Kwaliteitszorg

De AHK staat voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het werkveld.

Excellent opleiden houdt in dat elke student de best mogelijke opleiding krijgt. De zorg voor de kwaliteit van de opleidingen zit dan ook diep geworteld in het bewustzijn van de organisatie. Het kwaliteitszorgsysteem van de AHK ondersteunt de missie en onderwijsvisie van de hogeschool en is daarnaast gericht op het voldoen aan externe eisen, waaronder de accreditatie van de opleidingen en de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. Elke academie van de AHK heeft een eigen kwaliteitszorgplan. De studenttevredenheid wordt jaarlijks gemonitord.

Delen