ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda

Heijnen, E., Bremmer, M., Hotze, A., Van Dartel, M., Pijls, M., Keulen, H., Rijken, D., & Roos, N. (2019)

Deze publicatie is een initiatief van het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. De lectoren van dit platform hebben zich bij de oprichting in 2017 ten doel gesteld samen met collega’s uit het onderwijs- en praktijkveld een onderzoeksagenda op te stellen, gericht op onderzoek naar ArtsSciences-onderwijs.

Het platform richt zich op vakoverstijgend onderwijs op het hybride snijvlak van kunst, wetenschap en technologie, ook wel ArtsSciences genoemd. Interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en kunstenaars worden gezien als inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend en beroepsonderwijs, met als doel om leerlingen en studenten te stimuleren om vanuit verschillende kennisdomeinen tot een nieuwe manier van leren en probleemoplossen te komen. Om deze vernieuwing te realiseren moeten vanuit verschillende vakgebieden onderzoek en praktijkervaringen gecombineerd worden.

Deze publicatie bestaat uit een manifest voor onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie, de daaruit voortvloeiende onderzoeksagenda, en een beschrijving van de activiteiten van het platform 2017-2019. 

Het opstellen van deze onderzoeksagenda heeft geleid tot nieuwe ontmoetingen, discussies en ideeën voor samenwerking. We hopen dat deze agenda zal leiden tot nog meer onderzoek en samenwerking inzake vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Download
ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda
ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda
Back to list
Share