Verslag van bijeenkomst lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie

Gepubliceerd op

Het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie (OKWT) heeft op 15 maart 2018 een bijeenkomst georganiseerd in STEIM, Studio voor Electro-Instrumentale Muziek. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de vraag hoe we het primair en voortgezet onderwijs kunnen betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van arts and sciences in het hoger onderwijs.

In de praktijk van veel kunstenaars, wetenschappers en ingenieurs zien we steeds meer cross-overs tussen kunst, wetenschap en techniek en ook op vele opleidingen in het hoger onderwijs (hbo en wo) is er aandacht voor deze nieuwe en vernieuwende praktijken. In het primair en voortgezet onderwijs is er ook een toenemende belangstelling voor interdisciplinair ‘ontwerp’ of kunst-/beta-onderwijs, maar de aansluiting tussen de professionele (onderwijs)praktijk en het primair en voortgezet onderwijs is bepaald niet optimaal.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden gastsprekers Rob Zwijnenberg, Taco Stolk, Emer Beamer, Jan Willem Huisman en Kees Dorst hun visie op het vakgebied arts and sciences. Vervolgens gingen de deelnemers in groepjes uiteen om een advies of mening te formuleren waarop wij ons als platform dienen te richten, aangaande dit onderwerp.

Voor een verdere beschrijving van de bijeenkomst: zie het Verslag bijeenkomst lectorenplatform OKWT (Word). 

Delen