Ontwerpend leren in muziekonderwijs

Hogenes, M., Diepenbroek, A., Bremmer, M., & Hogerheide, M. (2021)

Onderwijs van de toekomst - en daarop toegesneden curriculumontwikkeling - staat hoog op de agenda van onderwijsorganisaties en politici. Van scholen wordt verlangd dat zij leerlingen opleiden die complexe, maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid en migratie (Heijnen & Bremmer, 2019) kunnen oplossen. Kritisch denken, probleem oplossen, creativiteit, samenwerking en digitale geletterdheid krijgen dan ook steeds meer aandacht.

Gewapend met deze vaardigheden ontwikkelen leerlingen zich tot kritische en creatieve burgers, die onze (toekomstige) samenleving zullen vormgeven (Tanis, Dobber, Zwart, & Van Oers, 2014). Wetenschap & Technologie (zie Techniekpact, 2018) levert een bijdrage aan de ontwikkeling van die vaardigheden. Wetenschap & Technologie is geen apart vak, maar een benadering van onderwijs in de vorm van onderzoekend en ontwerpend leren. Die is gebaseerd op de wijze waarop wetenschappers en ontwerpers problemen oplossen. Die benadering geeft leerlingen de mogelijkheid om problemen te verkennen, te experimenteren en om kennis en vaardigheden op integrale wijze te verwerven (Kraaij, 2015).

Hogenes, M., Diepenbroek, A., Bremmer, M., & Hogerheide, M. (2021). Ontwerpend leren in muziekonderwijs. Kunstzone, 20(1), 8-11.

Download
Ontwerpend leren in muziekonderwijs
Ontwerpend leren in muziekonderwijs
Back to list
Share