Huisstijl

In het studiejaar 2007-2008 heeft de AHK een nieuwe, hogeschoolbrede huisstijl ingevoerd. De huisstijl is ontwikkeld door bureau Thonik. De huisstijl biedt een balans tussen gezamenlijke en aparte profilering. Uitgangspunt is dat de rijke cultuur en traditie van de verschillende onderdelen van de AHK behouden blijven. De pluriforme beelden van de verschillende opleidingen bepalen samen het gezicht van de AHK. De AHK is altijd zichtbaar, maar treedt niet op de voorgrond.

Beeld- en woordmerk

De hoofdelementen van de huisstijl zijn een woord- en beeldmerk met een eigen kleur per onderdeel van de hogeschool. Het beeldmerk, verschoven bollen, symboliseert een ‘moving target’: ons streven naar excellentie is een permanente uitdaging, maar nooit een vast bezit. Het woordmerk in het font Serifa combineert door zijn ronde vormen en de stevige schreef goed met de ronde vormen en de horizontale verschuiving uit het beeldmerk.  Dit woord- en beeldmerk heeft een structurerende kwaliteit, het werk als een ‘bullet’ in een reeks van opsommingen. In die zin spreekt het een formele taal die past bij een belangrijk instituut in de hoofdstad. Daarnaast is het logo in zijn eenvoud stoer en sluit het aan bij de visuele belevingswereld van de studenten.

Alle delen van de AHK staan gelijkwaardig naast elkaar: elk deel heeft een eigen kleur beeld- en woordmerk, maar maakt ook gebruik van alle kleuren waaruit het geheel wordt gecomponeerd. Ook de AHK als geheel, waar bijvoorbeeld ook het lectoraat bij hoort, heeft een eigen kleur. In combinatie met een van de academies neemt de AHK altijd de kleur van de academie aan; de kleur van de academie voert als het ware de boventoon.

Illustratieve stijl

Naast deze formele en stoere stijl heeft Thonik een enthousiasmerende illustratiestijl ontwikkeld die voortkomt uit de elementen van het beeldmerk. De uitingen worden gekenmerkt door een abstracte, verbeeldende en de aandacht trekkende buitenkant en een heldere, duidelijk gestructureerde binnenkant. Daardoor wordt een tweeledig communicatiedoel bereikt: uitingen die in het oog springen en passen bij de bijzondere opleidingen van de AHK en tegelijkertijd heldere, duidelijke informatie voor de verschillende doeleinden. Afgestemd op de doelgroep wordt gebruik gemaakt van vastgestelde grafische elementen die niet eenmalig worden toegepast maar een langere periode meegaan. Zo moet een coherente en consistente beeldtaal ontstaan om zichtbaarheid binnen de verschillende doelgroepen te bevorderen. Deze illustratieve stijl wordt al naar gelang de doelstelling in meer of mindere mate gebruikt voor bijvoorbeeld posters, uitnodigingen, brochures, jaarverslagen, de website et cetera.

Delen