Onderzoeksgroep Kunsteducatie

Aan de onderzoeksgroep van het lectoraat Kunsteducatie zijn docenten verbonden uit de verschillende AHK docentenopleidingen; docent beeldende kunst (Breitner Academie), docent dans en theaterdocent (Academie voor Theater en Dans) en docent muziek (Conservatorium van Amsterdam) en van de multidisciplinaire master Kunsteducatie. De docenten verrichten naast hun onderwijstaken praktijkgericht onderzoek in het beroepsveld van de kunsteducatie. De onderzoeksgroep staat onder leiding van de lectoren kunsteducatie Melissa Bremmer en Emiel Heijnen. De onderzoekers werken samen binnen de volgende thema's: sociaal engagement en interdisciplinariteit.

Deelnemers van de onderzoeksgroep presenteren en publiceren de resultaten van hun onderzoeksprojecten en dragen bij aan de toepassing van de resultaten in inhoud en aanpak van onderwijsprogramma's aan de AHK. Een van de onderzoekers is bezig met een promotieonderzoek.

Afgeronde onderzoeken

Raad van Advies

Het lectoraat heeft een Raad van Advies geïnstalleerd die de onderzoeksvoorstellen van de leden van de onderzoeksgroep peer reviewen.

Delen