18.01.20, 10:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
18.01.20, 10:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
18.01.20, 11:00 hrs.
Nederlandse Filmacademie
18.01.20, 16:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
18.01.20, 19:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
19.01.20, 09:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
19.01.20, 11:30 hrs.
Papagenohuis
19.01.20, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
21.01.20, 12:30 hrs.
Thomas Open
21.01.20, 22:00 hrs.
Bimhuis
22.01.20, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.01.20, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
23.01.20, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
23.01.20, 20:00 hrs.
24.01.20, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
24.01.20, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
25.01.20, 10:30 hrs.
Academie voor Theater en Dans
25.01.20, 14:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.01.20, 16:30 hrs.
Grote Kerk
25.01.20, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
26.01.20, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
26.01.20, 11:30 hrs.
OBA de Hallen
26.01.20, 11:30 hrs.
Papagenohuis
26.01.20, 15:00 hrs.
26.01.20, 15:30 hrs.
27.01.20, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.01.20, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.01.20, 22:00 hrs.
Bimhuis
29.01.20, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.01.20, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
29.01.20, 20:00 hrs.
Reinwardt Academie
30.01.20, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
30.01.20, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
31.01.20, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
31.01.20, 12:30 hrs.
TivoliVredenburg
31.01.20, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
31.01.20, 20:15 hrs.
Het kerkje van Markenbinnen
01.02.20, 11:00 hrs.
Breitner Academie
01.02.20, 11:00 hrs.
Q-Factory
01.02.20, 15:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
02.02.20, 16:30 hrs.
02.02.20, 20:00 hrs.
04.02.20, 22:00 hrs.
Bimhuis
05.02.20, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
07.02.20, 14:00 hrs.
Academy of Architecture
08.02.20, 11:00 hrs.
Nederlandse Filmacademie
08.02.20, 20:00 hrs.
09.02.20, 18:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
11.02.20, 22:00 hrs.
Bimhuis
12.02.20, 14:00 hrs.
12.02.20, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.02.20, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
14.02.20 - 15.02.20
Breitner Academie
14.02.20, 17:00 hrs.
Academy of Architecture
14.02.20, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.02.20, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.02.20, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.02.20, 22:00 hrs.
Bimhuis
20.02.20, 20:00 hrs.
Academy of Architecture
21.02.20, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.02.20, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.02.20, 22:00 hrs.
Bimhuis
29.02.20, 10:30 hrs.
Reinwardt Academie
01.03.20, 16:30 hrs.
03.03.20 - 04.03.20
Breitner Academie
03.03.20, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
05.03.20, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.03.20, 12:15 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.03.20, 19:00 hrs.
Academy of Architecture
11.03.20, 14:00 hrs.
15.03.20, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.03.20, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
20.03.20, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.03.20, 18:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
30.03.20, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
02.04.20, 09:00 hrs.
Academy of Architecture
03.04.20 - 04.04.20
Breitner Academie
04.04.20, 19:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.04.20, 14:00 hrs.
14.04.20, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.04.20, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.05.20, 14:00 hrs.
08.05.20, 12:15 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.05.20, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.05.20, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.05.20, 12:30 hrs.
Concertgebouw
03.06.20, 14:00 hrs.
13.06.20, 19:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.06.20, 11:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.06.20, 13:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.06.20, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.20, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
Share