Onderzoeksprogramma 2021-2025

Melissa Bremmer & Emiel Heijnen (2022)

In dit onderzoeksprogramma 2021-2025 zetten we de missie, visie en werkwijze van het lectoraat Kunsteducatie, bestaande uit twee lectoren en een onderzoeksgroep, uiteen en lichten we de belangrijkste thema’s en doelen voor de komende vier jaar toe. De onderzoeksagenda is gevoed door actuele ontwikkelingen in kunst en educatie. Tegelijkertijd bouwen we voort op het onderzoeksprogramma 2016-2020, met als belangrijkste aanpassing dat we drie onderzoeksthema’s daaruit nu geïntegreerd hebben in twee rijke onderzoeksthema’s: interdisciplinariteit en sociaal engagement.

Bremmer, M. & Heijnen, E. (2022) Onderzoeksprogramma 2021-2025. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Download
Onderzoeksprogramma 2021-2025
Onderzoeksprogramma 2021-2025
Back to list
Share