis
22.07.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
22.07.18, 16:30 hrs.
De Hortus
24.07.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
26.07.18, 17:00 hrs.
Nemo
28.07.18, 16:00 hrs.
Artis
28.07.18, 16:00 hrs.
De Hermitage
28.07.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
28.07.18, 17:30 hrs.
Artis
29.07.18, 16:30 hrs.
De Hortus
31.07.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
02.08.18, 17:30 hrs.
Nemo
04.08.18, 16:00 hrs.
Artis
04.08.18, 16:00 hrs.
De Hermitage
04.08.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
04.08.18, 19:30 hrs.
05.08.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
05.08.18, 16:30 hrs.
De Hortus
05.08.18, 19:30 hrs.
07.08.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
07.08.18, 19:30 hrs.
07.08.18, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
08.08.18, 19:30 hrs.
09.08.18, 17:30 hrs.
Nemo
09.08.18, 19:30 hrs.
10.08.18, 19:30 hrs.
11.08.18, 16:00 hrs.
Artis
11.08.18, 16:00 hrs.
De Hermitage
11.08.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
12.08.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
12.08.18, 16:30 hrs.
De Hortus
14.08.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
17.08.18, 13:30 hrs.
Ambassade van de Vrije Geest
18.08.18, 16:00 hrs.
Artis
18.08.18, 16:00 hrs.
De Hermitage
18.08.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
19.08.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
20.08.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
21.08.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
23.08.18, 10:30 hrs.
23.08.18, 17:30 hrs.
Nemo
24.08.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
25.08.18, 11:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
25.08.18, 16:00 hrs.
Artis
25.08.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
26.08.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
26.08.18, 11:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
27.08.18, 13:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.08.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
29.08.18, 13:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.08.18, 19:30 hrs.
30.08.18, 17:45 hrs.
Nemo
30.08.18, 19:00 hrs.
Academy of Architecture
31.08.18, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
01.09.18, 14:00 hrs.
02.09.18, 14:00 hrs.
Image: "Gardener" - Chor. Perf. Karol Tyminski. Photo by Bartosz Gorka.
05.09.18, 19:00 hrs.
DAS Graduate School
08.09.18, 20:30 hrs.
Kröller Müller Museum
17.09.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
17.09.18, 20:00 hrs.
Zuiderkerk
18.09.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
19.09.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
20.09.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.09.18, 17:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
24.09.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
27.09.18, 17:00 hrs.
Academy of Architecture
06.10.18, 11:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
19.10.18, 20:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
20.10.18, 11:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.10.18, 20:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
26.10.18, 20:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
02.11.18, 17:00 hrs.
Academy of Architecture
10.11.18, 10:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
10.11.18, 13:00 hrs.
DAS Graduate School
26.11.18, 16:00 hrs.
Nederlandse Filmacademie
22.12.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
26.01.19, 10:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
Share