Accreditaties

De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) bepaalt dat alle opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland zich eens in de zes jaar moeten laten accrediteren. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeelt de opleidingen. Hieronder een overzicht van de opleidingen van de AHK met hun accreditatiestatus. Op de website van de NVAO zijn de accreditatierapporten in te zien.

Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving
Geaccrediteerd op 16-6-2020
Details en rapport op nvao.net

Verslag ontwikkelgesprek Docent beeldende kunst en vormgeving 2023

Master Kunsteducatie
Geaccrediteerd op 30-11-2017
Details en rapport op nvao.net

Verslag ontwikkelgesprek master Kunsteducatie juli 2023

Master Architectuur
Geaccrediteerd op 5-11-2021
Details en rapport op nvao.net

Master Landschapsarchitectuur
Geaccrediteerd op 5-11-2021
Details en rapport op nvao.net

Master Stedenbouw
Geaccrediteerd op 5-11-2021
Details en rapport op nvao.net

Verslag ontwikkelgesprek mei 2021

Bachelor Muziek
Richtingen: Klassieke muziek, Jazz, Popmuziek, Oude muziek
Geaccrediteerd op 1-9-2017
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Docent muziek
Geaccrediteerd op 28-2-2017
Details en rapport op nvao.net

Master Muziek
Geaccrediteerd op 24-9-2020
Details en rapport op nvao.net
Verslag ontwikkelgesprek master Muziek (22 juni, 2021)

Master Opera
Geaccrediteerd op 1-9-2020
Details en rapport op nvao.net
Verslag ontwikkelgesprek master Opera (januari 16, 2020)

Associate degree Electronic Music
Accreditatie t/m 19-08-2025
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Film
Geaccrediteerd op 17-12-2020
Details en rapport op nvao.net

Master Film
Geaccrediteerd op 20-5-2021
Details en rapport op nvao.net

Verslag ontwikkelgesprek Bachelor NFA (oktober 2021)

Verslag ontwikkelgesprek Master NFA (april 2022)

Bachelor Cultureel erfgoed
Geaccrediteerd op 30-10-2020
Details en rapport op nvao.net

Master Applied Museum and Heritage Studies 
Accreditatie t/m 18-08-2026
Details en rapport op nvao.net

Verslag ontwikkelgesprek bachelor Cultureel erfgoed november 2020

Bachelor Dans
Geaccrediteerd op 2-4-2020
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Docent Dans
Geaccrediteerd op 2-4-2020
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Theater
Geaccrediteerd op 24-3-2022
Details en rapport op nvao.net

Bachelor Docent Theater
Geaccrediteerd op 24-3-2022
Details en rapport op nvao.net

DAS Theatre
Geaccrediteerd op 6-11-2020
Details en rapport op nvao.net

DAS Choreography
Geaccrediteerd op 6-11-2020
Details en rapport op nvao.net

DAS Creative Producing
Accreditatie t/m 24-05-2025
Details en rapport op nvao.net

Associate Degree Technische Productie
Accreditatie t/m 7-3-2022
Details en rapport op nvao.net

Associate Degree Klassiek Ballet
Accreditatie t/m 14-06-2026
Details en rapport op nvao.net

Ontwikkelgesprek Bachelor Dans februari 2021

Ontwikkelgesprek Masters Theater en Choreografie oktober 2021

Ontwikkelgesprek Bachelor Theater, Bachelor Docent Theater en Associate Degree Technische Productie juni 2022

Accreditatieproces

Eens per zes jaar wordt elke bachelor en master in Nederland geaccrediteerd. Accreditatie is een keurmerk waarmee de overheid de kwaliteit van het onderwijs borgt. Het is in Nederland een voorwaarde om erkende diploma's af te geven. Accreditatie vindt plaats op het niveau van de opleiding.

Een instelling kan daarnaast een zogeheten instellingstoets kwaliteitszorg laten verrichten door de NVAO. Wanneer de NVAO heeft vastgesteld dat de kwaliteitszorg van de instelling op orde is, komt de opleiding in aanmerking voor een beperkte opleidingsbeoordeling. De AHK heeft de instellingstoets gehaald in 2014.

Het accreditatieproces bij een beperkte opleidingsbeoordeling bestaat uit vier stappen:

  1. Het schrijven van een Kritische Reflectie door de opleiding, aan de hand van de vier standaarden: beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving, toetsing, gerealiseerde eindkwalificaties. Daarnaast het aanleveren van overige verplichte documentatie en kengetallen.
  2. Visitatie van een panel van onafhankelijke deskundigen aan de opleiding.
  3. Inleveren beoordelingsrapport bij de NVAO, opgesteld door de secretaris van het panel.
  4. Een besluit door de NVAO op basis van het adviesrapport.

Het proces start anderhalf  jaar voor de inleverdatum. Het is gebruikelijk om halverwege de termijn van zes jaar intern een midterm review uit te voeren, waarbij gekeken wordt in hoeverre de aanbevelingen uit de vorige accreditatie zijn gerealiseerd en wat nog aandacht nodig heeft in de aanloop naar de volgende accreditatie. De afdeling Kwaliteit, Communicatie en Beleid begeleidt de opleidingen bij accreditaties.

Veranderingen
Sinds 2015 zijn opleidingen ingedeeld in visitatiegroepen. Een visitatiegroep bestaat uit een aantal vergelijkbare opleidingen van verschillende instellingen. Het streven is visitatiepanels (deels) gelijk te houden voor verschillende opleidingen. Daarnaast zijn er jaarlijks nog maar twee inlevermomenten bij de NVAO: 1 mei en 1 november.

Delen