18.03.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
18.03.19, 19:00 hrs.
Academy of Architecture
18.03.19, 19:30 hrs.
Q-Factory
18.03.19, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.03.19, 12:30 hrs.
Thomas Open
19.03.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
19.03.19, 18:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
19.03.19, 18:30 hrs.
Foodhallen
19.03.19, 19:30 hrs.
Q-Factory
19.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.03.19, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.03.19, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
21.03.19, 12:30 hrs.
Plein van Siena
Lunchconcert Oude Muziek
21.03.19, 12:30 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
21.03.19, 16:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
21.03.19, 18:30 hrs.
UvA-theater
21.03.19, 19:00 hrs.
Veem House for Performance
22.03.19, 11:00 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.03.19, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
22.03.19, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.03.19, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
22.03.19, 19:00 hrs.
Veem House for Performance
22.03.19, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
22.03.19, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
22.03.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.03.19, 13:00 hrs.
Winkelcentrum Schalkwijk
23.03.19, 16:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
23.03.19, 16:00 hrs.
Stadsgehoorzaal Leiden
23.03.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
23.03.19, 17:00 hrs.
Studio K
23.03.19, 19:00 hrs.
Veem House for Performance
23.03.19, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
24.03.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
24.03.19, 12:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
24.03.19, 14:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam - Roelof Hartplein
24.03.19, 14:00 hrs.
Theater de Beun
24.03.19, 15:00 hrs.
DAS Graduate School
25.03.19
Breitner Academie
25.03.19, 10:00 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.03.19, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
25.03.19, 19:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
25.03.19, 19:30 hrs.
Q-Factory
25.03.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.03.19, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
26.03.19, 14:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
26.03.19, 18:00 hrs.
ROCvA Da Costastraat
26.03.19, 19:30 hrs.
Q-Factory
26.03.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.03.19, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
26.03.19, 22:00 hrs.
Bimhuis
27.03.19, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.03.19, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.03.19, 10:30 hrs.
OBA Buitenveldert
28.03.19, 13:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
28.03.19, 16:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.03.19, 19:00 hrs.
Frascati 4
28.03.19, 19:15 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.03.19, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.03.19, 20:00 hrs.
Academy of Architecture
28.03.19, 20:00 hrs.
Bimhuis
28.03.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.03.19, 21:15 hrs.
Academie voor Theater en Dans
29.03.19, 10:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
29.03.19, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.03.19, 16:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
29.03.19, 19:00 hrs.
Frascati 4
29.03.19, 19:15 hrs.
Academie voor Theater en Dans
29.03.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.03.19, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
29.03.19, 21:15 hrs.
Academie voor Theater en Dans
30.03.19, 13:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
30.03.19, 14:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
30.03.19, 15:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
30.03.19, 17:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
30.03.19, 19:00 hrs.
Frascati 4
31.03.19, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
31.03.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
31.03.19, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
01.04.19, 11:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
02.04.19, 18:30 hrs.
Foodhallen
03.04.19, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
03.04.19, 09:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
03.04.19, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
04.04.19, 14:00 hrs.
DAS Graduate School
04.04.19, 20:00 hrs.
Paradiso
04.04.19, 20:00 hrs.
Sorel's Bar
05.04.19, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
05.04.19, 20:15 hrs.
Oude Lutherse Kerk
06.04.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
06.04.19, 20:15 hrs.
Grote Kerk Buren
09.04.19, 12:00 hrs.
De Waalse Kerk
09.04.19, 17:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
09.04.19, 18:30 hrs.
Foodhallen
10.04.19, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
11.04.19, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
11.04.19, 19:00 hrs.
11.04.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
11.04.19, 20:00 hrs.
Academy of Architecture
12.04.19 - 13.04.19
Breitner Academie
12.04.19, 10:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.04.19, 11:30 hrs.
12.04.19, 15:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.04.19, 19:00 hrs.
12.04.19, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
12.04.19, 21:00 hrs.
Muziekgebouw Eindhoven
13.04.19, 19:00 hrs.
14.04.19, 14:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.04.19, 14:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam - Roelof Hartplein
14.04.19, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
14.04.19, 15:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
14.04.19, 16:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.04.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
15.04.19, 20:15 hrs.
TivoliVredenburg
16.04.19, 18:30 hrs.
Foodhallen
16.04.19, 19:00 hrs.
Breitner Academie
16.04.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
17.04.19, 12:30 hrs.
Concertgebouw
17.04.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.04.19, 18:00 hrs.
ROCvA Da Costastraat
19.04.19, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
20.04.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
23.04.19, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.04.19, 18:30 hrs.
Foodhallen
24.04.19, 19:00 hrs.
24.04.19, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
25.04.19, 19:00 hrs.
25.04.19, 20:15 hrs.
De Oosterpoort
26.04.19, 19:00 hrs.
26.04.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.04.19, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
28.04.19, 14:00 hrs.
Winkelcentrum Schalkwijk
01.05.19, 19:30 hrs.
Pakhuis de Zwijger
03.05.19, 14:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.05.19, 19:30 hrs.
Pakhuis de Zwijger
09.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.05.19, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.05.19, 14:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.05.19, 12:00 hrs.
De Waalse Kerk
14.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.05.19, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
16.05.19, 19:00 hrs.
Breitner Academie
16.05.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.05.19, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
21.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.05.19, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
26.05.19, 15:00 hrs.
DAS Graduate School
28.05.19, 00:00 hrs.
DAS Graduate School
04.06.19, 13:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 15:15 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 12:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 14:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.06.19, 12:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.06.19, 14:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.06.19, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.06.19, 12:00 hrs.
De Waalse Kerk
21.06.19, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
09.07.19, 20:00 hrs.
Nationale Opera & Ballet
10.07.19, 20:00 hrs.
Nationale Opera & Ballet
Share