Madieke Hupperets

Madieke Hupperets

Tijdens de master heb ik me ondergedompeld in de leefwereld van jongeren: wat hen drijft, hun culturele leven, hun behoeftes en wensen aangaande cultuurparticipatie. Zowel in het onderzoek samen met Minke van der Eijk als in het educatief project met Eline Janssen voor Foam, heb ik samengewerkt met mbo-studenten. Dit heeft geresulteerd in een passend, duurzaam programma voor deze studenten en hun leeftijdgenoten.

Ik kan nu positie innemen in het werkveld en de urgentie die ik voel onderbouwen met stevige argumenten, in alle organisaties waar ik terechtkom.

Mijn overtuiging dat het museum een ontmoetingsplek moet zijn voor iedereen, is alleen maar gegroeid tijdens deze master. Dat er nog veel werk verzet moet worden om jongeren op hun gemak te stellen en zich veilig te laten voelen in het museum, is tijdens mijn studie benadrukt.

De weg die ik ben ingeslagen om samen met mbo’ers programmering voor jongeren te maken zet ik met liefde voort. Ik werk graag verder aan het museum als ontmoetingsplek: een plein voor iedereen waar wordt geïnspireerd, ontdekt, gediscussieerd, waar wordt gelachen en wordt erkend.

Beroep
Projectcoördinator museumeducatie

Back to list
Share