Lectoren Kunsteducatie: Melissa Bremmer en Emiel Heijnen

Melissa Bremmer en Emiel Heijnen zijn per 1 november 2016 lector Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij zijn de opvolgers van lector Kunst- en cultuureducatie Folkert Haanstra.

Beide lectoren promoveerden in 2015. Melissa Bremmer onderzocht de rol van het lichaam van de vakleerkracht muziek tijdens het muzikale leerproces van leerlingen. Emiel Heijnen onderzocht hoe het kunstonderwijs beter kan aansluiten bij de visuele interesses van jongeren en de praktijk van de hedendaagse kunstenaars en vormgevers. Bremmer en Heijnen beslaan met hun ervaring, netwerken en onderzoeksexpertise een breed terrein van de kunsteducatie: van podiumkunsten tot beeldende kunst en media, van primair tot hoger onderwijs, van informeel tot formeel leren en van case studies tot ontwerpgericht onderzoek. Door hun krachten te bundelen kunnen zij op unieke wijze invulling geven aan dit lectoraat.

Melissa Bremmer en Emiel Heijnen zijn geen onbekenden voor de AHK. Ze zijn beiden al werkzaam voor de master Kunsteducatie; Bremmer als docent onderwijskunde en Heijnen als docent onderwijskunde en educatieve projectbegeleiding. Daarnaast werkt Bremmer bij het Conservatorium van Amsterdam en Heijnen bij de Breitner Academie. "Onze ambitie is om het lectoraat Kunsteducatie vorm te geven als een dynamisch platform dat zich beweegt op het snijvlak van kunst en educatie", aldus Bremmer en Heijnen.

Delen