Hedendaagse kunst beschouwd vanuit een multiculturele context

Aanleiding voor dit onderzoek is een docentuitwisseling met Erasmus+ van Manon Habekotté en Claire Goedman, waarin een gastcollege werd gegeven aan masterstudenten in Israel met als titel “Decolonizing the museum”. We ontdekten dat het gesprek over actuele kunst sterk wordt beïnvloed door de culturele achtergrond van de beschouwer. 
Onze aanname die hieruit volgt is dat door globalisatie in de kunstwereld er vanuit meerdere culturele perspectieven gekeken en gesproken wordt over kunst. Het probleem is dat onze studenten (toekomstige docenten Beeldende Kunst en Vormgeving) onvoldoende zijn voorbereid op dit gesprek, maar zij moeten zich daar wel op voorbereiden als zij willen werken in de hedendaagse kunsteducatie en/of op scholen met een multiculturele populatie. 

Doel van het onderzoek is daarom studenten voorbereiden op het beschouwen van hedendaagse kunst vanuit een multiculturele context. Door met studenten samen te werken die in Israël wonen, daar zijn geboren en opgegroeid en zodoende een ander cultureel erfgoed hebben verkregen, zullen onze studenten, en de studenten van H’amidrasha, een breder perspectief ontwikkelen over hedendaagse kunst. Hiermee kunnen zij meer aansluiten bij de tendens van globalisatie in de hedendaagse kunstwereld. De vorm waarin deze uitwisseling het best tot zijn recht komt is in een online platform. Dit zal dan ook het product worden dat voortkomt uit het onderzoek.

Claire Goedman

Claire Goedman is na een propedeuse Vergelijkende Kunstwetenschappen en een MA Culturele Studies in het onderwijs terecht gekomen. Ze is op het Spinoza Lyceum Amsterdam betrokken geweest bij de ontwikkeling van het vak CKV en Kunst Algemeen. Sinds 2004 is ze werkzaam aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Breitner Academie) als senior docent Cultuurgeschiedenis en kunsttheorie. Ook is ze al jaren betrokken, met collega’s van vier faculteiten, bij de interdisciplinaire module CKV aan de derdejaars van de docentenopleiding van de AHK.

contact: claire.goedman@ahk.nl 

Publicaties

Goedman, C., Habekotté, M. (2022) Between spaces: Art appreciation lessons as a platform for intercultural exchange. Amsterdam NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Delen