Melissa Bremmer

Dr. Melissa Bremmer voltooide de studie Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam en de studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed promotieonderzoek aan de University of Exeter naar de 'pedagogical content knowledge' van vakleerkrachten muziek vanuit een embodied cognition-perspectief.

Hoofdstukken
Bremmer, M. & Verneert, F. (2023). De ‘creativity turn’ in muziekeducatie. In T. de Baets & A. de Vugt (red.),
Beweging in muziekpedagogiek. 10 jaar onderzoek en ontwikkeling (pp. 13-24). Europrint.

Heijnen, E. & Bremmer, M. (2023). Caution: you are entering a conceptual playground. In J. Lucero and C. Hernández-Cabal (Eds.), What happens at the intersection of conceptual art & teaching? (pp. 20-36). Lectoraat Kunsteducatie. 

Bremmer, M. & Nijs, L. (2022). Embodied Music Pedagogy: A theoretical and practical account of the dynamic role of the body in music education. In T. Buchborn, T. De Baets, G. Brunner, S. Schmid (eds.), Music is what people do. European perspectives on music education (pp. 29-46). Innsbruck: Helbling. 

Bremmer, M. & Nijs, L. (2021). Lichamelijkheid in muziekonderwijs. In A. de Vugt, & T. De Baets, (red.) Muziekpedagogiek in beweging: Typisch muziek! (Muziekpedagogiek in beweging, Vol. 4) (pp. 49-62). Heverlee: Euprint. 

Bremmer, M. & De Vries, I. (2021). Een samenwerking tussen ouder en therapeut. In A. van Zweden & M. Pater (2021), De kracht van muziek voor kinderen en jongeren met autisme (blz 51-53). Amsterdam: Lannoo Campus. 

Bremmer, M. & Heijnen, E. (2020). Bridging contradictions: The design of wicked arts assignments. In E. Heijnen & M. Bremmer (Eds.), Wicked Arts Assignments (pp. 23-32). Amsterdam, the Netherlands: Valiz.

Heijnen, E. & Bremmer, M. (2020). Scores, instructions, prompts and briefs: The assignment as artwork. In Heijnen, E. & Bremmer, M. (Eds.), Wicked Arts Assignments (pp. 11-21). Amsterdam, the Netherlands: Valiz.

Heijnen, E., Bremmer, M., Groenendijk, T., &  Koelink M. (2020). Arts laboratories and science studios: ArtsSciences collaboration in schools. In A. Knochel, C. Liao & R. Patton (Eds.), Critical Digital Making(171-186).New York, NY: Peter Lang Publishing.

Nijs, L., & Bremmer, M. (2019). Embodiment in Early Childhood Music Education. In S. Young & B. Ilari (Eds) Music in Early Childhood: Multi-disciplinary Perspectives and Inter-disciplinary Exchanges (pp 87-102): Cham, Switzerland: Springer.

Bremmer, M., Heijnen, E., & Lucero, J. (2018). School as material - Modes of operation for teachers as conceptual artists. In S. Blom, M. Hermsen, F. Uiterwaal, B. Verveld (Eds.), Researching the arts (pp. 38-51). Amsterdam, NL: Amsterdam University of the Arts.

Bremmer, M., & Schreuder, A. (2018). The Educational Model “Rhythms Around the World”: Student-teachers Learn to Transmit Traditional Musics to pupils in primary and secondary education. In B.W. Leung (ED.), Traditional Musics in the Modern World: Identity, Transmission, Evolution, and Challenges (pp. 75-88). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Bremmer, M. & Schutte, L. (2016). Curricula van het muziekonderwijs versterken door kennis en kunde te bundelen en te delen. In L. Schutte (Red.), Muziekeducatie doen we samen (pp. 31-44). Amsterdam, The Netherlands: NPNDrukkers.

Schutte, L., Minnema, W., & Bremmer, M. (2016). Leren van elkaar: de samenwerking van pabo- en conservatoriumstudenten in het muziekonderwijs. In L. Schutte (Red.), Muziekeducatie doen we samen (pp. 45-68). Amsterdam, The Netherlands: NPNDrukkers.

Bremmer, M. (2015). What the body knows about teaching music. In M. Bremmer & C. Hermans (authors), Embodiment in Arts Education. Teaching and learning with the body in the arts (pp. 14-27). Amsterdam, NL: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M. (2015). De rol van feedback bij formatief toetsen. In M. Gerner, E. Lucker & M. Wüst (Red.), Kijk op de praktijk. Toetsen en beoordelen aan de AHK (pp. 26-30). Amsterdam, NL: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bremmer, M. (2015). The role of the teacher’s body in music education: Pedagogical content knowledge viewed from an embodied cognition perspective. In S. Schonmann (Ed.), International Yearbook for Research in Arts Education, Vol. 3 (pp. 48-53). Münster, Germany: Waxmann.

Bremmer, M., & Schopman, E. (2011). De improvisatieles: Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten. In M. Bremmer,  E. Van Hoek, E. Schopman & A. Vervoorn (auteurs), Onderzoek in muziek in het voortgezet onderwijs (pp. 45-127). Amsterdam: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie & Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Bremmer, M., & Huisingh, A. (2009). Music is when sounds come together nicely. Researching preschool music education that is based on the image of the competent child. In S. Young, & A.R. Adessi (Red), MERYC 2009. Proceedings of the 4th Conference of the European Network of Music Educators and Researchers of Young Children (pp. 295-302). Bologna, Italië: Bononia University Press.

Peer reviewed journals

Bremmer, M. & Nijs, L. (2024). Embodiment in music educationJournal de recherche en éducations artistiques, 2, 13-26.

Trienekens, S., Escobar Campos, J. C., Schutte, L., & Bremmer, M. (2024). Who has access to a career in Western classical music? Building a tool to evaluate intersectionality in barriers to music education and careers. Research Studies in Music Education, online first.

Nijs, L., Bremmer, M, Van der Schyff, D., & Schiavio, A. (2023). Embodying dynamical systems in music performanceMusic Performance Research, 11, 58-84.

Bremmer, M. (2023). Encountering disability in music: Exploring perceptions on inclusive music education in higher music education. Research Studies in Music Education, 45(3), 512-524.

Bremmer,  M.,  Heijnen,  E.,  Hotze,  A.,  Pijls,  M.,  Beamer,  E., &  Roos,  N.  (2021). ArtsSciences Design-a-thon: solving complex problems in interdisciplinary teams. European Journal of STEM Education, 6(1), 11

Bremmer, M. (2021). Does the body count as evidence? Exploring the embodied pedagogical content knowledge concerning rhythm skills of a Dutch specialist preschool music teacher. International Journal of Music in Early Childhood, 16(1), 89–103.

Bremmer, M. (2021). Where’s the body? Reconsidering the concept of pedagogical content knowledge through research in music education with Dutch specialist preschool music teachers. British Journal of Music Education, 38(2), 119-130. 

Bremmer, M., Hermans, C., & Lamers, V. (2021). The charmed dyad: Multimodal music lessons for pupils with severe or multiple disabilities. Research Studies in Music Education43(2), 259-272. 

Bremmer, M., Heijnen, E., & Kersten, S. (2021). Teacher as conceptual artist. International Journal of Art & Design Education, 40(1), 82-98.

Hogenes, M., Diepenbroek, A., Bremmer, M., & Hogerheide, M. (2021). Designing new, technology basedmusical instruments in primary education. Journal of the European Teacher Education Network, 1-18.

Bremmer, M. & Nijs, L. (2020) The role of the body in instrumental and vocal music pedagogy: A dynamical systems theory perspective on the music teacher's bodily engagement in teaching and learning. Frontiers in Education, 5(79).

Bremmer, M. & van Hoek, E. (2020). Teamplayers: 4CO-teaching in arts education in primary education. International Journal of Education & the Arts, 21(9). 

Hotze, A., Bremmer, M., Heijnen, E., Pijls, M., Beamer, E., & Roos, N. (2019). ArtsSciences designathon. Pressure cooker voor aankomende leraren die vanuit verschillende disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak. Velon, 40(3), 196-206.

Heijnen, E. & Bremmer, M. (2019). ArtsSciences als aanjager van curriculumvernieuwing. Cultuur+Educatie, 51, 6-16.

Bremmer, M. (2018). Het stimulated recall interview in kunsteducatie. Cultuur+Educatie, 50, 66-75.

Bremmer, M. (2016). Wat het lichaam weet over het doceren van muziek. Cultuur + Educatie 15(44), 43-63.

Bremmer, M. (2010). Leren improviseren. In C. Koopman & V. Meeuwis  (Red.), Alle registers open: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar muziekeducatie (pp. 14-33). Cultuur + Educatie 28(10). Utrecht, NL: Cultuurnetwerk Nederland.

Bremmer, M. (2006). Praktijk- en theoriekennis van muziekleerkrachten vergeleken. In M. van Hoorn (Ed.), Onderzoeken naar cultuureducatie in het primair onderwijs (pp. 80-101). Cultuur + Educatie 16. Utrecht, NL: Cultuurnetwerk Nederland.

Onderzoeksrapporten

Bremmer, M., Van Miert, M., & Staals, E. (2023). Kunst en cultuur voor jou en mij? Belemmeringen en kansen in het cultuureducatief systeem van leerlingen in het speciaal onderwijs. LKCA/Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Haanstra, F., Bremmer, M., & Heijnen, E. (Red). (2022). Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie? Reviewstudie naar beïnvloedbare factoren voor leerprestaties bij kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs. Lectoraat Kunsteducatie.

Bremmer, M., Heijnen, E., Kersten, S. (2022) ArtsSciences Unlocked. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Nijs, L., Bremmer, M., & Van den Dool, J. (2018). Singewing Space. An augmented blended-learning approach to learning music. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten.

Lamers, V., Hermans, C., & Bremmer, M. (2018). De multimodale muziekbubbel. Muzieklessen in het speciaal onderwijs aan leerlingen met een ernstige beperking. Amsterdam, NL: Lectoraat kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bremmer, M. (2015). What the body know about teaching music (Doctoral dissertation)

Bremmer, M. en Schopman, E. (2011). De improvisatie les: wat, hoe en waarom zo? Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Lectoraat Kunst- en Cultuureducatie en Arnhem: ArtEZ, Lectoraat Kunsteducatie.

Bremmer, M., & Huisingh, A. (2009). Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan. Onderzoek naar muziekonderwijs dat aansluit bij het beeld van het competente kind. Amsterdam, NL: Lectoraat kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M. (2006). Scan Amsterdamse Muziekeducatie Primair Onderwijs. Amsterdam: Lectoraat kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M. (2005). Nootzaak! De praktijkkennis van vakleerkrachten in het basisonderwijs betreffende het ontwerpen en het uitvoeren van een curriculum voor ‘noten leren lezen’ en hoe deze praktijkkennis zich verhoudt tot theoretische inzichten rondom het leren lezen van noten. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Vakbladen
Heijnen, E. m.m.v.Bremmer, M. (2022). De kunstdocent als zorgprofessional? Mister Motley

Bremmer, M. & Van Miert, M. (2022). Samen muziek maken zonder grenzen. Pyramide, 76(2), 16-20.

Hogenes, M., Diepenbroek, A., Bremmer, M., & Hogerheide, M. (2021). Ontwerpend leren in muziekonderwijs.Kunstzone, 20(1), 8-11.

Van Hoek, E., & Bremmer, M. (2020). Eén plus één is meer. Pabo en kunstvakstudenten leren met en van elkaar als teamplayers. Kunstzone 19(5), 20-23.

Bremmer, M. & Heijnen, E. (2020). Het verborgen oeuvre van de kunstdocent.Kunstzone, 19(1), 58.

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Roos, N. & Pijls, M. (2019). Designathon: Een interdisciplinaire pressure cooker. Kunstzone, 18(4), pp. 14-15.

Schutte, L. & Bremmer, M. (2017). Muziekeducatie doen we samen. De Pyramide, 71(5), 10-13.

Bremmer, M., & Schutte, L. (2017). Lesgeven met je lichaam. De Pyramide, 71(4), 11-13.

Bremmer, M. & Huisingh, A. (2010). Als geluiden heel mooi door elkaar gaan. De wereld van het jonge kind, 38(2), 8-10.

Schopman, E., & Bremmer, M. (2011). De improvisatieles. Praktijkkennis van muziekdocenten vergeleken met de theorie. Kunstzone, 10(12), 30-31.

Bremmer, M. & Huisingh, A. (2012). Als geluiden heel mooi door elkaar gaan (2), De wereld van het jonge kind, 39(1), 23-25.

AHK publicaties
Bremmer, M., Schreuder, A. & Gaakeer, B. (2023). Muziekpraktijken rond de wereld: een lesmodel voor cultureel divers muziekonderwijs. Conservatorium van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bremmer, M. & Heijnen, E. (2023). Lectoraat Kunsteducatie. In Doorwerken (pp. 68-81). Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.  

Bremmer, M. & Heijnen, E. (2022) Onderzoeksprogramma 2021-2025. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Van Dartel, M., Roos, N., Arets, D., Stubbe, J., Van Keulen, H., Noordegraaf-Eelens, L., & Van der Sande, R. (2021). ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda. Amsterdam: Lectorenplatform onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Heijnen, E., Bremmer, M., Hotze, A., Van Dartel, M., Pijls, M., Keulen, H., Rijken, D., & Roos, N. (2019). ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda. Amsterdam: Lectorenplatform onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. 

Bremmer, M., Schreuder, A., & Veerdonk, H. (2005). Ritmes rond de Wereld: lessen wereldmuziek op het conservatorium leren vertalen naar wereldmuzieklessen in de basisschool. Den Haag, NL: Proposo.

Opinie en advies

Bremmer, M., & Van Miert, M. (2024). Hoe kunnen we werken aan een sterker cultuureducatief system voor leerlingen in het speciaal onderwijs? Cultureel Kapitaal, LKCA

Bremmer, M., & Van Miert, M. (2024). Hoe kunnen we werken aan een sterker cultuureducatief system voor leerlingen in het speciaal onderwijs? Cultuur Krant, LKCA.

Emiel Heijnen & Melissa Bremmer Goed idee, een wettelijk verplichte kunstvakdocent? Cultuur Krant #26, LKCA.

Melissa Bremmer, Emiel Heijen et al. In NRC: Gun elke basisschool een kunstdocent

Melissa Bremmer in NRC: En weer is een muziekschool omgevallen.

Adviesrapport Vakkenstructuur kunstvakken door werkgroep M. Bremmer, T. van Cappellen, A. Hofhuis, M.T. van de Kamp, D. Klarenbeek, J. Overmars,  P. Rullmann, P. Marsman en R. Weeting

Bremmer, M. (2023). Hoe conservatoria kunnen bijdragen aan inclusief muziekonderwijs. Cultureel Kapitaal. LKCA.

Bremmer, M. & Van Miert, M. (2021). De Britten tonen aan dat het kan: échte kansen voor musici met een beperking. Cultureel Kapitaal, LKCA.

Bremmer, M. & Van Miert, M. (2018). Waarom kunnen nog niet alle mensen met een beperking terecht bij een muziekdocent? Cultureel Kapitaal, LKCA.

Bremmer, M. (2018). My Music Ability. Disability Arts International. 

Bremmer, M. (2016). Book review MasterClass in Music Education. Transforming Teaching and Learning. British Journal for Music Education, 33(2), 239-242.

Bremmer, M. (2006). Boekrecensie: Knowing music, making music. Utrecht, NL: Lectoraat Theorie en uitvoeringspraktijk.

Interviews
Interview Melissa Bremmer samen met Filip Verneert (2022) Kom je met me spelen in het jazzmagazine Jazz&Mo’ (blz. 16-19)

Interview Melissa Bremmer samen met Marion Schiffers (2022) “Niets over ons, zonder ons!” AHK en Codarts over de Agenda Inclusieve Podiumkunsten. LKCA.

Interview Melissa Bremmer (2020) Opzoeken en oprekken van grenzen in het Marineterrein magazine (blz 20-21).

Nevenactiviteiten
2024: Lid benoemingsadviescommissie bijzondere leerstoel Performance Philosophy Laura O’Cull
2024: Expert advies Herziening Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie
2024 - heden: Lid adviescommissie kennisparagraaf opleidingsprofiel, KVDO
2024 - heden: Bestuurslid stichting Dadodans
2024: Guest Editor “Cultivating Creativity and Innovation in Music Education", MDPI
2023: Reviewer voor de ISME- world conference 
2023: Lid accreditatiecommissie van de educatieve master Muziek en Podiumkunsten en de educatieve master Audiovisuele Kunsten (NVAO), Erasmus Hogeschool Brussel (Brussel, België) 
2023: Reviewer for the Global Art and Psychology Seminar- conference 2023  
2023: Jurylid Pieter Jan Abraham van Mensch-prijs 
2023: Lid van de Klankbordgroep onderzoek Cultuur Oost en DOS 
2023: Lid klankbordgroep verkorte opleiding Inclusieve Dans Docent 
2023: External assessor/opponent PhD defence Christiane Nieuwmeijer (Vrije Universiteit, Amsterdam)
2022: External assessor/opponent PhD defence Sandra Fortuna (Ghent University)
2022-heden: Reviewer voor de Canada Research Chairs (Canadian government)
2022: Jurylid Pieter Jan Abraham van Mensch-prijs (prijs voor de beste erfgoedtheoretische afstudeerscriptie)
2022: Commissielid Comenius Teaching Fellows 2022, thema Transdisciplinaire samenwerking 
2022: Lid visitatiepanel Koninklijk Conservatorium Den Haag 
2022: Lid werkgroep Meer muziek in het speciaal onderwijs (Meer muziek in de klas)
2022: Werkgroep vakkenstructuur kunstvakken (SLO)
2021-heden Examencommissie Master Kunsteducatie 
2021: Jury Pieter Jan Abraham van Mensch-prijs (prijs voor de beste erfgoedtheoretische afstudeerscriptie) 
2020-heden: Bestuurslid stichting Tamino
2019-heden: Wetenschappelijk lid van de adviescommissie Concertgebouworkest Young
2018: Voorzitter commissie Toets nieuwe opleiding educatieve graduaats- en masteropleidingen, NVAO (Vlaanderen)
2018-heden: Member of the editorial board of the International Journal of Music in Early Childhood (IJMEC)
2018-heden: Commission member of the ISME Music in Special Education and Music Therapy Commission.
2017-heden: Lid van de European panel of reviewers of MERYC.
2017: Voorzitter ZOEK!prijs, Breitner academie, AHK
2017: Voorzitter selectiecommissie van de “VSB-fonds beurs” namens de AHK
2014-2016: Bestuurslid Gehrels Muziekeducatie
2012-2013: Lid van de visitatiecommissie ‘Muziek in ieder Kind’, Fonds voor Cultuurparticipatie
2010-2013: Lid van de monitor- en evaluatiewerkgroep ‘Muziek in ieder Kind, Fonds voor Cultuurparticipatie
2009- 2011: Lid redactieraad cultuurcoaches, de Cultuurformatie
2008-2010: Bestuurslid Stichting Toeval gezocht
2006-2010: Commissielid Amateurkunst en cultuureducatie, Raad voor Cultuur

Presentaties

 

Symposium Muziek is een vak (2024), deelname panelgesprek Melissa Bremmer Muziek is een vak!

HART (2024). Krachtsessie Melissa Bremmer It takes a village…

ODM (2024, Conservatorium van Amsterdam) gastles Melissa Bremmer Belichaamde Muziekdidactiek

Amsterdam Museum (2024). Workshop Melissa Bremmer Wicked Arts Assignments

LKCAtelier (2024). Presentatie Melissa Bremmer en Marian van Miert Kunst en cultuur voor jou en mij?

Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Opleiding Docent Theater deeltijd (2024) gastles Melissa Bremmer Onderwijskundig ontwerpen in KUA

Wicked Arts Assignments nascholing (2024) presentatie Melissa Bremmer Wicked Kunsteducatie

Stichting Vrijdag (2024, Groningen), presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Wicked Arts Assignments 

Universidad de Sevilla (2024) online training Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Wicked Arts Assignments

University of California, Berkley (2024), invited online speaker Melissa Bremmer and Luc Nijs The role of the body in instrumental and vocal music pedagogy

Werkbezoek Hyogo University of Teacher Education, Japan (2023) Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Research Group Arts Education and ArtsSciences 

Arts Beyond Ableism (2023, AHK) presentatie Melissa Bremmer en Debby Korfmacher De evolutie van de AIR My Music Ability 

Maaksymposium (2023, OBA), presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ArtsSciences Unlocked 

Crash Course Media art & Disability, V_2 (2023). Column Melissa Bremmer What happens at the intersection of arts, technology, and disability 

Raad van Toezicht (2023, AHK) presentatie Jonathan Even Zohar en Melissa Bremmer Thematic Collaboration Programme 

CvA (2023, september) presentatie Melissa Bremmer Inclusive Music Making – Sounds of Intent 

LKCA netwerkendag (2023) presentatie Melissa Bremmer en Marian van Miert OnderzoekKunst en Cultuur voor jou en mij? 

CvA (2023, september) presentatie Melissa Bremmer Inclusive Music Making – the social and medical model of disability

PWPO-dag (Radboud Universiteit Nijmegen, 2023), presentatie Melissa Bremmer Wicked Music Assignments-A  

PWPO-dag (Radboud Universiteit Nijmegen, 2023), presentatie Melissa Bremmer Wicked Music Assignments-B 

EAS (2023, Lyon, France) presentation Melissa Bremmer Encountering Disability in Music 

Werksymposium Artist/Teacher (2023, CASE). Melissa Bremmer, Emiel Heijnen, Jappe Groenendijk, Rosa Kijne en Melvin van der Woude Onderwijs ~ Kunstpraktijk 

M4ME (203, Conservatorium van Amsterdam) Melissa Bremmer workshop Wicked Music Assignments 

Composers Forum (2023; Conservatorium van Amsterdam) gastles Debby Korfmacher en Melissa Bremmer Inclusive Composing (My Music Ability 3) 

CultuurSchakel (2023) training Arida Bandringa en Melissa Bremmer Wicked Arts Assignments en Authentieke Kunsteducatie 

Expertmeeting Muziekeducatie, Gemeente Amsterdam (2023) column Melissa Bremmer Elke basisschool een kunstdocent! 

Het nieuwe muziek eindexamen (2023; VLS) Joost Overmars en Melissa Bremmer Advies nieuwe vakkenstructuur 

Amsterdam Museum, Elja Kinderlabs (2023) Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Wicked Arts Education 

ODM (2023, AHK) gastles Melissa Bremmer Belichaamde Muziekdidactiek 

Kennisdelingsbijeenkomst muziek in het (voortgezet) speciaal onderwijs (2023, Meer muziekin het speciaal onderwijs & netwerkpartners) workshop Melissa Bremmer en Debby Korfmacher My Music Ability 

Landschap Erfgoed Utrecht (2023) workshop Melissa Bremmer en Arida Bandringa Wicked Arts Assignments 

EAS (2023) online workshop Melissa Bremmer Wicked Music Assignments 

Symposium Doorwerken (2023, AHK) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Prompting AI: playful, artistic dialoguing

Lamar Dodd School of Art, University of Georgia (2023, USA) workshop Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Wicked Arts Assignments 

NAEA (2023, Texas) presentatie Emiel Heijnen, Melissa Bremmer, Olivia Gude, Pamela Harris Lawson, Niema Qureshi & Anne Thulson Classroom Communities in the Zone: Introducing Artistic Practices that Expand Students' Choices and Intentions 

NAEA (2023, Texas), presentatie Emiel Heijnen, Melissa Bremmer, Jorge Lucero & Kimberly D'Adamo Difference as material: negotiating relationships for educational design as art practice 

NAEA (2023, Texas) presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ArtsSciences Unlocked 

Conservatorium van Amsterdam (2023) presentatie Melissa Bremmer ‘Inclusive Music Making – the social and medical model of disability’ 

Fontys, docent theater deeltijd (2023) gastles Melissa Bremmer ‘Onderwijskundig ontwerpen voor Kunst Algemeen' 

Conservatorium van Amsterdam (2023) presentatie Melissa Bremmer ‘Inclusive Music Making – Universal Design for Learning’ 

Alumni-dag Codarts Opleiding Docent Muziek (2023, Rotterdam) plenaire workshop Melissa Bremmer Wicked Music Assignments 

Plein C (Zaandam), workshop Melissa Bremmer en Marian van Miert Naar een inclusief leerecosysteem  

Maaksymposium (2022, Amsterdam) presentatie Melissa Bremmer ArtsSciences Unlocked 

Maaksymposium (2022, Amsterdam) masterclass Melissa Bremmer, Loes Bogers en Roderick Laperdrix Authentieke Kunsteducatie in de praktijk 

Wellbeing Week AHK (2022, Amsterdam) workshop Melissa Bremmer, Debby Korfmacher en Karin van Dijk My Music Ability  

NHL Stenden Hogeschool (2022, Leeuwarden) workshop Melissa Bremmer en Tamar Clasquin Authentieke Kunsteducatie en Wicked Arts Assignments  

FutureSoundLab (2022, Muziekgebouw), presentatie Melissa Bremmer, Debby Korfmacher en Karin van Dijk My Music Ability  

SLO (2022) Webinar Melissa Bremmer en werkgroepleden VSK Toelichting conceptadvies vakkenstructuur kunstvakken 

Werkbezoek National Arts Council Singapore (2022), Emiel Heijnen en Melissa Bremmer The ins-and-outs of the Research Group Arts Education 

Kunstgebouw (Theater Rotterdam), workshop Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Wicked Arts Assignments 

Jan des Bouvrie Academie, Saxion Hogeschool (2022, Deventer), twee workshops Melissa Bremmer, Arida Bandringa en Lisanne Meijers Wicked Arts Assignments

ISME, world conference (2022; online) Kimberley VanWeelden, Matthew Breaden en Melissa Bremmer, Special music education and music therapy commission 

ISME, world conference (2022; online) Melissa Bremmer en Luc Nijs The role of the body in instrumental and vocal music pedagogy 

ISME, world conference (2022; online) Melissa Bremmer Teacher as conceptual artist 

ISME, special music education and music therapy (2022; online) Melissa Bremmer My Music Ability 

Freelands Foundation (2022, London, UK), Webinar Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Wicked Arts Assignments

Symposium Master Kunsteducatie (2022; Tilburg), presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Lecturing as conceptual arts practice 

Master Kunsteducatie, Codarts Rotterdam (2022, online), presentatie Melissa Bremmer Wicked Arts Assignments 

Next Stop Conferentie (2022) workshop Arida Bandringa, Melissa Bremmer, Emiel Heijnen en Sanne Kersten ArtsSciences Unlocked 

Next Stop Conferentie (2022) presentatie Melissa Bremmer My Music Ability 2 

Cultuureducatie Enschede (2022) workshop Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Wicked Arts Assignments

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Architectuur (2022; Gent) workshop Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Wicked Arts Assignments

Cultcheers (2022) workshop Melissa Bremmer voor Franse docenten Wicked Arts Assignments 

NEAE (2022), presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Caution: you are entering a conceptual playground

School of Arts & Design, University of Illinois Urbana Champaign (2022), lezing Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Teacher as Conceptual Artist and Wicked Arts Assignments

Arts Institute of Chicago (2022), interne workshop museum educators Melissa Bremmer en Emiel Heijnen Wicked Arts Assignments

Arts Institute of Chicago (2022), externe workshop arts educators Emiel Heijnen en Melissa Bremmer Wicked Arts Assignments

Gehrels muziekeducatie (2021) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Wicked Music Assignments’

My Music Ability 2 (2021) moderator en host workshops ‘My Music Ability’

Arts loves Sciences conferentie (2021) workshop Arida Bandringa, Melisa Bremmer, Emiel Heijnen en Sanne Kersten ‘ArtsSciences Unlocked’.

MOCCA (2021) workshop Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Wicked Arts Assignements’

CvA Master Muziek (2021) Melissa Bremmer ‘Doing Empirical Research’

Summercamp, National Museum of Women in the Arts (2021; online) workshop Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Wicked Arts Assignments’

Art’nEdu 2021, Academy of Arts, University of Novi Sad (2021) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Teacher as Conceptual Artist’

Saxion Hogeschool (2021) Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Wicked Arts Assignments’

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Architectuur (2021; online) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Wicked Arts Assignments’

LKCAtelier (2021; online) workshop Melissa Bremmer, Oskar Maarleveld, Emiel Heijnen ‘Wicked Arts Assignments’

Eye-Instituut (2021; live webinar) workshop Emiel Heijnen, Oskar Maarleveld, Melissa Bremmer ‘Wicked Film Assignments’

LKCA-leergemeenschap MBO muziek (2021; online) Melissa Bremmer ‘Wicked Arts Assignments: creativiteit in muziekonderwijs’

STRP & Kunstloc (2021; online) presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘De waarde van ArtsSciences-onderwijs’

Bio-Art Symposium (20121; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Bio+Art+Educatie’

Erasmus Universiteit Rotterdam (2021), presentatie Melissa Bremmer ‘De rol van het lichaam van de muziekdocent in instrumentaal en vocaal onderwijs’

NAEA (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Arts Laboratories and Science Studio’s’

NAEA (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer 'Robot Love: An Interdisciplinary Design-a-thon'

NAEA (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer 'Wicked Arts Assignments: The Hidden Oeuvre of Contemporary Arts Educators'

EAS (2021; online) presentatie Melissa Bremmer en Luc Nijs ‘Music is what people do with their bodies’

EAS (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Teacher as conceptual artist’

ArtechLab (2021; online) presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijen ‘Wicked Arts Assignments’ 

Raad van Toezicht, AHK (2021; online) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Van lectoraat naar Centre of Expertise’ 

LKCA-conferentie (Ede, 2020): presentatie ism Emiel Heijnen en Sanne Kersten: ‘Teacher as conceptual artist’

LKCA-conferentie (Ede, 2020): presentatie ism Emiel Heijnen ‘Designathon: een interdisciplinaire pressure cooker’

Delegatie University of Trondheim (CvA, Amsterdam): presentatie My Music Ability: music teacher education and disability

Cultuurdag VO, LKCA (Hilversum, 2019): lezing ism Emiel Heijnen “De meerwaarde van ArtsSciences-onderwijs”

Danceable #3, Holland Dance (Den Haag, 2019): moderator sessie ‘Over de samenwerking tussen culturele en sociale professionals”

LKCA Onderzoeksnetwerk (Utrecht, 2019): workshop over het stimulated recall interview 

Marineterrein Talk on ArtsSciences (Amsterdam, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen ‘Kunstlab of wetenschapsatelier’ 

Holland Dance ism LKCA (Utrecht, 2019): tafelronde-leider “Agenda voor de Toekomst Inclusieve Podiumkunsten”

InSea (Vancouver, Canada, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen en Sanne Kersten ‘School as Material. Teacher as conceptual artist’

InSea (Vancouver, Canada, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen ‘Arts laboratories and science studios how ArtsSciences can innovate arts education’

InSea (Vancouver, Canada, 2019): workshop ism Emiel Heijnen ‘Guerilla-design Your Curriculum! - Authentic Arts Education in Action’

Velon (Breda, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen en Anna Hotze “Op het snijvlak van kunst en W&T: bèta, kunst- en pabostudenten werken samen in een designathon”

MERYC (Gent, 2019): workshop ism Luc Nijs ‘Embodiment in Early Childhood Music Education’.

Congres Cultuureducatie in Amsterdam (Mocca, 2019), workshop samen met Emiel Heijnen “Vakoverstijgend kunst en bèta onderwijs: modegril of noodzaak?”

Congres Cultuureducatie in Amsterdam (Mocca, 2019), presentatie “My Music Ability: door technologie muziekeducatie toegankelijk maken”

Conferentie Next Stop, onbeperkt Kunst & Cultuur, LKCA (Hilversum, 2019), “My Music Ability”: inclusief muziekonderwijs”

More than Bytes, ENO conferentie (Wenen, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen “Is THIS art?? ArtsSciences practices and the reconceptualisation of arts education”

Curriculum.nu (2019, Garderen): presentatie 'Embodied Cognition en het onderwijs'

IPEM (Universiteit van Gent, 2019): lezing 'A cultural diverse music curriculum and cultural participation'

European Conference Sharing Arts & Heritage (2018, Leeuwarden): lezing ‘My Music Ability. Music teacher education and disability’

Eurovox (2018, Den Haag): lezing 'The pedagogical body of singing teachers.

ISME, preconference music in special education and music therapy (2018, Salzburg, Oostenrijk): co-presentatie met Adri Schreuder 'My Music ability. Music teacher education and disability'.

InSea (Helsinki, Finland, 2018): moderator panelsessie ‘Interdisciplinary arts education from an authentic perspective' en presentatie 'Interdisciplinary authentic arts education'

International association for the study of popular music (Rotterdam, mei, 2018): co-presentatie met Jaco van den Dool en David Jonas 'The concept of Singewing Space’

Beit Berl University, Hamidrasha The faculty of arts (Israel, mei, 2018): lezing en workshop samen met Emiel Heijnen "Authentic arts education in interdisciplinary artistic contexts" en "Guerilla-design your curriculum!" (ism Harmke Koning, student Master Kunsteducatie)

Toetsen en Examineren in het HO (2018): co-presentatie met Joyce Brouwer “Toetsen en beoordelen: inzoomen op de Master film van de AHK”.

Onderzoeksconferentie van het LKCA (2018)  moderator panelsessie 'Multimodaliteit in muziekeducatie' en presentatie ‘De rol van het lichaam bij het doceren van muziek’

AEC ‘INTERactive environment for MUSIC learning and practising’ (Milaan, Italië, 2018): co-presentatie met Jaco van den Dool en Luca Nijs 'Singewing Space: inspired by technology, driven by pedagogy'

Umeå Universitity (Zweden, 2017): workshop/lezing samen met Emiel Heijnen ‘Performances, social interventions & transformations interdisciplinary arts educational design’

ICTM World Conference (Limmerick, Ierland, 2017): co-presentatie met Adri Schreuder “Rhythms around the world”.

ORD (Antwerpen, België, 2017): papervoordracht “De non-verbale didactiek van muziek".

EAS-conferentie “Joint (Ad)venture" (Salzburg, Oostenrijk, 2017): projectpresentatie i.s.m. Emiel Heijnen “Performances, social interventions & transformations: interdisciplinary arts educational design".

Creatieve therapie, Hogeschool Utrecht (2017): co-presentatie met Iris de Vries “De waarde van muziek binnen vaktherapie”.

Master of Music, Conservatorium van Amsterdam (2017): lezing “interviews in kwalitatief onderzoek”.

A Body of Knowledge - Embodied Cognition and the Arts, University of California (Irvine, USA, december 2016): papervoordracht “Joint body schema in music teaching”.

Internationale bijeenkomst “Rip It Up and Start Again: Radical Music Education in Scotland” (Glasgow, 2016) georganiseerd door de University of the West of Scotland, Royal Conservatoire of Scotland, University of Edinburgh en de University of Glasgow: gesprekspartner over de vormgeving van het muziekonderwijs in Schotland.

ISME (Glasgow, Schotland, 2016): papervoordracht “What the body knows about teaching music”.

Opleiding Docent muziek, Conservatorium van Amsterdam (2016): lezing voor de Zweedse delegatie van de Kulturskolan Marks Kommun "The educational model Rhythms around the World".

Bilateral conference on music education "Sustainable Quality in Music Education" (LKCA, FCP, MSA, UCK, het Koorenhuis en SKVR, 2016): co-presentatie met Lili Schutte "Co-teaching in music education".

Symposium “Muziekeducatie doen we samen”, CvA, HvA en UPvA (2016): moderator.

Symposium Goud in handen, Conservatorium van Maastricht (2016): lezing “Muziekeducatie en de 21st century skills”.

ICMEM, University of Sheffield (UK, 2015): papervoordracht “What the body knows about teaching music”.

Symposium “Kunst, Leren, Onderzoek”, LKCA, (2015): papervoordracht “De belichaamde pedagogical content knowledge van vakleerkrachten muziek”.

Symposium “Embodiment in Arts Education”, AHK (2015): lezing “What the body knows about teaching music”.

Gastles PABO en M4ME-studenten, AHK en HvA (2015): lezing “Wat het lichaam weet over het lesgeven van muziek”.

Bijeenkomst “Onderzoek in muziek”, LKCA & Ministerie van OC&W (2015): presentatie “De praktijkkennis van vakleerkrachten muziek over de ontwikkeling van ritmische vaardigheden vanuit een embodied cognition perspectief”.

Bijeenkomst “Toetsen en beoordelen”, Breitner academie, AHK (2015): gastles i.s.m. Emiel Heijnen en Claire Goedman “Authentiek toetsen in het hoger kunstonderwijs”.

Studiemiddag “Toetsen en beoordelen”, AHK (2015): lezing “De rol van feedback bij formatief toetsen”.

Center of Research in Early Childhood (Birmingham, UK, 2013): gastlessen over kwalitatief onderzoek aan de Master Early years music education.

EAS-conferentie ““The Reflective Music Teacher” (Leuven, België, 2013): projectpresentatie i.s.m. Emiel Heijnen “Remix! Hybrid Arts Education Project”.

MERYC “Music research introduction course”, The Hague University of Applied Sciences (Den Haag, 2013): gastlessen kwalitatief onderzoek in muziekonderwijs.

ISME (Thessaloniki, Griekenland, 2012): papervoordracht i.s.m. Esther Schopman “Learning to improvise”.

Symposium “Onderzoek in muziekeducatie”, Conservatorium van Maastricht (2012): lezing “Leren improviseren”.

EAS-conferentie “Craftmanship & Artistry” (Den Haag, 2012): Papervoordracht “Learning to improvise”.

Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie, LKCA en Universiteit Utrecht (2011): papervoordracht “Leren improviseren”.

Studiedag Netwerk Muziekdocenten Pabo (Den Haag, 2010): lezing “Muziekonderwijs dat aansluit bij het beeld van het competente kind”.

Studiedag Koorenhuis (Den Haag, 2009): lezing “Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan”.

MERYC (Bologna, Italië, 2009): papervoordracht i.s.m. Annemieke Huisingh “Music is when sounds come together nicely”.

Studiemiddag LKCA (2009): lezing “Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan”.

Conferentie “Onderzoek in Cultuureducatie”, LKCA en Rijksuniversiteit Groningen (2008): papervoordacht “Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan”.

ISME (Kuala Lumper, Malaysia, 2006): papervoordracht “Rythms around the world, an educational model”.

CDIME, World music and dance centre (Rotterdam, 2006): papervoordracht “Rhythms around the world, an educational model”.

ORD (Gent, België, 2005): papervoordracht “Praktijkkennis van vakleerkrachten muziek”.

Lectoratendrieluik “Muziekonderwijs in een veranderende samenleving”, Walter Maashuis (2005): papervoordracht “Van theorie naar praktijk: hoe de vertaalslag te maken?”.

 

 

Delen