NRO-reviewstudie

Researchers: Melissa Bremmer, Cock Dieleman, Folkert Haanstra, Emiel Heijnen, Ellen van Hoek, Linda Reus en Diederik Schönau 

Ter voorbereiding op het peilingsonderzoek Kunst & Cultuur voert het lectoraat in opdracht van het NRO een reviewstudie uit. Centrale vraag is wat beïnvloedbare factoren zijn met betrekking tot leerprestaties op het gebied van kunst en cultuur in (het einde van) het primair onderwijs. Beïnvloedbare factoren zijn kenmerken van het onderwijs zoals kennis en vaardigheden van docenten, het curriculum, de didactiek, aantal lesuren en faciliteiten. In de reviewstudie worden deze beïnvloedbare factoren uitgewerkt met betrekking tot leerprestaties per kunstdiscipline (beeldend, theater, dans en muziek) en de thema’s interdisciplinair en creativiteit. Op grond van deze review worden aanbevelingen gedaan voor de nieuw te ontwikkelen instrumenten voor het aankomende peilingsonderzoek. 

Publicatie

Haanstra, F., Dieleman, C., van Hoek, E., Reus, L. & Schönau, D. Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie? Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Biografie

Cock Dieleman studeerde geschiedenis in Utrecht en theaterwetenschap in Amsterdam. Sinds 1985 werkt hij voor de opleidingen theaterwetenschap en dramaturgie van de UvA, thans als universitair docent. Zijn specialisaties zijn theatereducatie, jeugdtheater, dramaturgie en contemporain Nederlands theater. Van 2014 tot 2017 was hij opleidingsdirecteur kunst- en cultuurwetenschappen. In 2017 en 2018 was hij matchmaker kennisdeling voor de faculteit geesteswetenschappen. Hij is mede-auteur van het in 2020 verschenen Inleiding in de dramaturgie (Amsterdam University Press).  Voor meer publicaties van zijn hand zie het tabblad Publicaties.
Naast zijn docentschap in Amsterdam was hij van 1999 tot 2005 werkzaam als hoofd educatie van Het Zuidelijk Toneel, respectievelijk ZT Hollandia in Eindhoven. In dezelfde tijd was hij samen met Erik Lint initiatiefnemer van de website Nederland Theaterland.

Delen