Lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie

Dit lectorenplatform richt zich specifiek op vakoverstijgend onderwijs op het hybride snijvlak van kunst en bèta. Een veranderende, globaliserende maatschappij vraagt om meervoudige perspectieven op complexe vraagstukken – waarbij grenzen tussen expertises vervagen. Interdisciplinaire praktijken waarin kunstenaars, wetenschappers en technici samenwerken laten zien dat de vervlechting van uiteenlopende benaderingswijzen leidt tot verrassende en kritische inzichten op vraagstukken rond bijvoorbeeld duurzaamheid, digitalisering en ruimtelijke ordening.

Deelnemers aan het lectorenplatform beschouwen de opbloeiende, interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en kunstenaars als een inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) en het beroepsonderwijs (mbo en hbo). De ambitie van het platform is om leerlingen en studenten te stimuleren om vanuit verschillende kennisdomeinen tot een nieuwe manier van leren en probleemoplossen te komen.

Het lectorenplatform heeft een open karakter: het nodigt geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten en om nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven op te zetten.

Activiteiten

De activiteiten van het platform staan open voor geïnteresseerden en omvatten:

 • het organiseren van bijeenkomsten waarin o.a. kunstenaars, wetenschappers, technici en docenten uit verschillende sectoren en disciplines kennis en ervaringen uitwisselen;
 • het opzetten van ‘designathons’: experimentele vormen van scholing waarin deelnemers de interdisciplinaire praktijk actief beleven;
 • de lancering van een digitale bronnenbank met voorbeelden van actuele interdisciplinaire ontwerppraktijken;
 • het ontwikkelen van een onderzoeksagenda en het initiëren van onderzoek naar onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Zie ook
Netwerkmeeting op conferentie Balance-Unbalance
Designathon tijdens Robot Love

Samenwerking

Het Lectorenplatform is een initiatief van:

 • Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (lectoren Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten),
 • Anna Hotze (lector Wetenschap en Technologie, Hogeschool iPabo),
 • Dick Rijken (lector Informatie, Technologie en Samenleving, Haagse Hogeschool),
 • Michel van Dartel (lector Mensgericht creëren in kunst en ontwerp, Avans Hogeschool),
 • Monique Pijls (lector Didactiek van de Bètavakken, Hogeschool van Amsterdam),
 • Geert Lovink (lector Netwerkcultuur, Hogeschool van Amsterdam) en
 • Florian Cramer (lector Smart & Inclusive Society, Hogeschool Rotterdam).

Het lectorenplatform wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De coördinatie is in handen van Nathalie Roos, nathalie.roos@ahk.nl.

Onderzoeksagenda

Het platform heeft een onderzoeksagenda ontwikkeld met als doel het mogelijk maken van praktijkgericht onderzoek naar onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Het platform richt zich op drie themalijnen die aan de basis van de onderzoeksagenda staan: professionele kunst- en ontwerppraktijken, funderend onderwijs en beroepsonderwijs.

Deze themalijnen vormen de leidraad voor te initiëren onderzoek en activiteiten.

Artikelen

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Roos, N. & Pijls, M. (2019). Designathon: Een interdisciplinaire pressure cooker. Kunstzone, 18(4), pp. 14-15. Website: www.kunstzone.nl

ArtScienceDatabase

Binnen het platform is een database ontwikkeld die voorbeelden bevat van interdisciplinaire ontwerppraktijken op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Deze voorbeelden dienen als good practices en inspiratiebronnen voor vakoverstijgend funderend en beroepsonderwijs. Meer informatie: www.artsciencedatabase.com

Partners

Delen