21.05.19, 18:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.05.19, 18:30 hrs.
Foodhallen
21.05.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.05.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.05.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.05.19, 22:00 hrs.
Bimhuis
22.05.19, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.05.19, 18:30 hrs.
22.05.19, 18:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.05.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
22.05.19, 19:30 hrs.
Academy of Architecture
22.05.19, 20:00 hrs.
22.05.19, 20:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.05.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
23.05.19, 14:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
23.05.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
23.05.19, 19:00 hrs.
Breitner Academie
23.05.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
23.05.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.05.19, 20:00 hrs.
Academy of Architecture
23.05.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
24.05.19, 12:00 hrs.
Grote Kerk
24.05.19, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
24.05.19, 19:00 hrs.
Cultuurgebouw Hoofddorp
24.05.19, 20:10 hrs.
Cultuurgebouw Hoofddorp
24.05.19, 20:15 hrs.
Academie voor Theater en Dans
24.05.19, 20:15 hrs.
Het kerkje van Markenbinnen
24.05.19, 21:20 hrs.
Cultuurgebouw Hoofddorp
24.05.19, 22:30 hrs.
Cultuurgebouw Hoofddorp
25.05.19, 10:00 hrs.
Breitner Academie
25.05.19, 13:00 hrs.
Winkelcentrum Schalkwijk
26.05.19, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
26.05.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
26.05.19, 11:30 hrs.
OBA de Hallen
26.05.19, 14:00 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.05.19, 14:00 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.05.19, 15:00 hrs.
DAS Graduate School
26.05.19, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
27.05.19, 13:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.05.19, 14:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
27.05.19, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.05.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
27.05.19, 16:45 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.05.19, 19:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.05.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
27.05.19, 19:30 hrs.
Q-Factory
27.05.19, 20:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.05.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 13:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 14:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 14:45 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 19:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
28.05.19, 20:00 hrs.
Frascati 4
28.05.19, 20:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
28.05.19, 22:00 hrs.
Bimhuis
29.05.19, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.05.19, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.05.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
29.05.19, 18:30 hrs.
29.05.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
29.05.19, 19:00 hrs.
Reinwardt Academie
29.05.19, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
29.05.19, 20:00 hrs.
Frascati 4
29.05.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
30.05.19, 20:00 hrs.
Frascati 4
31.05.19, 13:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
31.05.19, 15:15 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
31.05.19, 18:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
31.05.19, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
31.05.19, 20:00 hrs.
Frascati 4
01.06.19, 15:30 hrs.
Artis
01.06.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
01.06.19, 20:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
01.06.19, 20:00 hrs.
Frascati 4
02.06.19, 14:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam - Roelof Hartplein
02.06.19, 15:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.06.19, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
03.06.19, 17:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
03.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 13:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 13:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 14:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 18:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 18:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
04.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
04.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
05.06.19, 15:30 hrs.
Mozes en Aaronkerk
05.06.19, 18:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
05.06.19, 18:30 hrs.
St. Bavokerk
05.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
05.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
05.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 15:00 hrs.
OBA Reigersbos
06.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 16:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 16:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 17:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 19:00 hrs.
Frascati 4
06.06.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 19:45 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 20:00 hrs.
Sorel's Bar
06.06.19, 20:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
07.06.19, 14:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
07.06.19, 15:45 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
07.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
07.06.19, 17:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
07.06.19, 18:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
07.06.19, 18:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
07.06.19, 19:00 hrs.
Frascati 4
07.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
07.06.19, 20:30 hrs.
Bimhuis
08.06.19, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.06.19, 15:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
08.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
08.06.19, 18:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.06.19, 19:00 hrs.
ISO Amsterdam
08.06.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.06.19, 20:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.06.19, 20:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
10.06.19, 12:00 hrs.
Splendor
11.06.19, 11:45 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
11.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
11.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
11.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
12.06.19, 13:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.06.19, 15:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
12.06.19, 18:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
12.06.19, 20:00 hrs.
Obrechtkerk
12.06.19, 20:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 10:30 hrs.
13.06.19, 12:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 13:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 14:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 19:00 hrs.
Frascati 4
13.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 20:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
14.06.19, 12:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.06.19, 14:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.06.19, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.06.19, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
14.06.19, 19:00 hrs.
Frascati 4
14.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.06.19, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.06.19, 14:45 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.06.19, 15:30 hrs.
Artis
15.06.19, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.06.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
15.06.19, 19:00 hrs.
ISO Amsterdam
15.06.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.06.19, 21:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.06.19, 15:00 hrs.
17.06.19, 14:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
17.06.19, 14:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
17.06.19, 16:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.06.19, 18:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.06.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.06.19, 20:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
18.06.19, 12:00 hrs.
De Waalse Kerk
18.06.19, 14:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
18.06.19, 18:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
18.06.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
19.06.19, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.06.19, 17:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
19.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.06.19, 20:15 hrs.
19.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
20.06.19, 10:30 hrs.
OBA Banne
20.06.19, 14:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
20.06.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
20.06.19, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.06.19, 17:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.06.19, 18:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.06.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
20.06.19, 19:45 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.06.19, 20:15 hrs.
20.06.19, 20:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.06.19, 21:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.06.19, 11:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.06.19, 13:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.06.19, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
21.06.19, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.06.19, 15:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.06.19, 18:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.06.19, 19:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.06.19, 20:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.06.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
23.06.19, 10:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.06.19, 10:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.06.19, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.06.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.06.19, 21:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.06.19 - 26.06.19
Breitner Academie
25.06.19, 13:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
25.06.19, 14:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.19, 16:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
27.06.19, 16:00 hrs.
Academie voor Theater en Dans
29.06.19, 15:30 hrs.
Artis
29.06.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
29.06.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
30.06.19, 14:00 hrs.
Winkelcentrum Schalkwijk
09.07.19, 20:00 hrs.
Nationale Opera & Ballet
10.07.19, 20:00 hrs.
Nationale Opera & Ballet
08.11.19 - 09.11.19
Breitner Academie
25.11.19, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
Share