MoccaTAC: Leergemeenschap Cultuur & Kansengelijkheid

Marike Hoekstra (2020)

Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan kansengelijkheid in Amsterdam? Het door Mocca geïnitieerde project MoccaTAC richt zich op de vraag of cultuuronderwijs kan zorgen voor meer kansengelijkheid in de stad.

Geïnspireerd door het voorbeeld van SLiCE, van de Britse organisatie Curious Minds, nodigde Mocca deelnemers uit het culturele en het onderwijsveld uit om deel te nemen aan een leergemeenschap over kansengelijkheid. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in deze publicatie. Het doel van het onderzoek is tweeledig: het evalueren van de gebruikte vorm en het in kaart brengen van de bevindingen van de leergemeenschap over de aanpak van kansenongelijkheid met kunst- en cultuureducatie. De twee onderzoeksvragen zijn:

  • Wat zijn de ervaringen van de deelnemers met de vorm en de in- houd van de leergemeenschap MoccaTAC?
  • Welke opbrengsten leveren de onderzoeken van de deelnemers van de MoccaTAC-leergemeenschap op en hoe verhouden die zich tot de doelstellingen van het project (kansenongelijkheid in relatie tot kunst- en cultuureducatie)?
Download
MoccaTAC: Leergemeenschap Cultuur & Kansengelijkheid
ISBN
978-90-71681-51-6
MoccaTAC: Leergemeenschap Cultuur & Kansengelijkheid
Back to list
Share