ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Van Dartel, M., Roos, N., Arets, D., Stubbe, J., Van Keulen, H., Noordegraaf-Eelens, L., & Van der Sande, R. (2021)

Deze publicatie is een product van het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie (opgericht in 2017) dat gericht is op het promoten en onderzoeken van ArtsSciences-onderwijs. Het platform ziet interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en kunstenaars als inspiratiebron voor vernieuwing in het funderend en beroepsonderwijs. Deze hybride praktijken op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie kunnen leerlingen en studenten stimuleren om vanuit verschillende kennisdomeinen tot een nieuwe manier van leren en probleemoplossen te komen.

Download
ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda
ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda
Back to list
Share