Bewogen muziek

Verslag van een evaluatieonderzoek aan de hand van het CIPP-evaluatiemodel van Daniel Stufflebeam van het project 'Muzisch Actief Plus'. Het project richt zich door middel van muziek, spel en beweging op ouderen in de dagopvang. Het zijn ouderen met een grote diversiteit aan geriatrische aandoeningen. Veel van deze ouderen raken meer en meer geïsoleerd van de samenleving en de mensen om hen heen. Zij trekken zich terug in hun eigen wereld en bewegen steeds minder. Het project MA+ beoogt de ouderen vanuit interdisciplinaire activiteiten gebaseerd op muziek, spel en beweging te verlokken tot meer interacties met elkaar en uit te dagen vergeten motorische vaardigheden aan te spreken en te reproduceren. De ouderen werken samen vanuit muzikale, dansante en dramatische spelopdrachten om zo vanuit de intrinsieke motivatie voor het resultaat uiteindelijk te komen tot een uitvoering. 

De centrale onderzoeksvraag van het project luidde: Welke effecten op het gebied van interacties en motorische vaardigheden beogen en ervaren de betrokkenen (makers, deelnemers en activiteitenbegeleiders) bij het project MA+?

Hoek, E. van, (2016). Bewogen Muziek, onderzoek naar een kunstproject voor ouderen vanuit muziek, spel en beweging Uitgave Stichting Muzisch Spoor. Santpoort-Noord ISBN 978-90-825294-0-1.

http://www.muzischspoor.nl/onderzoek-naar-project-muzisch-actief/ 

Delen