Folkert Haanstra

Lector Kunst- en cultuureducatie

Folkert Haanstra studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en schilderkunst en grafiek aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva.
Hij heeft als onderzoeker bij het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam onderzoek verricht naar de kunstvakken in het onderwijs, naar musea, muziekscholen en creativiteitscentra en naar het kunstvakonderwijs.
In 1994 is Haanstra gepromoveerd op een proefschrift over leereffecten van beeldende vakken in het onderwijs: Effects of art education on visual-spatial ability and aesthetic perception: Two meta-analyses. Amsterdam, Thesis Publishers.

Van 2001 tot en met 2015 was Haanstra als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel Cultuureducatie en Cultuurparticipatie die hij bekleedde, was ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

Sinds september 2002 is Folkert Haanstra werkzaam als lector kunst- en cultuureducatie bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Publicaties Folkert Haanstra

Koningen van de kunsteducatie, een driegesprek van Kunstzone met Folkert Haanstra, Diederik Schönau en Piet Hagenaars.
Deel 1
Deel 2
Deel 3

 


Delen