Lectoraat Kunsteducatie presenteert analysemodel voor interculturele theaterprojecten

Gepubliceerd op

Onlangs verscheen bij het Lectoraat Kunsteducatie van de AHK de publicatie ‘Wij in wording, een analysemodel voor interculturele theaterprojecten’. Onderzoeker, schrijver en theaterdocent Dennis Meyer ging op zoek naar een theoretisch onderbouwd model waarmee theatermakers en -docenten dilemma’s in interculturele theaterprocessen kunnen analyseren en vervolgens bewust inrichten.

De zoektocht naar hoe mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar omgaan en samenwerken is een actueel en belangrijk onderwerp, ook bij het maken van theater. Er is veel theorie over intercultureel theater en interculturaliteit, maar er zijn nauwelijks goed onderbouwde analysekaders en richtlijnen voor het maken van theater in cultureel diverse contexten. Daarom ontwikkelde Dennis Meyer op basis van een literatuurstudie een analysemodel voor interculturele theaterprojecten. Het model is gebaseerd op de geschiedenis van interculturele kunst- en theaterprojecten, de werkwijzen van de theatermakers Milo Rau en Lotte van den Berg en diverse theorieën over ethiek, esthetiek en participatieve kunst.


Het analysemodel is een theoretisch onderbouwd hulpmiddel om dilemma’s binnen intercultureel theater te analyseren en om (onbewuste) cultureel bepaalde normen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Het biedt hedendaagse theatermakers en theaterdocenten handvatten om zich te positioneren binnen thema’s als culturele diversiteit, dekolonisatie, ethiek en esthetiek.

De publicatie is nu te downloaden van de site van het lectoraat Kunsteducatie. Naast de publicatie ontwikkelde Dennis Meyer ook een analysekader, dat theatermakers handvatten geeft bij het initiëren van interculturele theaterprojecten.

Download de publicatie
Download het analysekader

Delen