Kwaliteitsafspraken

De AHK ontvangt, net als andere hoger onderwijsinstellingen, vanaf 2019 extra geld om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Het geld is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs en de besteding ervan is nu vastgelegd in de Kwaliteitsafspraken. 

Binnen de AHK zijn allerlei projecten ontwikkeld voor de besteding van dit geld, zowel door de academies als academie-overstijgend. De projecten lopen zeer uiteen en focussen op bijvoorbeeld taalvaardigheid, diversiteit of ondernemerschap. Mooi voorbeeld is ook de investering in de MakerSpace op het Marineterrein waar studenten nu kunnen werken met 3D-printers, virtual reality, lasersnijmachines en CNC freesemachines.

De plannen sluiten bovendien aan op de zes thema’s uit de sectorakkoorden waarop de Kwaliteitsafspraken zijn getoetst:

  • passende en goede onderwijsfaciliteiten;
  • meer en betere begeleiding van studenten;
  • verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit);
  • intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);
  • studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen;
  • onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie.

Op 1 april 2020 is bekend gemaakt dat de minister van OCW het advies voor de plannen van de kwaliteitsafspraken heeft overgenomen; dit betekent dat de AHK het geld vanuit het ministerie zal ontvangen. De bedragen worden toegekend t/m 31 december 2024. De AHK blijft tussentijds rapporteren aan het ministerie over de voortgang van de projecten. Daarnaast worden de kwaliteitsafspraken regelmatig gemonitord, geëvalueerd en bijgesteld. Daarbij speelt de medezeggenschap een grote rol.

Plannen Kwaliteitsafspraken

Lees hier de door de minister goedgekeurde plannen van de AHK voor de Kwaliteitsafspraken:

Delen