Emiel Heijnen

Dr. Emiel Heijnen is opgeleid als docent Beeldende kunst en vormgeving aan de Hogeschool Katholieke Leergangen (2e graads) en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (eerstegraads en kunstgeschiedenis). Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Remixing the Art Curiculum: How contemporary visual practices inspire authentic art education

Hoofdstukken
Bremmer, M. & Heijnen, E. (2020). Bridging contradictions: The design of wicked arts assignments. In E. Heijnen & M. Bremmer (Eds.), Wicked Arts Assignments (pp. 23-32). Amsterdam, the Netherlands: Valiz.

Heijnen, E. & Bremmer, M. (2020). Scores, instructions, prompts and briefs: The assignment as artwork. In Heijnen, E. & Bremmer, M. (Eds.), Wicked Arts Assignments (pp. 11-21). Amsterdam, the Netherlands: Valiz.

Heijnen, E., Bremmer, M., Groenendijk, T., &  Koelink M. (2020). Arts laboratories and science studios: ArtsSciences collaboration in schools. In A. Knochel, C. Liao & R. Patton (Eds.), Critical Digital Making (171-186).New York, NY: Peter Lang Publishing.


Bremmer, M., Heijnen, E., & Lucero, J. (2018). School as material - Modes of operation for teachers as conceptual artists. In S. Blom, M. Hermsen, F. Uiterwaal, B. Verveld (Eds.), Researching the arts (pp. 38-51). Amsterdam, Nl: Amsterdam University of the Arts.

Heijnen, E. (2016). Een nieuw model voor authentieke kunsteducatie. In A. Neele, M. Tal, R. Kox, V. Meewis, L. van den Bulk (Eds.), Een kleurrijke basis: Ontwikkelingen en trends in het cultuuronderwijs. LKCA, Utrecht.

Heijnen, E. (2015). Art Practice as Schooling. In M. Brouwer, N. Hartjes, M. Terpstra (Eds.), A Way of Learning: Growing in Cultural Institutions (p. 20-24). MAMA, Rotterdam.

Heijnen, E. (2015). Artistic and Pedagogical Strategies in the Network Society. In T. Mayer, G. Kolb (Eds.), What’s next? Art Education Band II (p. 120-122). Kopaed Verlag, München.

Heijnen, E. (2014) Informal Visual Networks. In V. Venkatesh, J. Wallin, J. Castro, Jason E. Lewis (Eds.), Educational, Behavioral, and Psychological Considerations in Niche Online Communities (p. 33-50). IGI Global, Heshey, PA.

Heijnen, E. (2013) Informelle visuelle Netzwerke. In K. Bering, S. Hölscher, R. Niehoff, K. Pauls (Eds.), Visual Learning: Positionen im internationalen Bereich (p. 401-417). Athena Verlag, Oberhausen.

Peer reviewed journals
Heijnen, E., Braam, H. & Tongeren, van, C. (2021). Bring fake news into the World: A lesson study based on the principles of authentic art education. Visual Arts Research, 47(2), 22-40. 

Bremmer,  M.,  Heijnen,  E.,  Hotze,  A.,  Pijls,  M.,  Beamer,  E., &  Roos,  N.  (2021). ArtsSciences Design-a-thon: solving complex problems in interdisciplinary teams. European Journal of STEM Education, 6(1), 11

Bremmer, M., Heijnen, E., & Kersten, S. (2021). Teacher as conceptual artist. International Journal of Art & Design Education, 40(1), 82-98.

Hotze, A., Bremmer, M., Heijnen, E., Pijls, M., Beamer, E., & Roos, N. (2019). ArtsSciences designathon. Pressure cooker voor aankomende leraren die vanuit verschillende disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak. Velon, 40(3), 196-206. 

Karpati, A., Freedman, K., Castro, J.C., Kallio-Tavin, M., Heijnen, E. (2016). Collaboration in Visual Culture Learning Communities: Towards a Synergy of Individual and Collective Creative Practice. International Journal of Art & Design Education, 35(2). p. 1-15 15 p.

Freedman, K., Heijnen, E., Kallio-Tavin, M., Kárpáti, A., & Papp, L. (2013). Visual Culture Learning Communities: How and What Students Come to Know in Informal Art Groups. Studies in Art Education, 54(2), p. 131-143.

Onderzoeksrapporten
Haanstra, F., Bremmer, M., & Heijnen, E. (Red). (2022). Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie? Reviewstudie naar beïnvloedbare factoren voor leerprestaties bij kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs. Lectoraat Kunsteducatie.

Bremmer, M., Heijnen, E., Kersten, S. (2022) ArtsSciences Unlocked. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Berkel, R., Heijnen, E. (2020) ‘Daag mij maar uit!’ Dans en ouderen in grootstedelijke context. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Groenendijk, T. & Heijnen, E. (2018). Transdisciplinaire ontwerplabs. Een ontwerponderzoek naar lesmateriaal op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Heijnen, E. (2016). Remix je curriculum! Een ontwerpmodel voor kunsteducatie. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Heijnen, E. (2015). Remixing the Art Curriculum: How Contemporary Visual Practices Inspire Authentic Art Education. (Doctoral Dissertation). Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

Heijnen, E. (2007). Media Connection - Lessen van Kunstdocenten en Mediakunstenaars. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Vakbladen
Heijnen, E. (2023). Doe maar (net niet) na!: Kunstwerken als mede-docent. Kunstzone, 22(1), p. 36-39.

Groenendijk, J., Heijnen, E. & Keuning, S. (2021). Een inclusieve(re) geschiedenis van de kunsten. Kunstzone, 20(3), 30-32.

Bremmer, M. & Heijnen, E. (2020). Het verborgen oeuvre van de kunstdocent. Kunstzone, 19(1), 58.

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Roos, N. & Pijls, M. (2019). Designathon: Een interdisciplinaire pressure cooker. Kunstzone, 18(4), pp. 14-15.

Heijnen, E. & Bremmer, M. (2019). ArtsSciences als aanjager van curriculumvernieuwing. Cultuur+Educatie, 51, 6-16.

Heijnen, E. (2018). Ontwerponderzoek in het kunstonderwijs. Cultuur+Educatie, 50, 106-119.

Heijnen, E. (2017). CKV en de onderzoekende leerling. Kunstzone 16(3), p 26-27.

Heijnen, E. (2013). Engagement & Collaboratie, Kunstzone, 12(1), p. 22-23.

Heijnen, E. (2012). Artistic Strategies in the Network Society, On Air, 5, p. 26-27.

Heijnen, E. (2012). "Kill People, Burn Shit, Fuck School", Cultuurpleinmagazine, 3, p. 36.

Heijnen, E. (2011). Remix Cultuur. Van couch potato tot piraat, Kunstzone, 10(5), p. 8-9.

Heijnen, E. (2011). Informele Visuele Netwerken. Cultuur + Educatie, 11(30), p. 32-53.

Heijnen, E. (2009). Media-educatie als verrijking van beeldend onderwijs. Cultuur + Educatie, 8(26), p. 10-31.

Heijnen, E. (2009). MediaCultuur: media-educatie als onderdeel van de kunstles, Kunstzone, 8(10), p. 22-24

Heijnen, E. (2006) Nieuw! Masteropleidingen Kunsteducatie, Kunstzone, 5(5), p. 22-23

Heijnen, E (2003) Bergbeklimmen leer je in de bergen - ICT als beeldend gereedschap, Kunstzone, 2(10), p. 19-14 

Overige
Bremmer, M. & Heijnen, E. (2022) Onderzoeksprogramma 2021-2025. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Heijnen, E., Braam, H., & Van Tongeren, C. (2022). Creatief en kritisch leren denken op de basisschool, is dat fake news? Cultureel Kapitaal, LKCA

Heijnen, E. m.m.v. Bremmer, M. (2022). De kunstdocent als zorgprofessional? Mister Motley

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Van Dartel, M., Roos, N., Arets, D., Stubbe, J., Van Keulen, H., Noordegraaf-Eelens, L., & Van der Sande, R. (2021). ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda. Amsterdam: Lectorenplatform onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Heijnen, E. (2021). Kunstonderwijs dat leidt tot toetsbare resultaten…een angstaanjagend vergezicht? Cultureel Kapitaal,  

Heijnen, E. (2019). Minder vis, meer hengels. In L. Gootjes-Klamer en B. Popkema (Red.), Kunst in Leren: Authentiek kunstonderwijs vanuit persoonlijk meesterschap. (pp. 106-107). Zwolle: Hogeschool Viaa.

Heijnen, E., Bremmer, M., Hotze, A., Van Dartel, M., Pijls, M., Keulen, H., Rijken, D., & Roos, N. (2019). ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda. Amsterdam: Lectorenplatform onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Heijnen,E., & Groenendijk, T. (2018). ALS IK LATER GROOT BEN, WORD IK....KUNSTENSCHAPPER OF TECHNOSIGNER. CULTUREEL KAPITAAL, LKCA.

Heijnen, E. (2015). Het nieuwe CKV is niet vies van kunst. Cultureel Kapitaal.

Nevenactiviteiten

2022: Afgevaardigde namens AHK bij KVDO (vervanging Rafael van Crimpen) 
2022: Vertegenwoordiger Landelijk Overleg Docentenopleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving (vervanging Rafael van Crimpen) 
Lid Curriculumcie en internationaliseringscie Breitner Academie 
2022-heden Lid adviescommissie On The Movie - post hbo leergang filmredactie  
2022:Jurylid Kunst van het Ontwerpen – Landelijke educatieve ontwerpprijs bacheloropleidingen kunsteducatie
2022: Lid Adviescommissie Kunst & Professionalisering, HKU 
2022: Lid Opleidingscommissie Master Kunsteducatie
2022: Lid AHK Selectiecommissie VSBfonds Beurs
2021: Member Editoral board Research in Arts and Education journal (RAE) - Aalto University, Helsinki
2021: Jury Rijksmuseum Junior Fellowship (prijs voor het beste profielwerkstuk van scholieren dat aansluit bij de thema’s van het Rijksmuseum) 
2021-heden: FlexUs – werkgroep flexibilisering van KVDO 
2021: Think Tank Panel: Renewing Education through Art Practices (REAP)
2016 - heden Lid redactieraad onderzoekstijdschrift Cultuur + Educatie, LKCA
2016 - heden Reviewer voor journal Visual Arts Research, Urbana Champaign, USA
2014 - heden Lid van het kunsteducatie-collectief neuewelle www.neuewelle.nl
2001 - heden Auteur voor Bespiegeling - lesmethode interdisciplinaire vak Kunst Algemeen 
2014 - 2015 Lid landelijke Vernieuwingscommissie voor het examenvak CKV
2011 - 2016 Adviseur Fonds Cultuurparticipatie, ‘Plusregeling’ en ‘Jij maakt het mee’

Presentaties (selectie)

Maaksymposium (2022, Amsterdam) discussiepanel o.l.v Anne Nigten, met Emiel Heijnen, Loes Bogers, Ellen Oosterwijk, Monique Pijls en Astrid Poot   

HKU (2022) lezing en workshop Emiel Heijnen voor (s)Mash jaar 2: Theaterdocent, DBKV en Docent Muziek, Wicked Curriculum Design 

HKU ((2022) lezing Emiel Heijnen voor (s)Mash jaar 3: Theaterdocent, DBKV en Docent Muziek, CKV E.D. 

Maaksymposium (2022, Amsterdam) moderator kennisuitwisselingsbijeenkomst Emiel Heijnen en Monique Pijls Actuele inzichten op het vlak van maakeducatie en STEAM 

Maaksymposium (2022, Amsterdam) column Emiel Heijnen Hoe of waarom maken we het? 

HKU, Opleiding DBKV voltijd, Utrecht (2022) lezing Emiel Heijnen Authentieke kunsteducatie 

Breitner Academie, scholing On The Movie (2022), lezing Emiel Heijnen Wicked film assignments 

Werkbezoek National Arts Council Singapore (2022), Emiel Heijnen en Melissa Bremmer The ins-and-outs of the Research Group Arts Education 

Kunstgebouw (Theater Rotterdam), workshop Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Wicked Arts Assignments 

Freelands Foundation (2022, London, UK), Webinar Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Wicked Arts Assignments: ​​​​​​​

Symposium Master Kunsteducatie (2022; Tilburg), presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Lecturing as conceptual arts practice 

Next Stop Conferentie (2022) workshop Arida Bandringa, Melissa Bremmer, Emiel Heijnen en Sanne KerstenArtsSciences Unlocked

Filmhub Zuid (2022) Webinar Emiel Heijnen Toelichting leerlijn filmeducatie 

Cultuureducatie Enschede (2022) workshop Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Wicked Arts Assignments

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Architectuur (2022; Gent) workshop Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Wicked Arts Assignments

Arts Institute of Chicago, Chicago (2022), lecture/workshop for Chicago arts educators and teachers Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Wicked Arts Assignments

Arts Institute of Chicago, Chicago (2022) lecture/workshop for museum educators Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Wicked Arts Assignments

School of Arts & Design, University of Illinois at Urbana Champaign (2022), lecture Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Teacher as Conceptual Artist and Wicked Arts Assignments

NAEA Convention, New York (2022), presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Caution: you are entering a conceptual playground

Stichting Kunsteducatie Nederland, Zwolle (2022) – Presententatie en workshop Authentieke kunsteducatie

KunstLoc, Brabant en Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Academie voor Theater), Tilburg (2022) Online meet-up | Authentieke kunsteducatie in theateronderwijs.​​​​​​​ Column en groepsgesprek Emiel Heijne

HKU, Oplelding DBKV deeltijd (2022) lezing Emiel Heijnen Authentieke kunsteducatie

LKCAtelier (2021, online) workshop Emiel Heijnen, Huub Braam en Claartje van Tongeren “Authentieke kunsteducatie in de praktijk” en presentatie onderzoek Fake News

Gehrels muziekeducatie (2021) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Wicked Music Assignments’  

Arts loves Sciences conferentie (2021) workshop Arida Bandringa, Melisa Bremmer, Emiel Heijnen en Sanne Kersten ‘ArtsSciences Unlocked’. 

MOCCA (2021) workshop Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Wicked Arts Assignements’ 

Summercamp, National Museum of Women in the Arts (2021; online) workshop Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Wicked Arts Assignments’ 

HKU (2021) presentatie Emiel Heijnen ‘Remixing the art curriculum’ 

HKU (2021) presentatie Emiel Heijnen ‘Wicked Arts Assignments’ 

Cultuurprofielscholen (2021; online) Emiel Heijnen ‘Angstaanjagende stippen op de horizon’ 

Studiedag IJburg College (2021, online) presentatie Emiel Heijnen ‘De waarde van ArtsSciences-onderwijs’ 

Art’nEdu 2021, Academy of Arts, University of Novi Sad (2021) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Teacher as Conceptual Artist’ 

Saxion Hogeschool (2021) Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Wicked Arts Assignments’ 

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Architectuur (2021; online) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Wicked Arts Assignments’

LKCAtelier (2021; online) workshop Melissa Bremmer, Oskar Maarleveld, Emiel Heijnen ‘Wicked Arts Assignments’

Eye-Instituut (2021; live webinar) workshop Emiel Heijnen, Oskar Maarleveld, Melissa Bremmer ‘Wicked Film Assignments’

Studiedag IJburg College (2021, online) presentatie Emiel Heijnen ‘De waarde van ArtsSciences-onderwijs’

Cultuurprofielscholen (2021; online) Emiel Heijnen ‘Angstaanjagende stippen op de horizon’

LKCA-onderzoeksnetwerk (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Huub Braam ‘Bring fake news into the world’

STRP & Kunstloc (2021; online) presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘De waarde van ArtsSciences-onderwijs’

Bio-Art Symposium (20121; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Bio+Art+Educatie’

NAEA (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Arts Laboratories and Science Studio’s’

NAEA (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer 'Robot Love: An Interdisciplinary Design-a-thon'

NAEA (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer 'Wicked Arts Assignments: The Hidden Oeuvre of Contemporary Arts Educators'

EAS (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Teacher as conceptual artist’

ArtechLab (2021; online) presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijen ‘Wicked Arts Assignments’ 

Symposium landelijk cultuuronderwijsbeleid (2021, online) n.a.v dissertatie Piet Hagenaars. Presentatie Emiel Heijnen Heijnen ‘Angstaanjagende stippen op de horizon’ 

Raad van Toezicht, AHK (2021; online) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Van lectoraat naar Centre of Expertise’ 

LKCA-conferentie (Ede, 2020): presentatie ism Melissa Bremmer en Sanne Kersten: ‘Teacher as conceptual artist’

LKCA-conferentie (Ede, 2020): presentatie ism Melissa Bremmer ‘Designathon: een interdisciplinaire pressure cooker’

HKU (Utrecht, 2019) Presentatie en workshop Remix je Curriculum!

CKV – verdiept, nascholing voor docenten (Amsterdam, 2019): Presentatie ‘Achtergronden en onderzoek in het nieuwe CKV’

Cultuurdag VO, LKCA (Hilversum, 2019): lezing ism Melissa Bremmer ‘De meerwaarde van ArtsSciences-onderwijs’
​​​​
Marineterrein Talk on ArtsSciences (Amsterdam, 2019): presentatie ism Melissa Bremmer ‘Kunstlab of wetenschapsatelier’

InSea (Vancouver, Canada 2019): presentatie ism Melissa Bremmer en Sanne Kersten ‘School as Material. Teacher as conceptual artist’

InSea (Vancouver, Canada 2019): presentatie ism Melissa Bremmer ‘Arts laboratories and science studios how ArtsSciences can innovate arts education’

InSea (Vancouver, Canada 2019): workshop ism Melissa Bremmer ‘Guerilla-design Your Curriculum! - Authentic Arts Education in Action’

Xpeditie Cultuureducatie (Kampen, 2019) presentatie Emiel Heijnen “Vakspecifiek of vakkenintegratie? Innovatief kunstonderwijs doet het beide!”

Velon (Breda, 2019): presentatie ism Melisaa Bremmer en Anna Hotze “Op het snijvlak van kunst en W&T: bèta-, kunst- en pabostudenten werken samen in een designathon”

Congres Cultuureducatie in Amsterdam (Mocca, 2019), workshop samen met Melissa Bremmer “Vakoverstijgend kunst en bèta onderwijs: modegril of noodzaak?”

More than Bytes, ENO conferentie (Wenen, 2019): presentatie ism Melissa Bremmer “Is THIS art?? ArtsSciences practices and the reconceptualisation of arts education”

PERMEA – Programa experimental de mediación y educación a través del arte (Valencia, Spanje, 2019): Driedaags les- en workshopprogramma rond de thema’s curriculumontwerp en verbinding kunstenaar-docent. (mmv Gabriela Acosta Camacho, Tamar Clasquin en Ellen Oosterwijk)

Docentendag Staal & Roeland, Gemeentemuseum / Fotomuseum (Den Haag, 2019): ‘Interdisciplinariteit: Kunst als ontmoetingsplaats voor nerds én alto’s’ (met Steffen Keuning)

Opleiding DBKV Hogeschool Zuyd (Maastricht, 2019): presentatie en workshop Remix je Curriculum!

LKCA Utrecht, 2018): presentatie tijdens aftrap Lesson Study rond Remix Je Curriculum!

HKU (Utrecht, 2018): Presentatie 'Remix je curriculum!' voor studenten DBKA voltijd en deeltijd

HKU (Utrecht, 2018): Gastles ’Socially engaged art vanaf 1989' voor studenten Design, Illustratie en Grafisch Ontwerp

Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit, Fonds Cultuurparticipatie (Amersfoort , 2018): Lezing 'Vakspecifiek of vakkenintegratie? Innovatief kunstonderwijs doet het beide!’

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur (Groningen, 2018): Presentatie en workshop ‘Remix je curriculum’

Helen Parkhurst (Almere, 2018): Presentatie en ontwerpsessie ‘Remix je curriculum’ voor docententeam Helen Parkhurst

De kunst van het ontwerpen (Utrecht, 2018): Presentatie tijdens uitreiking kunsteducatieve ontwerpprijs

InSea (Helsinki, Finland, 2018): moderator panelsessie ‘Alfanerds! Art-science collaboration in education ” en presentatie 'Transdisciplinary educational design labs'

Beit Berl University, Hamidrasha The faculty of arts (Israel, mei, 2018): lezing en workshop samen met Melissa Bremmer "Authentic arts education in interdisciplinary artistic context" en "Guerilla-design your curriculum!" (ism Harmke Koning, student Master Kunsteducatie)

KCR (Rotterdam, maart, 2018): tweeluik met Barend van Heusden ‘Fight the power! Kunstonderwijs als arena voor ‘vreedzaam vechten’’

Onderzoeksconferentie van het LKCA (2018): moderator panelsessie 'Alfanerds! Interdisciplinaire educatie op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie' en presentatie 'Waarom alfa’s iets met wetenschap en technologie willen'

Umeå Universitity (Zweden, 2017): workshop/lezing samen met Melissa Bremmer ‘Performances, social interventions & transformations interdisciplinary arts educational design’

Congres Podia en Festivals in Tivoli Vredenburg (Utrecht, 2017) Lezing ‘CKV Vernieuwt’.

INSEA World Congress (Daegu, Zuid Korea) Co-presentatie met Talita Groenendijk en Michiel Koelink ‘Transdisciplinary Designlabs’.

EAS-conferentie Joint (Ad)venture (Salzburg, Oostenrijk, 2017): Projectpresentatie met Melissa Bremmer ‘Performances, social interventions & transformations: interdisciplinary arts educational design’.

Onderwijs Research Dagen (Antwerpen, België, 2017) Co-presentatie met Talita Groenendijk ‘Transdisciplinaire Ontwerplabs’.

Congres Podiumkunsten (Haarlem, 2017) Interview over theatereducatie door Hanneke Groenteman.

Nascholing Vereniging Cultuurprofielscholen. Werkplaats Kindergemeenschap (Bilthoven, 2017) Lezing en workshop ‘Remix je curriculum’.

Meet Up CKV en vernieuwing. Kunstbalie Tilburg (2017) Lezing: ‘CKV en onderzoek’.

Tel Aviv Museum of Contemporary Art (Israël, 2016) Lezing ‘Remix your curriculum’.

Nationale Opera en Ballet (Amsterdam, 2016) Presentatie lesmethode Kunst Algemeen.

Hogeschool VIAA (Zwolle, 2016) presentatie/workshop ‘Remix je curriculum’.

VO Docentendag, samenwerkingsverband Stedelijk Museum, Van Gogh Museum en Rijksmuseum (Amsterdam, 2016) Lezing: ‘De rol van onderzoek bij de kunstvakken in het VO’.

Manifestatie Kunst doorbreekt culturele grenzen, Witte de With, (Rotterdam, 2016) Presentatie en moderatie rond het thema culturele diversiteit in het kader van de Unesco week van de kunsteducatie (met David Bade en Jörgen Tjon a Fong).

Dubbellezing Kunst in de context van het onderwijs, ArtEZ (Arnhem, 2016) Presentatie Kunst als oefenplaats voor volwassenheid en discussie (met Prof. dr. Gert Biesta).

Opleiding Theaterdocent, verkort programma, AHK (Amsterdam, 2016) Gastdocent lessenserie ‘Visuele Cultuur’.

Verschillende onderzoekspresentaties ‘Remixing the Art Curriculum’: Ministerie van OCW (Den Haag 2015), Academie Minerva (Groningen, 2015) Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht, 2015), ArtEZ (Zwolle, 2015).

Talentontwikkeling en cultuureducatie, Ro Theater (Rotterdam, 2015) Presentatie en discussie tijdens presentatie van het boek A Way of Learning van Showroom MAMA.

NAEA conference (New Orleans, USA, 2014). Co-presentatie met Folkert Haanstra ‘Authentic Art Education Remixed’.

International Perspectives of Research in Arts Education conference (Düsseldorf, Duitsland, 2014). Co-presentatie met Folkert Haanstra ‘Authentic Art Education Remixed’.

Opleiding Algemene Cultuur Wetenschappen, Radboud Universiteit (Nijmegen, 2014) Gastcollege ‘The Beach Paradox’.

21st EAS Conference/ISME European Regional Conference (Leuven, België, 2013): Co-presentatie met Melissa Bremmer ‘Remix! Hybrid Arts Education Practices’.

Mocca's Conferentie Cultuureducatie (Amsterdam, 2013) Lezing en workshop ‘Authentieke Kunsteducatie Remix’.

Stedelijk Museum Amsterdam (Amsterdam, 2013) Lezing ‘CKV in het VMBO’.

Symposium DIS/CONNECT - Relations and identity in the new media era. Filmhuis LUX (Nijmegen, 2013) Keynote ‘Kunst als spiegel op on- en offline communities’.

Verschillende onderzoekspresentaties: Kunstfactor Live (Rotterdam, 2013), Master kunsteducatie HKU (Utrecht, 2013) Cultuuronderwijs op zijn Haags - Gezamenlijke culturele instellingen (Den Haag, 2013).

Symposium Altermoderne Kunsteducatie (Amsterdam, 2012) Lezing ‘Actuele sociaal geëngageerde kunstpraktijken’.

Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie LKCA (Rotterdam, 2012) Presentaties ‘Social engagement & samenwerking’ & ‘Design Based Research’.

NAEA National Convention (New York, USA, 2012): Co-presentatie met Kerry Freedman, Mira Kallio-Tavin & Juan Carlos Castro ‘Visual Culture Learning Communities’.

Concordia University (Montréal, Canada, 2012) Lezing en workshop ‘Education at the Intersection of Popular Culture, Art and Media-activism’.

Symposium Cultuur Leert Anders 5, Cultuurprofielscholen (Ede, 2011) Lezing ‘Informal Visual Networks’.

Kunstfactor Live (Rotterdam, 2011) Lezing ‘Informele Visuele Netwerken’.

INSEA World Congress (Boedapest, Hongarije, 2011) Co-presentatie met Kerry Freedman, Mira Kallio-Tavin and Andrea Karpati ‘Visual Culture Learning Communities’.

Opleiding Docent Muziek, Conservatorium Amsterdam (Amsterdam, 2011) Gastles ‘Remix Culture’.

Verschillende presentaties project Mediacultuur: Symposium Cultuur Leert Anders 4, Pier K (Hoofddorp, 2010), Radboud Universiteit (Nijmegen, 2010), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Hilversum, 2010), ArtEZ - Master Kunsteducatie (Zwolle, 2010), HKU - Opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Utrecht, 2010), Personeel ArtEZ Docentenopleiding BKV (Arnhem, 2010), Minerva - Opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Groningen, 2010).

4th International Conference on the Arts in Society (Venetië, 2009) lezing ‘Media Culture, Media Literacy through Contemporary Art’.

SKVR Summerschool (Rotterdam, 2009) lezing ‘Mediacultuur’.

Terugkomdag ICC coordinatoren Noord-Holland (Alkmaar, 2009) Lezing ‘Media en kunsteducatie’.

Symposium Kunst van de overdracht, Basisburo (Amsterdam, 2009) Lezing ‘Mediawijze videoclips’.

INSEA World Congress (Osaka, Japan, 2008) Presentatie ‘Media Connection’.

Dag van de Media, Instituut voor Beeld & Geluid (Hilversum, 2008) Keynote met Michiel Koelink.

Verschillende onderzoekspresentaties ‘Media Connection’: Scoop (Middelburg, 2008), Dag van Taal, Kunsten en Cultuur (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 2008), Kunst Connectie (Utrecht, 2008).

Organisatie en lezing op symposium Media Connection, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Amsterdam, 2007).

Delen