Naar inhoud
 

Onderzoeksprogramma 2021-2025

Lees het hier!

 

Digitale nieuwsflits

Meld je aan en blijf op de hoogte!

You have treated the arts as the cherry on the cake. It needs to be the yeast.
Sarabhai, 2009

Wij zijn een vooruitstrevend kenniscentrum voor kunsteducatie. Hier vinden docenten, opleiders, wetenschappers, beleidsmakers en geïnteresseerden onderzoek en tools voor vernieuwend kunstonderwijs, inspiratie of ondersteuning in de dagelijkse praktijk.

Vraagstukken die opkomen uit de kunsteducatie en onderwijs aan de docentenopleidingen van de AHK vormen het startpunt voor ons onderzoek. Daarbij richten we ons in het bijzonder op de thema’s interdisciplinariteit (binnen en buiten de kunsten) en sociaal engagement. Ons onderzoek biedt kunstprofessionals handvatten om hun praktijk theoretisch te onderbouwen én tools die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Lectoren

Het lectoraat Kunsteducatie wordt geleid door Melissa Bremmer en Emiel Heijnen. Zij doen zelf onderzoek en begeleiden docenten en andere onderzoekers binnen twee centrale onderzoeksthema’s.
 

Onderzoeksthema's

Interdisciplinariteit
In dit lectoraat is er een scherp oog voor snijvlakken en cross-overs. Dit wordt gevoed vanuit het besef dat grenzen tussen vakgebieden vervagen en veranderen en dat complexe problemen om interdisciplinaire benaderingen vragen. Dit geeft interdisciplinariteit een logische plek in de kunsten en kunsteducatie.

Sociaal engagement 
Het lectoraat positioneert kunsteducatie midden in de democratische maatschappij, in dialoog met de ander. Er wordt actief gekeken welke rol kunsteducatie kan hebben bij maatschappelijke reflectie, persoonlijke ontwikkeling en inclusie.

Gezamenlijk onderzoeksprofiel: ‘Engagement through critical creative practice’
Urgente maatschappelijke vraagstukken worden vertaald in ons onderwijs en onderzoek: engagement zit in ons DNA. Daarom werken de zes lectoraten van de AHK aan een gezamenlijk onderzoeksprofiel: ‘Engagement through critical creative practice’. Onze onderzoekers verhouden zich kritisch tot maatschappelijke vraagstukken. Ze willen bewustwording creëren en een sociale en artistieke impact hebben. Klik hier voor meer informatie.

Emiel Heijnen en Melissa Bremmer geven gezamenlijk leiding aan het lectoraat Kunsteducatie. Zij opereren hierbij als een researchcollectief, waarbij gelijkwaardigheid in rollen en auteurschap wordt nagestreefd. 

E lectoraatkunsteducatie@ahk.nl
in Lectoraat Kunsteducatie
@lectoraatkunsteducatieahk
 

Partners

Het lectoraat Kunsteducatie werkt nauw samen met verschillende partners, bekijk hier de volledige lijst. 

Delen
 

Onderzoeksprogramma 2021-2025

Lees het hier!

 

Digitale nieuwsflits

Meld je aan en blijf op de hoogte!