Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie?

Folkert Haanstra, Cock Dieleman, Ellen van Hoek, Linda Reus & Diederik Schönau (2022)

Onder regie van de Inspectie van het Onderwijs worden periodieke onderzoeken uitgevoerd naar de inhoud, kwaliteit en het niveau van een bepaald leergebied. Deze onderwijspeilingen richten zich op groep 8 van het primair onderwijs (po). Het gaat daarbij om twee vragen: welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen op het onderzochte gebied en hoe ziet het aanbod van scholen eruit op dat leergebied? Voorafgaand aan een peiling maakt SLO een domeinbeschrijving van het betreffende gebied. Daarnaast wordt een reviewstudie uitgevoerd naar wat uit internationaal onderzoek bekend is over beïnvloedbare factoren die bijdragen aan leerprestaties van leerlingen. Deze review ondersteunt de ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten om de aanbodkenmerken van het onderwijs in kaart te brengen.
In schooljaar 2024/2025 zal een peiling plaatsvinden van het onderwijsniveau van kunstzinnige oriëntatie aan het eind van de basisschool. Kunstzinnige oriëntatie omvat de kunstdisciplines beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed. In 2015/2016 vond de vorige peiling kunstzinnige oriëntatie plaats (Inspectie van het Onderwijs, 2016). Geruime tijd daarvoor, in de jaren negentig van de vorige eeuw, waren er peilingen van muziek (Weerden & Veldhuijzen, 2000) en beeldend (Hermans et al., 2001).
Ter voorbereiding van de peiling in 2024 heeft het Lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een reviewstudie uitgevoerd. Centrale vraagstelling van deze studie is: wat is er bekend over beïnvloedbare factoren voor leerprestaties bij kunstzinnige oriëntatie in (het einde van) het primair onderwijs?

Haanstra, F., Dieleman, C., van Hoek, E., Reus, L. & Schönau, D. Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie? Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Download
Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie?
Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie?
Back to list
Share