Titulatuur

Alle bachelor- en masteropleidingen die de AHK aanbiedt, zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Dat betekent dat je na afronding van de opleiding de titel Bachelor of Master mag voeren. De titel die je krijgt, staat vermeld bij de opleidingsbeschrijving op deze website. Op je diploma wordt het traject dat je hebt gevolgd vermeld.

Tot 1 januari 2014 waren de graden van universitaire opleidingen ongelijk aan die van het hoger beroepsonderwijs. De graden Bachelor/Master of Arts en Bachelor/Master of Science waren alleen toegestaan voor universitaire opleidingen. Sinds 1 januari 2014 is het wettelijk mogelijk gemaakt dat hogescholen ook deze graden uitreiken. De opleidingen van de AHK maken van deze mogelijkheid gebruik. De feitelijke uitreiking van de nieuwe graden kan pas plaatsvinden nadat de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie daar toestemming voor heeft gegeven. Dit is inmiddels voor alle bachelor- en masteropleidingen van de AHK het geval. Hieronder het overzicht van oude en nieuwe graden en de ingangsdatum van de nieuwe graad.

Zie ook
Opleidingenaanbod AHK

Bachelortitels

CROHO Opleidingsnaam Oude graad Nieuwe graad Effectief per
34798 Dans Bachelor Dance Bachelor of Arts (BA) november 2014
34940 Docent dans Bachelor Dance in Education Bachelor of Education (BEd) november 2014
34735 Cultureel erfgoed Bachelor Cultural Heritage Bachelor of Arts (BA) november 2014
34733 Film en televisie Bachelor Film and Television Bachelor of Arts (BA) januari 2015
34860 Theater Bachelor Theatre Bachelor of Arts (BA) mei 2015
34745 Docent theater Bachelor Theatre in Education Bachelor of Education (BEd) mei 2015
39100 Docent beeldende kunst en vormgeving Bachelor Fine Art and Design in Education Bachelor of Education (BEd) mei 2015
39112 Docent muziek Bachelor Music in Education Bachelor of Education (BEd) mei 2015
34739 Muziek Bachelor Music Bachelor of Music (BMus) juni 2015

Mastertitels

CROHO Opleidingsnaam Oude graad Nieuwe graad Effectief per
49103 Choreografie Master Choreography Master of Arts (MA) november 2014
44733 Film Master Film Master of Arts (MA) januari 2015
49117 Kunsteducatie Master Education in Arts Master of Education (MEd) mei 2015
44874 Theater Master Theatre Master of Arts (MA) mei 2015
44739 Muziek Master Music Master of Music (MMus) juni 2015
49105 Opera Master Opera Master of Music (MMus) juni 2015
44336 Architectuur Master Architecture Master of Science (MSc) september 2015
44337 Landschapsarchitectuur Master Landscape Architecture Master of Science (MSc) september 2015
44338 Stedenbouw Master Urbanism Master of Science (MSc) september 2015
49150 Applied Museum and Heritage Studies   Master of Arts (MA) september 2020
49138 DAS Creative Producing - Master of Arts (MA) mei 2018

Associate Degree-titels

CROHO Opleidingsnaam Graad Effectief per
80138 Technische Productie Associate Degree augustus 2017
80160 Electronic Music Associate Degree augustus 2019
80168 Klassiek ballet Associate Degree september 2020

Veelgestelde vragen over de nieuwe gradering

Op mijn diploma staat nog een oude graad. Kan ik mijn diploma omruilen als de nieuwe graad is ingevoerd? Mag ik de nieuwe graad gaan gebruiken?
De enige graad die je mag gebruiken, is de graad die op je diploma staat. Dat geldt ook als afgestudeerden van dezelfde opleiding later een andere graadaanduiding  hebben gekregen. De nieuwe graad geldt alleen voor dragers van een diploma waar deze nieuwe graad op staat vermeld. Het is niet mogelijk je diploma om te ruilen. 

Hoe kan ik aantonen dat de oude en nieuwe graad gelijkwaardig zijn?
De opleiding kan geen verklaring afgeven dat een eerder verkregen graad (bijvoorbeeld Bachelor) gelijk staat aan de nieuwe graad (bijvoorbeeld Bachelor of Arts). Wel mag je zelf verklaren (bijvoorbeeld op je curriculum vitae) dat de opleiding die je hebt gevolgd, op dit moment de nieuwe graad afgeeft.

Ik ben mijn diploma kwijt of mijn diploma is beschadigd.  Kan ik een nieuw diploma krijgen?
Nee, dit is niet mogelijk. Een diploma is een authentiek document en wordt slechts eenmalig verstrekt. De enige uitzondering is als iemand van geslacht is veranderd. In dat geval kan het originele diploma worden omgeruild voor een nieuw diploma.

Je kunt bij je opleiding wel vragen om een kopie. Van diploma’s die zijn uitgegeven vanaf 1990 zijn kopieën bewaard. Als er geen kopie van het diploma meer aanwezig is, kan de examencommissie op grond van je dossier een verklaring afgeven van de behaalde studieresultaten, met de datum waarop deze behaald zijn.

Ik heb de opleiding verlaten zonder diploma en wil alsnog mijn diploma halen.
Het is niet mogelijk alsnog een 'oud' diploma te halen.  Je kunt wel een verzoek indienen bij de studieleiding van je opleiding om de opleiding te kunnen afronden naar de eisen van nu.  De opleiding is niet verplicht deze mogelijkheid te bieden en kan aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld het doen van een toelatingstest of assessment. Als het wordt toegestaan de opleiding af te ronden, gelden de huidige regelingen (waaronder de Wet Hoger Onderwijs en de Onderwijs- en Examenregeling). De studieleiding stelt vast welke studieonderdelen nog open staan, maar ook welke van de behaalde studieonderdelen inmiddels achterhaald zijn en welke nieuwe onderdelen het curriculum omvat. Om deze studieonderdelen te halen moet een individuele studieroute worden bepaald. Deze moet worden goedgekeurd door de examencommissie. Het is niet toegestaan om bij de afronding van de opleiding vrijstellingen aan te vragen op basis van competenties die verworven zijn na het verlaten van de opleiding.

Ik heb de opleiding verlaten zonder diploma en wil graag een verklaring van de resultaten die ik heb behaald.
Je kunt een verzoek doen om een verklaring van de examencommissie op basis van je studiedossier, waarbij op de verklaring komt te staan in welke jaren je was ingeschreven, welke vakken je hebt gehaald, welke studielast daarbij hoort en op welke datum de vakken zijn behaald.

Delen