Muziekeducatie doen we samen

Lili Schutte en Melissa Bremmer (2017)

Dit artikel beschrijft het co-teachingsproject 'Muziekeducatie doen we samen'. Voor dit project gaven koppels van groepsleerkrachten en vakleerkrachten muziekles op de basisschool. Koppels pabo- en conservatoriumstudenten gaven samen muziekles in de stageklas van de pabostudent. Een en ander bleek voor zowel de (aankomende) docenten als de leerlingen zelf heel leerzaam. De vakleerkracht begreep beter wat er op pedagogisch en didactisch gebied goed werkte en de groepleerkracht hoe een muziekles goed opgebouwd en gevarieerd kan worden. En dit had weer een stimulerend effect op de kinderen om aan muziekles mee te dooen. Co-teaching is toe te passen op andere disciplines als beeldend, theater en dans.

Schutte, L. & Bremmer, M. (2017). Muziekeducatie doen we samen. De Pyramide, 71(5), 10-13.

Download
Muziekeducatie doen we samen
Ordering information

Lees meer

Muziekeducatie doen we samen
Back to list
Share