Dr. Melissa Bremmer (1972) voltooide de studie Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam en de studie Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed promotieonderzoek aan de University of Exeter naar de 'pedagogical content knowledge' van vakleerkrachten muziek vanuit een embodied cognition-perspectief.

Melissa Bremmer

Hoofdstukken
Bremmer, M. & Nijs, L. (2021). Lichamelijkheid in muziekonderwijs. In A. de Vugt, & T. De Baets, (red.) Muziekpedagogiek in beweging: Typisch muziek! (Muziekpedagogiek in beweging, Vol. 4) (pp. 49-62). Heverlee: Euprint. 

Bremmer, M. & Heijnen, E. (2020). Bridging contradictions: The design of wicked arts assignments. In E. Heijnen & M. Bremmer (Eds.), Wicked Arts Assignments (pp. 23-32). Amsterdam, the Netherlands: Valiz.

Heijnen, E. & Bremmer, M. (2020). Scores, instructions, prompts and briefs: The assignment as artwork. In Heijnen, E. & Bremmer, M. (Eds.), Wicked Arts Assignments (pp. 11-21). Amsterdam, the Netherlands: Valiz.

Heijnen, E., Bremmer, M., Groenendijk, T., &  Koelink M. (2020). Arts laboratories and science studios: ArtsSciences collaboration in schools. In A. Knochel, C. Liao & R. Patton (Eds.), Critical Digital Making (171-186).New York, NY: Peter Lang Publishing.

Nijs, L., & Bremmer, M. (2019). Embodiment in Early Childhood Music Education. In S. Young & B. Ilari (Eds) Music in Early Childhood: Multi-disciplinary Perspectives and Inter-disciplinary Exchanges (pp 87-102): Cham, Switzerland: Springer.

Bremmer, M., Heijnen, E., & Lucero, J. (2018). School as material - Modes of operation for teachers as conceptual artists. In S. Blom, M. Hermsen, F. Uiterwaal, B. Verveld (Eds.), Researching the arts (pp. 38-51). Amsterdam, NL: Amsterdam University of the Arts.

Bremmer, M., & Schreuder, A. (2018). The Educational Model “Rhythms Around the World”: Student-teachers Learn to Transmit Traditional Musics to pupils in primary and secondary education. In B.W. Leung (ED.), Traditional Musics in the Modern World: Identity, Transmission, Evolution, and Challenges (pp. 75-88). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Bremmer, M. & Schutte, L. (2016). Curricula van het muziekonderwijs versterken door kennis en kunde te bundelen en te delen. In L. Schutte (Red.), Muziekeducatie doen we samen (pp. 31-44). Amsterdam, The Netherlands: NPNDrukkers.

Schutte, L., Minnema, W., & Bremmer, M. (2016). Leren van elkaar: de samenwerking van pabo- en conservatoriumstudenten in het muziekonderwijs. In L. Schutte (Red.), Muziekeducatie doen we samen (pp. 45-68). Amsterdam, The Netherlands: NPNDrukkers.

Bremmer, M. (2015). De rol van feedback bij formatief toetsen. In M. Gerner, E. Lucker & M. Wüst (Red.), Kijk op de praktijk. Toetsen en beoordelen aan de AHK (pp. 26-30). Amsterdam, NL: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bremmer, M. (2015). The role of the teacher’s body in music education: Pedagogical content knowledge viewed from an embodied cognition perspective. In S. Schonmann (Ed.), International Yearbook for Research in Arts Education, Vol. 3 (pp. 48-53). Münster, Germany: Waxmann.

Peer reviewed journals

Bremmer, M. (2021). Where’s the body? Reconsidering the concept of pedagogical content knowledge through research in music education with Dutch specialist preschool music teachers. British Journal of Music Education, 38(2), 119-130. 

Bremmer, M., Hermans, C., & Lamers, V. (2021). The charmed dyad: Multimodal music lessons for pupils with severe or multiple disabilities. Research Studies in Music Education43(2), 259-272. 

Bremmer, M., Heijnen, E., & Kersten, S. (2021). Teacher as conceptual artist. International Journal of Art & Design Education, 40(1), 82-98.

Hogenes, M., Diepenbroek, A., Bremmer, M., & Hogerheide, M. (2021). Designing new, technology basedmusical instruments in primary education. Journal of the European Teacher Education Network, 1-18.

Bremmer, M. & Nijs, L. (2020) The role of the body in instrumental and vocal music pedagogy: A dynamical systems theory perspective on the music teacher's bodily engagement in teaching and learning. Frontiers in Education, 5(79).

Bremmer, M. & van Hoek, E. (2020). Teamplayers: 4CO-teaching in arts education in primary education. International Journal of Education & the Arts, 21(9). 

Hotze, A., Bremmer, M., Heijnen, E., Pijls, M., Beamer, E., & Roos, N. (2019). ArtsSciences designathon. Pressure cooker voor aankomende leraren die vanuit verschillende disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak. Velon, 40(3), 196-206.

Onderzoeksrapporten
Nijs, L., Bremmer, M., & Van den Dool, J. (2018). Singewing Space. An augmented blended-learning approach to learning music. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten.

Lamers, V., Hermans, C., & Bremmer, M. (2018). De multimodale muziekbubbel. Muzieklessen in het speciaal onderwijs aan leerlingen met een ernstige beperking. Amsterdam, NL: Lectoraat kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Bremmer, M. (2015). What the body knows about teaching music. In M. Bremmer & C. Hermans (authors), Embodiment in Arts Education. Teaching and learning with the body in the arts (pp. 14-27). Amsterdam, NL: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M. (2015). What the body know about teaching music (Doctoral dissertation)

Bremmer, M. en Schopman, E. (2011). De improvisatie les: wat, hoe en waarom zo? Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Lectoraat Kunst- en Cultuureducatie en Arnhem: ArtEZ, Lectoraat Kunsteducatie.

Bremmer, M., & Schopman, E. (2011). De improvisatieles: Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten. In M. Bremmer,  E. Van Hoek, E. Schopman & A. Vervoorn (auteurs), Onderzoek in muziek in het voortgezet onderwijs (pp. 45-127). Amsterdam: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie & Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Bremmer, M., & Huisingh, A. (2009). Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan. Onderzoek naar muziekonderwijs dat aansluit bij het beeld van het competente kind. Amsterdam, NL: Lectoraat kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M. (2006). Scan Amsterdamse Muziekeducatie Primair Onderwijs. Amsterdam: Lectoraat kunst- en cultuureducatie.

Bremmer, M. (2005). Nootzaak! De praktijkkennis van vakleerkrachten in het basisonderwijs betreffende het ontwerpen en het uitvoeren van een curriculum voor ‘noten leren lezen’ en hoe deze praktijkkennis zich verhoudt tot theoretische inzichten rondom het leren lezen van noten. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Vakbladen
Hogenes, M., Diepenbroek, A., Bremmer, M., & Hogerheide, M. (2021). Ontwerpend leren in muziekonderwijs. Kunstzone, 20(1), 8-11.

Van Hoek, E., & Bremmer, M. (2020). Eén plus één is meer. Pabo en kunstvakstudenten leren met en van elkaar als teamplayers. Kunstzone 19(5), 20-23.

Bremmer, M. & Heijnen, E. (2020). Het verborgen oeuvre van de kunstdocent. Kunstzone, 19(1), 58.

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Roos, N. & Pijls, M. (2019). Designathon: Een interdisciplinaire pressure cooker. Kunstzone, 18(4), pp. 14-15.

Heijnen, E. & Bremmer, M. (2019). ArtsSciences als aanjager van curriculumvernieuwing. Cultuur+Educatie, 51, 6-16.

Bremmer, M. (2018). Het stimulated recall interview in kunsteducatie. Cultuur+Educatie, 50, 66-75.

Schutte, L. & Bremmer, M. (2017). Muziekeducatie doen we samen. De Pyramide, 71(5), 10-13.

Bremmer, M., & Schutte, L. (2017). Lesgeven met je lichaam. De Pyramide, 71(4), 11-13.

Bremmer, M. (2016). Wat het lichaam weet over het doceren van muziek. Cultuur + Educatie 15(44), 43-63.

Bremmer, M. & Huisingh, A. (2010). Als geluiden heel mooi door elkaar gaan. De wereld van het jonge kind, 38(2), 8-10.

Schopman, E., & Bremmer, M. (2011). De improvisatieles. Praktijkkennis van muziekdocenten vergeleken met de theorie. Kunstzone, 10(12), 30-31.

Bremmer, M. (2010). Leren improviseren. In C. Koopman & V. Meeuwis  (Red.), Alle registers open: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar muziekeducatie (pp. 14-33). Cultuur + Educatie 28(10). Utrecht, NL: Cultuurnetwerk Nederland.

Bremmer, M. & Huisingh, A. (2012). Als geluiden heel mooi door elkaar gaan (2), De wereld van het jonge kind, 39(1), 23-25.

Bremmer, M. (2006). Praktijk- en theoriekennis van muziekleerkrachten vergeleken. In M. van Hoorn (Ed.), Onderzoeken naar cultuureducatie in het primair onderwijs (pp. 80-101). Cultuur + Educatie 16. Utrecht, NL: Cultuurnetwerk Nederland.

Overige
Heijnen, E., Bremmer, M., Hotze, A., Van Dartel, M., Pijls, M., Keulen, H., Rijken, D., & Roos, N. (2019). ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda. Amsterdam: Lectorenplatform onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. 

Bremmer, M. & Van Miert, M. (2018). Waarom kunnen nog niet alle mensen met een beperking terecht bij een muziekdocent? Cultureel Kapitaal, LKCA.

Bremmer, M. (2016). Book review MasterClass in Music Education. Transforming Teaching and Learning. British Journal for Music Education, 33(2), 239-242.

Bremmer, M., & Huisingh, A. (2009). Music is when sounds come together nicely. Researching preschool music education that is based on the image of the competent child. In S. Young, & A.R. Adessi (Red), MERYC 2009. Proceedings of the 4th Conference of the European Network of Music Educators and Researchers of Young Children (pp. 295-302). Bologna, Italië: Bononia University Press.

Bremmer, M. (2006). Boekrecensie: Knowing music, making music. Utrecht, NL: Lectoraat Theorie en uitvoeringspraktijk.

Bremmer, M., Schreuder, A., & Veerdonk, H. (2005). Ritmes rond de Wereld: lessen wereldmuziek op het conservatorium leren vertalen naar wereldmuzieklessen in de basisschool. Den Haag, NL: Proposo.

Nevenfuncties
2021: Jury Pieter Jan Abraham van Mensch-prijs (prijs voor de beste erfgoedtheoretische afstudeerscriptie) 
2020-heden: Bestuurslid stichting Tamino
2019-heden: Wetenschappelijk lid van de adviescommissie Concertgebouworkest Young
2018: Voorzitter commissie Toets nieuwe opleiding educatieve graduaats- en masteropleidingen, NVAO (Vlaanderen)
2018-heden: Member of the editorial board of the International Journal of Music in Early Childhood (IJMEC)
2018-heden: Commission member of the ISME Music in Special Education and Music Therapy Commission.
2017-heden: Lid van de European panel of reviewers of MERYC.
2017: Voorzitter ZOEK!prijs, Breitner academie, AHK
2017: Voorzitter selectiecommissie van de “VSB-fonds beurs” namens de AHK
2014-2016: Bestuurslid Gehrels Muziekeducatie
2012-2013: Lid van de visitatiecommissie ‘Muziek in ieder Kind’, Fonds voor Cultuurparticipatie
2010-2013: Lid van de monitor- en evaluatiewerkgroep ‘Muziek in ieder Kind, Fonds voor Cultuurparticipatie;
2008-2010: Bestuurslid Stichting Toeval gezocht
2006-2010: Commissielid Amateurkunst en cultuureducatie, Raad voor Cultuur

Presentaties

Art’nEdu 2021, Academy of Arts, University of Novi Sad (2021) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Teacher as Conceptual Artist’

Saxion Hogeschool (2021) Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Wicked Arts Assignments’

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Architectuur (2021; online) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Wicked Arts Assignments’

LKCAtelier (2021; online) workshop Melissa Bremmer, Oskar Maarleveld, Emiel Heijnen ‘Wicked Arts Assignments’

Eye-Instituut (2021; live webinar) workshop Emiel Heijnen, Oskar Maarleveld, Melissa Bremmer ‘Wicked Film Assignments’

LKCA-leergemeenschap MBO muziek (2021; online) Melissa Bremmer ‘Wicked Arts Assignments: creativiteit in muziekonderwijs’

STRP & Kunstloc (2021; online) presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘De waarde van ArtsSciences-onderwijs’

Bio-Art Symposium (20121; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Bio+Art+Educatie’

Erasmus Universiteit Rotterdam (2021), presentatie Melissa Bremmer ‘De rol van het lichaam van de muziekdocent in instrumentaal en vocaal onderwijs’

NAEA (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Arts Laboratories and Science Studio’s’

NAEA (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer 'Robot Love: An Interdisciplinary Design-a-thon'

NAEA (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer 'Wicked Arts Assignments: The Hidden Oeuvre of Contemporary Arts Educators'

EAS (2021; online) presentatie Melissa Bremmer en Luc Nijs ‘Music is what people do with their bodies’

EAS (2021; online) presentatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer ‘Teacher as conceptual artist’

ArtechLab (2021; online) presentatie Melissa Bremmer en Emiel Heijen ‘Wicked Arts Assignments’ 

Raad van Toezicht, AHK (2021; online) Melissa Bremmer en Emiel Heijnen ‘Van lectoraat naar Centre of Expertise’ 

LKCA-conferentie (Ede, 2020): presentatie ism Emiel Heijnen en Sanne Kersten: ‘Teacher as conceptual artist’

LKCA-conferentie (Ede, 2020): presentatie ism Emiel Heijnen ‘Designathon: een interdisciplinaire pressure cooker’

Delegatie University of Trondheim (CvA, Amsterdam): presentatie My Music Ability: music teacher education and disability

Cultuurdag VO, LKCA (Hilversum, 2019): lezing ism Emiel Heijnen “De meerwaarde van ArtsSciences-onderwijs”

Danceable #3, Holland Dance (Den Haag, 2019): moderator sessie ‘Over de samenwerking tussen culturele en sociale professionals”

LKCA Onderzoeksnetwerk (Utrecht, 2019): workshop over het stimulated recall interview 

Marineterrein Talk on ArtsSciences (Amsterdam, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen ‘Kunstlab of wetenschapsatelier’ 

Holland Dance ism LKCA (Utrecht, 2019): tafelronde-leider “Agenda voor de Toekomst Inclusieve Podiumkunsten”

InSea (Vancouver, Canada, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen en Sanne Kersten ‘School as Material. Teacher as conceptual artist’

InSea (Vancouver, Canada, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen ‘Arts laboratories and science studios how ArtsSciences can innovate arts education’

InSea (Vancouver, Canada, 2019): workshop ism Emiel Heijnen ‘Guerilla-design Your Curriculum! - Authentic Arts Education in Action’

Velon (Breda, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen en Anna Hotze “Op het snijvlak van kunst en W&T: bèta, kunst- en pabostudenten werken samen in een designathon”

MERYC (Gent, 2019): workshop ism Luc Nijs ‘Embodiment in Early Childhood Music Education’.

Congres Cultuureducatie in Amsterdam (Mocca, 2019), workshop samen met Emiel Heijnen “Vakoverstijgend kunst en bèta onderwijs: modegril of noodzaak?”

Congres Cultuureducatie in Amsterdam (Mocca, 2019), presentatie “My Music Ability: door technologie muziekeducatie toegankelijk maken”

Conferentie Next Stop, onbeperkt Kunst & Cultuur, LKCA (Hilversum, 2019), “My Music Ability”: inclusief muziekonderwijs”

More than Bytes, ENO conferentie (Wenen, 2019): presentatie ism Emiel Heijnen “Is THIS art?? ArtsSciences practices and the reconceptualisation of arts education”

Curriculum.nu (2019, Garderen): presentatie 'Embodied Cognition en het onderwijs'

IPEM (Universiteit van Gent, 2019): lezing 'A cultural diverse music curriculum and cultural participation'

European Conference Sharing Arts & Heritage (2018, Leeuwarden): lezing ‘My Music Ability. Music teacher education and disability’

Eurovox (2018, Den Haag): lezing 'The pedagogical body of singing teachers.

ISME, preconference music in special education and music therapy (2018, Salzburg, Oostenrijk): co-presentatie met Adri Schreuder 'My Music ability. Music teacher education and disability'.

InSea (Helsinki, Finland, 2018): moderator panelsessie ‘Interdisciplinary arts education from an authentic perspective' en presentatie 'Interdisciplinary authentic arts education'

International association for the study of popular music (Rotterdam, mei, 2018): co-presentatie met Jaco van den Dool en David Jonas 'The concept of Singewing Space’

Beit Berl University, Hamidrasha The faculty of arts (Israel, mei, 2018): lezing en workshop samen met Emiel Heijnen "Authentic arts education in interdisciplinary artistic contexts" en "Guerilla-design your curriculum!" (ism Harmke Koning, student Master Kunsteducatie)

Toetsen en Examineren in het HO (2018): co-presentatie met Joyce Brouwer “Toetsen en beoordelen: inzoomen op de Master film van de AHK”.

Onderzoeksconferentie van het LKCA (2018)  moderator panelsessie 'Multimodaliteit in muziekeducatie' en presentatie ‘De rol van het lichaam bij het doceren van muziek’

AEC ‘INTERactive environment for MUSIC learning and practising’ (Milaan, Italië, 2018): co-presentatie met Jaco van den Dool en Luca Nijs 'Singewing Space: inspired by technology, driven by pedagogy'

Umeå Universitity (Zweden, 2017): workshop/lezing samen met Emiel Heijnen ‘Performances, social interventions & transformations interdisciplinary arts educational design’

ICTM World Conference (Limmerick, Ierland, 2017): co-presentatie met Adri Schreuder “Rhythms around the world”.

ORD (Antwerpen, België, 2017): papervoordracht “De non-verbale didactiek van muziek".

EAS-conferentie “Joint (Ad)venture" (Salzburg, Oostenrijk, 2017): projectpresentatie i.s.m. Emiel Heijnen “Performances, social interventions & transformations: interdisciplinary arts educational design".

Creatieve therapie, Hogeschool Utrecht (2017): co-presentatie met Iris de Vries “De waarde van muziek binnen vaktherapie”.

Master of Music, Conservatorium van Amsterdam (2017): lezing “interviews in kwalitatief onderzoek”.

A Body of Knowledge - Embodied Cognition and the Arts, University of California (Irvine, USA, december 2016): papervoordracht “Joint body schema in music teaching”.

Internationale bijeenkomst “Rip It Up and Start Again: Radical Music Education in Scotland” (Glasgow, 2016) georganiseerd door de University of the West of Scotland, Royal Conservatoire of Scotland, University of Edinburgh en de University of Glasgow: gesprekspartner over de vormgeving van het muziekonderwijs in Schotland.

ISME (Glasgow, Schotland, 2016): papervoordracht “What the body knows about teaching music”.

Opleiding Docent muziek, Conservatorium van Amsterdam (2016): lezing voor de Zweedse delegatie van de Kulturskolan Marks Kommun "The educational model Rhythms around the World".

Bilateral conference on music education "Sustainable Quality in Music Education" (LKCA, FCP, MSA, UCK, het Koorenhuis en SKVR, 2016): co-presentatie met Lili Schutte "Co-teaching in music education".

Symposium “Muziekeducatie doen we samen”, CvA, HvA en UPvA (2016): moderator.

Symposium Goud in handen, Conservatorium van Maastricht (2016): lezing “Muziekeducatie en de 21st century skills”.

ICMEM, University of Sheffield (UK, 2015): papervoordracht “What the body knows about teaching music”.

Symposium “Kunst, Leren, Onderzoek”, LKCA, (2015): papervoordracht “De belichaamde pedagogical content knowledge van vakleerkrachten muziek”.

Symposium “Embodiment in Arts Education”, AHK (2015): lezing “What the body knows about teaching music”.

Gastles PABO en M4ME-studenten, AHK en HvA (2015): lezing “Wat het lichaam weet over het lesgeven van muziek”.

Bijeenkomst “Onderzoek in muziek”, LKCA & Ministerie van OC&W (2015): presentatie “De praktijkkennis van vakleerkrachten muziek over de ontwikkeling van ritmische vaardigheden vanuit een embodied cognition perspectief”.

Bijeenkomst “Toetsen en beoordelen”, Breitner academie, AHK (2015): gastles i.s.m. Emiel Heijnen en Claire Goedman “Authentiek toetsen in het hoger kunstonderwijs”.

Studiemiddag “Toetsen en beoordelen”, AHK (2015): lezing “De rol van feedback bij formatief toetsen”.

Center of Research in Early Childhood (Birmingham, UK, 2013): gastlessen over kwalitatief onderzoek aan de Master Early years music education.

EAS-conferentie ““The Reflective Music Teacher” (Leuven, België, 2013): projectpresentatie i.s.m. Emiel Heijnen “Remix! Hybrid Arts Education Project”.

MERYC “Music research introduction course”, The Hague University of Applied Sciences (Den Haag, 2013): gastlessen kwalitatief onderzoek in muziekonderwijs.

ISME (Thessaloniki, Griekenland, 2012): papervoordracht i.s.m. Esther Schopman “Learning to improvise”.

Symposium “Onderzoek in muziekeducatie”, Conservatorium van Maastricht (2012): lezing “Leren improviseren”.

EAS-conferentie “Craftmanship & Artistry” (Den Haag, 2012): Papervoordracht “Learning to improvise”.

Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie, LKCA en Universiteit Utrecht (2011): papervoordracht “Leren improviseren”.

Studiedag Netwerk Muziekdocenten Pabo (Den Haag, 2010): lezing “Muziekonderwijs dat aansluit bij het beeld van het competente kind”.

Studiedag Koorenhuis (Den Haag, 2009): lezing “Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan”.

MERYC (Bologna, Italië, 2009): papervoordracht i.s.m. Annemieke Huisingh “Music is when sounds come together nicely”.

Studiemiddag LKCA (2009): lezing “Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan”.

Conferentie “Onderzoek in Cultuureducatie”, LKCA en Rijksuniversiteit Groningen (2008): papervoordacht “Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan”.

ISME (Kuala Lumper, Malaysia, 2006): papervoordracht “Rythms around the world, an educational model”.

CDIME, World music and dance centre (Rotterdam, 2006): papervoordracht “Rhythms around the world, an educational model”.

ORD (Gent, België, 2005): papervoordracht “Praktijkkennis van vakleerkrachten muziek”.

Lectoratendrieluik “Muziekonderwijs in een veranderende samenleving”, Walter Maashuis (2005): papervoordracht “Van theorie naar praktijk: hoe de vertaalslag te maken?”.

 

 

Delen