Wicked theaterlessen: Authentieke kunsteducatie voor docerende theatermakers

Emiel Heijnen en Nadieh Graumans-Tigchelaar (2023)

Hoe kunnen theaterdocenten hun praktijk doorlopend relevant houden en vernieuwen?

Dit was een van de uitgangspunten in het professionaliseringstraject waarin een groep theaterdocenten vernieuwende lessenseries ontwierpen en uitvoerden met hun leerlingen en studenten. Tijdens dit traject werd onderzocht in hoeverre de concepten authentieke kunsteducatie en teacher as conceptual artist de theaterdocenten handvatten gaven om hun praktijk te innoveren. Authentieke kunsteducatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat leren betekenisvoller wordt als lessen aansluiten bij de interesses van de leerling, actuele ontwikkelingen in de kunsten en hedendaagse thema’s. Teacher as conceptual artist biedt werkstrategieën op basis van het idee dat een kunsteducatieve praktijk ook een artistieke praktijk kan zijn. Onderzoeksdata werden verzameld via een schriftelijke voor- en nameting, een online logboek en groepsinterviews met de deelnemende theaterdocenten.

Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn:

  • Authentieke kunsteducatie daagt theaterdocenten uit om een balans te zoeken tussen een leerlinggerichte, vakgerichte en maatschappijgerichte curriculumbenadering
  • Het maken van ‘wicked’ theateropdrachten helpt theaterdocenten om authentieke kunsteducatie in de praktijk toe te passen en maakt hen meer vertrouwd met de rol van educatief ontwerper. De beste theateropdrachten die tijdens dit professionaliseringstraject zijn ontworpen door de deelnemers zijn in dit verslag opgenomen.
  • Het concept teacher as conceptual artist biedt bruikbare handvatten om het ideaal van de docerend theatermaker te realiseren. Hierbij is de relatie van theaterdocent tot de leerling niet zozeer die van regisseur-acteur maar eerder die van medetheatermaker.
Download
Wicked theaterlessen: Authentieke kunsteducatie voor docerende theatermakers
Wicked theaterlessen: Authentieke kunsteducatie voor docerende theatermakers
Back to list
Share