Lectoraat Kunsteducatie initieert lectorenplatform

Gepubliceerd op

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO, heeft recentelijk een aanvraag toegekend voor de oprichting van het platform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Lectoren Kunsteducatie Emiel Heijnen en Melissa Bremmer zijn initiatiefnemers en penvoerders van dit platform. Zij bundelden de krachten met CLICKNL en de lectoren Anna Hotze (Hogeschool iPabo), Dick Rijken (Haagse Hogeschool), Michel van Dartel (AVANS Hogeschool), Monique Pijls en Geert Lovink (Hogeschool van Amsterdam) en Anne Nigten (Hogeschool Rotterdam).


Deelnemers aan het lectorenplatform beschouwen de opbloeiende, interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en kunstenaars als een inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend en beroepsonderwijs. Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie stimuleert leerlingen en studenten om vanuit verschillende kennisdomeinen in samenwerking tot nieuwe manieren van leren en probleemoplossen te komen.

Het platform heeft een open karakter en zoekt naar samenwerking en allianties om onderzoek naar onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie binnen verschillende sectoren te agenderen en bevorderen. Concrete activiteiten van het platform bestaan uit het organiseren van themabijeenkomsten en ‘designathons’, en de lancering van een digitale bronnenbank met voorbeeldstellende interdisciplinaire ontwerppraktijken.

Delen