Multimodaliteit in het muziekonderwijs aan kinderen met een beperking

Onderzoek van Vincent Lamers en Carolien Hermans

Onder multimodaliteit verstaan we de informatie die vanuit verschillende zintuiglijke modaliteiten door de vakleerkracht muziek word ingezet (zoals gebaren, bewegingen van het gehele lichaam, spraak, beeld, geluid en het gebruik van materialen). Het gaat daarbij  niet alleen om het inzetten van verschillende zintuigen zoals horen, voelen, zien, reuk, smaak en proprioceptie, maar vooral om de manier waarop de zintuigen met elkaar verbonden en geïntegreerd worden met als doel het muzikale interactieproces bij kinderen met een beperking  te versterken (Hull & Nelson, 2005). 

Vooralsnog ontbreekt geëxpliciteerde praktijkkennis en praktijkonderzoek op het gebied van de multimodale pedagogiek in het muziekonderwijs aan kinderen met een beperking. Er is echter een groeiend aantal vakleerkrachten muziek die muziekbelevingslessen geven in het speciaal onderwijs. Deze muziekbelevingslessen lijken intuïtief gebruik te maken van multimodaliteit. In dit onderzoek wordt die impliciete praktijkkennis expliciet gemaakt en verbonden met actuele theorieën over multimodale pedagogiek. 

Bremmer, M., Hermans, C., & Lamers, V. (2021). The charmed dyad: Multimodal music lessons for pupils with severe or multiple disabilities. Research Studies in Music Education.

Biografie

Carolien Hermans voltooide de studie Orthopedagogiek (cum laude) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en werkte er gedurende vier jaar als junior docent en onderzoeker. Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) volgde zij de masteropleiding Choreografie, specialisatie Nieuwe media (2004). Vanaf januari 2010 doet zij promotieonderzoek bij het lectoraat Kunsteducatie van de AHK naar danseducatie voor speciale doelgroepen.  Carolien Hermans is docent aan de opleiding docent muziek, Conservatorium Amsterdam. Tevens is zij onderzoeksdocent bij de faculteit Kunst en Economie, Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Publicaties, presentaties en workshops

- Lamers, V., Hermans, C., & Bremmer, M. (2018). De multimodale muziekbubbel. Muzieklessen in het speciaal onderwijs aan leerlingen met een ernstige beperking. Amsterdam, NL: Lectoraat kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
- Hermans, C. (2017). Autistische kinderen leren communiceren door dans. Kunstzone (juli, 4), 48¬49. 
 

Delen