Muziek is meer

Marijke Smedema (2020)

Muziek is Meer is een ontwerponderzoek naar een digitaal volgsysteem voor muziek in het speciaal onderwijs, met aandacht voor zowel de muzikale als de sociale en emotionele ontwikkeling van een leerling. In de vooronderzoeksfase is een basis gelegd voor een theoretisch kader als grondlegger van het volgsysteem. De kerndoelen voor muziek en de sociale en emotionele ontwikkeling, het Engelse volgsysteem Sounds of Intent en de leerlijnen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de CED-groep zijn hierbij als uitgangspunt gebruikt. Het kader werd getoetst in focusgroepinterviews met vier vakleerkrachten en resulteerde in inhoudelijke criteria voor het definitieve ontwerp ervan en in vormcriteria voor het volgsysteem. In de ontwerpfase is via een cyclisch proces van ontwerpen, testen in de praktijk en evaluaties door interviews en observaties het theoretisch kader verder vormgegeven en is het volgsysteem praktisch uitgewerkt. Het resultaat van het ontwerponderzoek is een bruikbaar volgsysteem waarin vakleerkrachten muziek de voortgang van leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn en leerlingen met een meervoudige beperking systematisch in kaart kunnen brengen.

Download
Muziek is meer
Ordering information

Er zijn nog een paar fysieke expemplaren van dit onderzoek beschikbaar, bij interesse graag mailen naar stella.blok@ahk.nl

Muziek is meer
Back to list
Share