Melissa Bremmer

Dr. Melissa Bremmer (1972) voltooide de studie Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam en de studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed promotieonderzoek aan de University of Exeter naar de 'pedagogical content knowledge' van vakleerkrachten muziek vanuit een embodied cognition-perspectief.

Melissa Bremmer werkt momenteel aan onderzoeksproject Singewing Space in samenwerking met Dr. Luc Nijs (Universiteit Gent), Jaco van den Dool (Codarts), Dr. Anne Nigten en David Jonas (The Patching Zone), Joep Annergarn en Piem Wirtz (CKC-Zoetermeer). In het kader van de KIEM-regeling Creatieve Industrie, is het design onderzoek Singewing Space gestart waarmee een nieuwe kijk op blended learning wordt ontwikkeld. Ondanks het innovatieve karakter van blended learning, blijven de meeste van deze leeromgevingen gebaseerd op de traditionele omgangsvormen met de computer. Het doel van dit design onderzoek is om de interactie met de computer lichamelijker en socialer te maken dan deze nu is. Juist het kunstonderwijs vormt een interessante casus om een innovatieve kijk op blended learning te ontwikkelen omdat het leren van kunstzinnige vaardigheden, in tegenstelling tot 'cognitief' onderwijs, grotendeels een lichamelijke en sociale activiteit is. Denk bijvoorbeeld aan het leren van een ritme, een leeractiviteit die primair de inzet van het lichaam vraagt en vaak vergezeld wordt van non-verbale interactie tussen leerlingen en docent (Hermans en Bremmer, 2015). The Patching Zone ontwikkelt daarom, in samenwerking met een consortium van hogescholen en universiteiten, de demonstrator Singewing Space. Met deze demonstrator kunnen gebruikers met (dans)bewegingen geluiden en klanken creëren die 'real time' digitaal visueel worden weergegeven in een online virtuele ruimte. Mede-gebruikers kunnen hier 'real-time' op reageren: zowel op de (dans)beweging of klank van de ander als op de visuele weergave van die klank. 


Publicaties
Bremmer, M., & Schreuder, A. (forthcoming). The Educational Model “Rhythms Around the World”: Student-teachers Learn to Transmit Traditional Musics to pupils in primary and secondary education. In B.W. Leung (ED.), Traditional Musics in the Modern World: Identity, Transmission, Evolution, and Challenges (pp. XX). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Schutte, L. & Bremmer, M. (2017). Muziekeducatie doen we samen. De Pyramide, 71(5), 10-13.

Bremmer, M., & Schutte, L. (2017). Lesgeven met je lichaam. De Pyramide, 71(4), 11-13.

Bremmer, M. (2016). Book review MasterClass in Music Education. Transforming Teaching and Learning. British Journal for Music Education, 33(2), 239-242.

Bremmer, M. (2016). Wat het lichaam weet over het doceren van muziek. Cultuur + Educatie 15(44), 43-63.

Bremmer, M. & Schutte, L. (2016). Curricula van het muziekonderwijs versterken door kennis en kunde te bundelen en te delen. In L. Schutte (Red.), Muziekeducatie doen we samen. Amsterdam. The Netherlands: NPNDrukkers.

Schutte, L., Minnema, W., & Bremmer, M. (2016). Leren van elkaar: de samenwerking van pabo- en conservatoriumstudenten in het muziekonderwijs. In L. Schutte (Red.), Muziekeducatie doen we samen. Amserdam. The Netherlands: NPNDrukkers.

Bremmer, M. (2015). What the body knows about teaching music (Doctoral dissertation)

Bremmer, M. (2015). What the body knows about teaching music. In M. Bremmer & C. Hermans (authors), Embodiment in Arts Education. Teaching and learning with the body in the arts (pp. 14-27). Amsterdam, NL: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M. (2015). De rol van feedback bij formatief toetsen. In M. Gerner, E. Lucker & M. Wüst (Red.), Kijk op de praktijk. Toetsen en beoordelen aan de AHK (pp. 26-30). Amsterdam, NL: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bremmer, M. (2015). The role of the teacher’s body in music education: Pedagogical content knowledge viewed from an embodied cognition perspective. In S. Schonmann (Ed.), International Yearbook for Research in Arts Education, Vol. 3 (pp. 48-53). Münster, Germany: Waxmann.

Bremmer, M., Croes, M., & Sterkenburg, P. (2014). An arousal communication system for parents and their child with Prader-Willi syndrome. Leiden: Prader Willi Fonds.

Bremmer, M. & Huisingh, A. (2012). Als geluiden heel mooi door elkaar gaan (2), De wereld van het jonge kind, 39(1), 23-25.

Schopman, E., & Bremmer, M. (2011). De improvisatieles. Praktijkkennis van muziekdocenten vergeleken met de theorie. Kunstzone, 10(12), 30-31.

Bremmer, M. en Schopman, E. (2011). De improvisatie les: wat, hoe en waarom zo? Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Lectoraat Kunst- en Cultuureducatie en Arnhem: ArtEZ, Lectoraat Kunsteducatie.

Bremmer, M., & Schopman, E. (2011). De improvisatieles: Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten. In M. Bremmer,  E. Van Hoek, E. Schopman & A. Vervoorn (auteurs), Onderzoek in muziek in het voortgezet onderwijs (pp. 45-127). Amsterdam: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie & Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Bremmer, M. (2010). Leren improviseren. In C. Koopman & V. Meeuwis  (Red.), Alle registers open: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar muziekeducatie (pp. 14-33). Cultuur + Educatie 28(10). Utrecht, NL: Cultuurnetwerk Nederland.

Bremmer, M. & Huisingh, A. (2010). Als geluiden heel mooi door elkaar gaan. De wereld van het jonge kind, 38(2), 8-10.

Bremmer, M., & Huisingh, A. (2009). Music is when sounds come together nicely. Researching preschool music education that is based on the image of the competent child. In S. Young, & A.R. Adessi (Red), MERYC 2009. Proceedings of the 4th Conference of the European Network of Music Educators and Researchers of Young Children (pp. 295-302). Bologna, Italië: Bononia University Press.

Bremmer, M., & Huisingh, A. (2009). Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan. Onderzoek naar muziekonderwijs dat aansluit bij het beeld van het competente kind. Amsterdam, NL: Lectoraat kunst- en cultuureducatie. 

Bremmer, M. (2006). Praktijk- en theoriekennis van muziekleerkrachten vergeleken. In M. van Hoorn (Ed.), Onderzoeken naar cultuureducatie in het primair onderwijs (pp. 80-101). Cultuur + Educatie 16. Utrecht, NL: Cultuurnetwerk Nederland.

Bremmer, M. (2006). Boekrecensie: Knowing music, making music. Utrecht, NL: Lectoraat Theorie en uitvoeringspraktijk.

Bremmer, M. (2006). Scan Amsterdamse Muziekeducatie Primair Onderwijs. Amsterdam: Lectoraat kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M. (2005). Nootzaak! De praktijkkennis van vakleerkrachten in het basisonderwijs betreffende het ontwerpen en het uitvoeren van een curriculum voor ‘noten leren lezen’ en hoe deze praktijkkennis zich verhoudt tot theoretische inzichten rondom het leren lezen van noten. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M., Schreuder, A., & Veerdonk, H. (2005). Ritmes rond de Wereld: lessen wereldmuziek op het conservatorium leren vertalen naar wereldmuzieklessen in de basisschool. Den Haag, NL: Proposo.


Presentaties

Onderzoeksconferentie van het LKCA (2018)  moderator panelsessie 'Multimodaliteit in muziekeducatie' en presentatie ‘De rol van het lichaam bij het doceren van muziek’

AEC ‘INTERactive environment for MUSIC learning and practising’ (Milaan, Italië, 2018): co-presentatie met Jaco van den Dool en Luca Nijs 'Singewing Space: inspired by technology, driven by pedagogy'

Umeå Universitity (Zweden, 2017): workshop/lezing samen met Emiel Heijnen ‘Performances, social interventions & transformations interdisciplinary arts educational design’

ICTM World Conference (Limmerick, Ierland, 2017): co-presentatie met Adri Schreuder “Rhythms around the world”.

ORD (Antwerpen, België, 2017): papervoordracht “De non-verbale didactiek van muziek".

EAS-conferentie “Joint (Ad)venture" (Salzburg, Oostenrijk, 2017): projectpresentatie i.s.m. Emiel Heijnen “Performances, social interventions & transformations: interdisciplinary arts educational design".

Creatieve therapie, Hogeschool Utrecht (2017): co-presentatie met Iris de Vries “De waarde van muziek binnen vaktherapie”.

Master of Music, Conservatorium van Amsterdam (2017): lezing “interviews in kwalitatief onderzoek”.

A Body of Knowledge - Embodied Cognition and the Arts, University of California (Irvine, USA, december 2016): papervoordracht “Joint body schema in music teaching”.

Internationale bijeenkomst “Rip It Up and Start Again: Radical Music Education in Scotland” (Glasgow, 2016) georganiseerd door de University of the West of Scotland, Royal Conservatoire of Scotland, University of Edinburgh en de University of Glasgow: gesprekspartner over de vormgeving van het muziekonderwijs in Schotland.

ISME (Glasgow, Schotland, 2016): papervoordracht “What the body knows about teaching music”.

Opleiding Docent muziek, Conservatorium van Amsterdam (2016): lezing voor de Zweedse delegatie van de Kulturskolan Marks Kommun "The educational model Rhythms around the World".

Bilateral conference on music education "Sustainable Quality in Music Education" (LKCA, FCP, MSA, UCK, het Koorenhuis en SKVR, 2016): co-presentatie met Lili Schutte "Co-teaching in music education".

Symposium “Muziekeducatie doen we samen”, CvA, HvA en UPvA (2016): moderator.

Symposium Goud in handen, Conservatorium van Maastricht (2016): lezing “Muziekeducatie en de 21st century skills”.

ICMEM, University of Sheffield (UK, 2015): papervoordracht “What the body knows about teaching music”.

Symposium “Kunst, Leren, Onderzoek”, LKCA, (2015): papervoordracht “De belichaamde pedagogical content knowledge van vakleerkrachten muziek”.

Symposium “Embodiment in Arts Education”, AHK (2015): lezing “What the body knows about teaching music”.

Gastles PABO en M4ME-studenten, AHK en HvA (2015): lezing “Wat het lichaam weet over het lesgeven van muziek”.

Bijeenkomst “Onderzoek in muziek”, LKCA & Ministerie van OC&W (2015): presentatie “De praktijkkennis van vakleerkrachten muziek over de ontwikkeling van ritmische vaardigheden vanuit een embodied cognition perspectief”.

Bijeenkomst “Toetsen en beoordelen”, Breitner academie, AHK (2015): gastles i.s.m. Emiel Heijnen en Claire Goedman “Authentiek toetsen in het hoger kunstonderwijs”.

Studiemiddag “Toetsen en beoordelen”, AHK (2015): lezing “De rol van feedback bij formatief toetsen”.

Center of Research in Early Childhood (Birmingham, UK, 2013): gastlessen over kwalitatief onderzoek aan de Master Early years music education.

EAS-conferentie ““The Reflective Music Teacher” (Leuven, België, 2013): projectpresentatie i.s.m. Emiel Heijnen “Remix! Hybrid Arts Education Project”.

MERYC “Music research introduction course”, The Hague University of Applied Sciences (Den Haag, 2013): gastlessen kwalitatief onderzoek in muziekonderwijs.

ISME (Thessaloniki, Griekenland, 2012): papervoordracht i.s.m. Esther Schopman “Learning to improvise”.

Symposium “Onderzoek in muziekeducatie”, Conservatorium van Maastricht (2012): lezing “Leren improviseren”.

EAS-conferentie “Craftmanship & Artistry” (Den Haag, 2012): Papervoordracht “Learning to improvise”.

Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie, LKCA en Universiteit Utrecht (2011): papervoordracht “Leren improviseren”.

Studiedag Netwerk Muziekdocenten Pabo (Den Haag, 2010): lezing “Muziekonderwijs dat aansluit bij het beeld van het competente kind”.

Studiedag Koorenhuis (Den Haag, 2009): lezing “Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan”.

MERYC (Bologna, Italië, 2009): papervoordracht i.s.m. Annemieke Huisingh “Music is when sounds come together nicely”.

Studiemiddag LKCA (2009): lezing “Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan”.

Conferentie “Onderzoek in Cultuureducatie”, LKCA en Rijksuniversiteit Groningen (2008): papervoordacht “Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan”.

ISME (Kuala Lumper, Malaysia, 2006): papervoordracht “Rythms around the world, an educational model”.

CDIME, World music and dance centre (Rotterdam, 2006): papervoordracht “Rhythms around the world, an educational model”.

ORD (Gent, België, 2005): papervoordracht “Praktijkkennis van vakleerkrachten muziek”.

Lectoratendrieluik “Muziekonderwijs in een veranderende samenleving”, Walter Maashuis (2005): papervoordracht “Van theorie naar praktijk: hoe de vertaalslag te maken?”.

Nevenfuncties
2017 Voorzitter ZOEK!prijs, Breitner academie, AHK
2017 Voorzitter selectiecommissie van de “VSB-fonds beurs” namens de AHK
2014-2016 Bestuurslid Gehrels Muziekeducatie
2012-2013 Lid van de visitatiecommissie ‘Muziek in ieder Kind’, Fonds voor Cultuurparticipatie
2010-2013 Lid van de monitor- en evaluatiewerkgroep ‘Muziek in ieder Kind, Fonds voor Cultuurparticipatie;
2008-2010 Bestuurslid Stichting Toeval gezocht
2006-2010 Commissielid Amateurkunst en cultuureducatie, Raad voor Cultuur

 

 

Delen