26.11.20, 18:30 hrs.
26.11.20, 20:00 hrs.
27.11.20
ISO Amsterdam
27.11.20, 18:30 hrs.
27.11.20, 20:00 hrs.
28.11.20
ISO Amsterdam
28.11.20
28.11.20, 10:00 hrs.
28.11.20, 15:00 hrs.
Grote Kerk
28.11.20, 16:30 hrs.
Grote Kerk
28.11.20, 18:30 hrs.
28.11.20, 18:45 hrs.
Bimhuis
28.11.20, 20:00 hrs.
28.11.20, 20:45 hrs.
Bimhuis
28.11.20, 22:45 hrs.
Bimhuis
29.11.20, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
30.11.20, 18:30 hrs.
Bimhuis
30.11.20, 20:30 hrs.
Bimhuis
01.12.20, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
01.12.20, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
01.12.20, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
02.12.20, 14:00 hrs.
Concertzender
04.12.20, 20:00 hrs.
05.12.20, 20:00 hrs.
06.12.20, 11:00 hrs.
Cultureel Centrum Onder de Linden
06.12.20, 14:00 hrs.
06.12.20, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.12.20, 16:15 hrs.
Singer Laren
06.12.20, 19:00 hrs.
08.12.20
Academie voor Theater en Dans
09.12.20
Academie voor Theater en Dans
09.12.20, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
10.12.20
Academie voor Theater en Dans
10.12.20, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
10.12.20, 20:00 hrs.
Ontmoetingskerk
11.12.20, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
12.12.20, 13:00 hrs.
12.12.20, 14:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
12.12.20, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
13.12.20, 11:00 hrs.
Huis de Pinto
13.12.20, 15:00 hrs.
Kleine Kerk
15.12.20 - 16.12.20
Breitner Academie
17.12.20, 12:30 hrs.
Plein van Siena
18.12.20, 00:00 hrs.
18.12.20, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
18.12.20, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
19.12.20, 10:30 hrs.
't Huis aan de Poel
05.01.21, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
12.01.21, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
16.01.21, 11:00 hrs.
Nederlandse Filmacademie
21.01.21, 16:00 hrs.
Melkweg
28.01.21 - 25.02.21
Breitner Academie
05.02.21, 14:00 hrs.
Academy of Architecture
06.02.21, 10:30 hrs.
Nederlandse Filmacademie
11.02.21, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
11.02.21, 19:30 hrs.
13.02.21, 11:00 hrs.
Breitner Academie
06.03.21, 00:00 hrs.
08.03.21, 19:00 hrs.
Academy of Architecture
15.03.21, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
18.03.21, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
30.03.21, 19:00 hrs.
AHK Culture Club
17.04.21, 00:00 hrs.
Share