Dealing with the real stuff

Nathalie Roos (2020)

Het uitgangspunt van dit ontwerponderzoek is de veronderstelling dat activistische kunst en de werkwijze van hedendaagse activistische kunstenaars leerlingen kunnen inspireren om kritisch na te denken over de maatschappij waarin zij leven en hen aanzetten tot het bieden van weer­stand tegen situaties waar zij het niet mee eens zijn. Om deze veronderstelling in de educatieve praktijk te onderzoeken is samen met een docent kunst, een docent maatschappijleer en een activistische kunstenaar een lessenserie ontworpen waarbinnen leerlingen kennismaken met het werk en de werk­wijze van activistische kunstenaars en waarin vaardigheden als kritisch denken en weerstand bieden centraal staan.
De opbouw van het onderzoek volgt de vier fases van ontwerponderzoek. In het tweede hoofdstuk, de identificatiefase, wordt de relatie tussen kunst, activisme en burgerschapsonderwijs en het daaruit voortgekomen ontwerpmode beschreven. In hoofdstuk 3 komen de onderzoeksvragen, methodologie, onderzoeksinstrumenten en participanten van het onderzoek aan bod. In het vierde hoofdstuk de ontwerp-, test- en evaluatiefase en tot slot in de reflectiefase (hoofdstuk 5) wordt teruggeblikt op de
uitvoering van de lessenserie en het onderzoek.

Download
Dealing with the real stuff
Ordering information

Er zijn nog een paar fysieke expemplaren van dit onderzoek beschikbaar, bij interesse graag mailen naar stella.blok@ahk.nl

ISBN
978-90-71681-50-9
Dealing with the real stuff
Back to list
Share