Recent publications of Folkert Haanstra

Haanstra, F. (2016) Integratie van kunstvakken. In T. de Baets & A. de Vugt (red.) Muziekpedagogiek in beweging. Verdieping of verbreding? (p.11-25)  Heverlee: Euprint editions.

 

Haanstra, F. (2016) Recensie van Art education in Germany. Kunstzone, 04, p.56.

 

Haanstra, Folkert (2016). The concept of visual literacy In E. Wagner  & D. Schönau (Hrsg.), Cadre Européen Commun de Référence pour la Visual Literacy – Prototype; Common European Framework of Reference for Visual Literacy – Prototype; Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Visual Literacy – Prototyp (p. 102-103). Waxmann. Münster, New York.  

 

Kirchner, C. &. Haanstra, F. (2016). Expertenbefragung zu Lehrplänen in Europa- Methoden und erste Ergebnisse.  In E. Wagner  & D. Schönau (Hrsg.), Cadre Européen Commun de Référence pour la Visual Literacy – Prototype; Common European Framework of Reference for Visual Literacy – Prototype; Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Visual Literacy – Prototyp (p. 191-202). Waxmann. Münster, New York.

 

Haanstra, F. & Groenendijk, T. (2016). Erstellung eines auf dem Kompetenzmodell basierenden Instruments zur Leistungsbeurteilung. In E. Wagner  & D. Schönau (Hrsg.), Cadre Européen Commun de Référence pour la Visual Literacy – Prototype; Common European Framework of Reference for Visual Literacy – Prototype; Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Visual Literacy – Prototyp (p. 292- 299).Waxmann. Münster, New York.

 

Groenendijk, T.  & Haanstra, F. (2016). Evaluation der auf dem Kompetenzmodell des CEFR-VL basierenden visuellen Rubriken durch Lehrende und Schüler/Schülerinnen. In E. Wagner  & D. Schönau (Hrsg.), Cadre Européen Commun de Référence pour la Visual Literacy – Prototype; Common European Framework of Reference for Visual Literacy – Prototype; Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Visual Literacy – Prototyp (p. 300-318). Waxmann. Münster, New York.

 

Groenendijk, T., Damen, M. & Boxtel, C. van, Haanstra, F. (2016). Beoordelingsinstrumenten in de kunstvakken- een review. Pedagogische Studiën, 93 (2), p. 62- 82. 


Haanstra, F., Damen, M-L., Groenendijk, T. &  Van Boxtel, C. (2015). A Review of Assessment Instruments in Arts Education. In S. Schonmann (Ed.) The Wisdom of the Many - Key Issues in Arts Education. International Yearbook for Research in Arts Education 3/2015 (p. 413- 418) Münster: Waxmann

Haanstra, F., Heusden, B. van, Hoogeveen, K., Schönau, D.(2014) Kader 'Kwaliteit Kunstzinnige orientatie primair onderwijs', Utrecht: Sardes

Haanstra, F. (2014). Nationale leerplannen en leerplankaders voor de kunstvakken. Cultuur+Educatie, 14 (40), 8-25.

Haanstra, F., Damen, M., en Hoorn, M. van (2014). Beoordeling van beeldende producten in het primair onderwijs. Pedagogische Studiën 91 (4), 250-269.

Haanstra, F. (2013). Authentische Kunsterziehung: Möglichkeiten und Grenzen. In K. Bering, S. Hölscher, R. Niehoff & K. Pauls (Hgg.) Visual Learning. Positionen im internationalen Vergleich (pp. 386-400). Oberhausen: Athena Verlag.

Haanstra, F. (2013). Academisch docentschap in het hbo. Cultuur&Educatie 13 (37) 27-35.

 

Haanstra, F. (2013). Review of ‚Zeichnen: Wahrnehmen, Verarbeiten, Darstellen. Empirische Untersuchungen zur Ermittlung räumlich-visueller Kompetenzen im Kunstunterricht‘. Edith Glaser-Henzer a.o.  International Journal of Education through Art 9 (3), p. 413-414

 

Haanstra, F. (2013) Kunst(educatie) om de kunst? Boekbespreking. Boekman 79 p. 198-199.

 

Haanstra, F. (2013). Research into competency models in arts education. Paper presented at ‘ International Perspectives of Research in Arts Education’ Bonn, November 4th 2013

Haanstra, F. (2013). Key components of authentic arts education. In A de Vugt & I. Malmberg (Eds.). European perspectives on music education (pp. 17-30). Innsbruck: Helbling.

Haanstra, F. (2013). Students’ Assessment of Arts Learning at School. In E. Liebau, E. Wagner & M. Wyman (Eds.) International Yearbook for Research in Arts Education (pp. 217-222). Münster: Waxmann.

Haanstra, F., Damen, M.L. Damen & Van Hoorn, M. (2013). The U-curve going Dutch: Cultural differences in artistic graphic development. In A. Karpati & E. Gaul (eds.). From child art to visual language of youth. New models and tools for assessment of learning and creation in art education. (pp. 211-231). Bristol: Intellect.

Haanstra, F., Damen, M.L., & Hoorn, M. van (2013). Interestingness and pleasingness of drawings from different age and expertise groups. Empirical Studies of the Arts, 31 (2) 173-194. doi: 10.2190/EM.EOV.2

Haanstra, F. (2012). Educatieve neurowetenschappen: visies en ontwikkelingen.  Cultuur+Educatie 34. Brein, kunst en educatie (pp. 10 - 25). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F. (2012). Het kunstzinnige brein. Cultuur+Educatie 34. Brein, kunst en educatie (pp. 28-71). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Folkert Haanstra on 29th November 2012 at the farewell of Mart Janssens (director of studies Master Art Education Fontys/Zuyd) a short video message about the relation between developments on Fine Art and  the education Fine ArtWatch the video on YouTube (in Dutch)

Haanstra. F. (2012) Nederland is bovengemiddeld cultureel actief, Overal!Overijssel 2012, p. 8-9

 

Haanstra, F. (2011). Authentieke kunsteducatie: een stand van zaken. In Authentieke Kunsteducatie, Cultuur + Educatie 31 (p. 8-36). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F., Van Hoorn, M.  & Damen, M.L. (2011). The U-curve going Dutch: Cultural differences in judgements of artwork from different age and expertise groups. International Journal of Education through Art  7 (2) p. 153 -169.

Haanstra, F., Damen, M.L. & Van Hoorn, M.(2011). The U-Shaped Curve in the Low Countries: A Replication Study. Visual Arts Research 37 (1) p. 16 -29.

F. Haanstra (2011). Review of Children & Pictures. Drawing and understanding. Richard P. Jolley (2010).  International Journal of Education through Art 7 (1), p. 99-101

F. Haanstra (2011). Leven in een digitale kunstwereld. Interview with Brent Wilson. Kunstzone, 6, p. 40-41.

F. Haanstra (2011). Vijf denkwijzen over modern kunst. Interview Parsons. Kunstzone, 7/8, p. 35-37.

Damen, M-L., Nagel, I. & Haanstra, F. (2010). Short-term effects of compulsory multidisciplinary secondary arts education on cultural participation in the Netherlands. Studies in Art Education, 51(2), 147-161.

Nagel, I., Damen, M-L. & Haanstra, F. (2010). The arts course CKV1 and cultural participation in the Netherlands. In: Poetics, 38(4), p. 365–385.

Haanstra, F. (2009). Voor altijd vervreemd van cultuur: Fabels en feiten over de effecten van kunsteducatie. Kunstzone 8 (9) (p. 40-41).

Haanstra, F. & Hoorn, M. van (2009). Culturele invloeden op de esthetische beoordeling van beeldend werk. Cultuur+Educatie 24. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F. (2009). Integratie van kunstvakken: een literatuuroverzicht. In T. Hagen, F. Konings & F. Haanstra. Grenzen aan samenhang (p.51- 59). Amsterdam: Amsterdam University of the Arts, Arts education research group.

Haanstra, F. (2009). ‘Freizeitkunst’ und Schulkunst. In C.-P. Buschkühle, J. Kettel & M.Urlass (hgg.). Horizonte Internationale Kunstpädagogik(p. 489-508). Oberhausen: Athena Verlag.

Haanstra, F. (2008). Research into goals and effects of arts education. In J.Zeelen, C. van Beilen & M. Slagter (Eds.) Max van der Kamp remembered (p. 23-30). Amsterdam: Max  Goote Kenniscentrum.

Werkgroep Onderzoeksagenda Cultuureducatie, Haanstra, F. en van Hoorn, M. (Red.) (2008).  Zicht op… een onderzoeksagenda cultuureducatie. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F., van Strien, E. and Wagenaar, H. (2008). Teachers' and students' perceptions of good art lessons and good art teaching. International Journal of Education through Art,  4 (1), 45-55.

Haanstra, F. (2008). De thuiskunst van scholieren. Amsterdam: Amsterdam University of the Arts.

Haanstra, F. & Schönau, D. (2007). Evaluation Research in Visual Arts Education. In: L. Bresler (Ed.) International Handbook of Research in Arts Education (p. 427-442). Dordrecht: Springer.

Haanstra, F. en Schönau, D. (2007). Ontwikkelingen in evaluatie-onderzoek. In: Effecten van kunsteducatie in internationaal perspectief (p.8-28). Cultuur+Educatie 18. Utrecht Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F. (2006). The WOW Factor: een blijde maar slecht onderbouwde boodschap over de effecten van kunsteducatie. Kunstzone 5 (9) p. 29-31.

Haanstra, F. & Koolstra, E. (2006). Culturele competenties. In: A. Gerrits (samenstelling). Cultuur leert anders, Projectbundel Cultuurprofielscholen in het vo. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep.

Haanstra, F., Strien, E. van en Wagenaar, H. (2006). Docenten en leerlingen over de lespraktijk beeldende kunst en cultuur. Amsterdam: Amsterdam University of the Arts.

Oomen, C., Donker, A., Grinten, M. van der, & Haanstra, F. (2006). Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs. Peiling 2006. Utrecht: Oberon.

Damen, M-L., Haanstra, F. en Hoorn, M. (2006). Onderzoekskader cultuureducatie in Nederland: Zwaartepunten van onderzoek naar cultuureducatie. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F. (2005). Tegen de stroom. De aparte positie van kunstenaars. Boekman 65, p. 43-45.

Haanstra, F. (2005). De kunstvakken en de canon. In: Nieuwsbrief Kunsten ’92 nr.31.

Haanstra, F. (2003). Kunstenaars en schoolkunst. Boekman 56 (15), p. 74-77.

Ganzeboom, H., Haanstra, F., Damen, M. & Nagel, I. (2003). Momentopnames CKV1: Eindrapportage CKV1-Volgproject. Cultuur+Educatie 8. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F. (2003). Visitors’ learning experiences in Dutch museums. In M. Xanthoudaki, L. Tickle, & V. Sekules (Eds.), Researching visual arts education in museums and galleries. An international reader. (p. 33-48). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

Haanstra, F & Hoorn, M. van (2002). ‘Art can be beautiful- if you understand it..’: learning effects of arts education projects among secondary school pupils in the Netherlands. In: Research in Drama Education, 7 (1), p. 27- 42.

Haanstra, F. (2002). Een kunstencluster voor het mbo? Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.

Damen, M., Haanstra, F., & Henrichs, H. (2002). Een kwarteeuw onderzoek naar kunsteducatie. Cultuur+Educatie 4. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Haanstra, F. (2001). ‘De Hollandse Schoolkunst’. (Oratie). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Share