Janneke Berendsen

Janneke Berendsen

Course
Kunsteducatie (master)
Class
2023
Contact
LinkedIn

Beroep: kunsteducator en beeldend kunstenaar

“As a classroom community, our capacity to generate excitement is deeply affected by our interest in one another, in hearing one another’s voices, in recognizing one another’s presence.” – bell hooks, Teaching To Transgress: Education as the Practice of Freedom, 1994

De master Kunsteducatie heeft eraan bijgedragen dat ik me meer bewust ben geworden van de keuzes die je als kunsteducator kunt maken. Keuzes over welke perspectieven en kunstvormen je ruimte biedt – en daarmee al dan niet bijdraagt aan het in stand houden van een vanuit koloniale en patriarchale machtsstructuren geconstrueerd curriculum.

Ik schreef een literatuurstudie over de relatie tussen kunsteducatie en kansenongelijkheid [Link: https://www.ahk.nl/onderzoek/research-profile/publicaties/publicatie/kunsteducatie-en-de-veelkoppige-draak-kansenongelijkheid/] en deed samen met mbo-studenten empirisch onderzoek naar hoe theateretiquetten hun theaterbeleving beïnvloeden.

In het kunsteducatief project Dans me je verhaal, dat ik samen met Layzmina Emerencia ontwikkelde, brachten we jongeren uit Amsterdam Nieuw-West en een interdisciplinair team van professionele makers samen om een korte dansfilm over waardering en eigenwaarde te maken. De uitvoering van dit project bood ons waardevolle inzichten in welke strategieën inclusie binnen buitenschoolse kunsteducatie kan bevorderen.

In mijn hele leerproces werd ik omringd door een gemeenschap van kunstprofessionals en onderzoekers met uiteenlopende achtergronden (zowel wat betreft disciplines als culturele achtergronden). Dit was een enorme verrijking en heeft me ervan doordrongen hoe belangrijk het is als kunsteducator steeds opnieuw buiten je eigen referentiekader te treden.

In de toekomst hoop ik nieuwe samenwerkingen aan te gaan met mensen, jong en oud, die mijn horizon blijven verbreden.

Back to list
Share