Theater en maatschappij: Internationale strategieën om theater en maatschappelijke vraagstukken te verbinden

De relatie tussen theater en maatschappij is sinds jaar en dag onderwerp van gesprek en onderzoek. Belangrijke kunststromingen als de Commedia dell’ Arte, het Russisch Realisme, het episch theater van Bertolt Brecht of het Theater van de Onderdrukten van Augusto Boal ontstonden als reactie op theater dat een té grote afstand tot de maatschappij leek te hebben. Voorbeelden uit de recente Nederlandse theatergeschiedenis zijn het politiek vormingstheater uit de jaren zeventig van de vorige eeuw of de huidige hernieuwde interesse in community art.
Ook in onze tijd is er behoefte aan een herijking van de relatie tussen theater en maatschappij. Niet alleen omdat de ruimte om kunst te maken onder druk staat, maar ook omdat de maatschappij zelf op drift lijkt te zijn en het theater een rol kan spelen om duiding en richting te geven. Theaterdocenten, die opgeleid zijn om de brug tussen kunst en maatschappij te slaan, spelen hierbij een belangrijke rol.

‘Theater en maatschappij’ onderzoekt verschillende strategieën om in het huidig tijdsgewricht theater en maatschappij met elkaar te verbinden. Onderzoeksmateriaal zijn onder meer drie casestudies van het internationale kunstproject 10CHILDREN. 10CHILDREN is een internationaal meerjarig kunstproject, dat plaatsvindt in tien landen in de wereld, met als doel om de meest kwetsbare kinderen met behulp van projecten van en met professionele kunstenaars een stem en een gezicht te geven. Het project vindt plaats van 2021 tot en met 2024. Overkoepelend thema is ‘armoede’. In elk land wordt dit onderwerp gekoppeld aan een specifiek thema. Binnen de eerste drie projecten van 10CHILDREN, die plaatsvinden in 2021, worden casestudies opgezet: Cleveland (Ohio), Kaapstad (Zuid-Afrika) en Cucumba (Brazilië).

Dennis Meyer

Dennis Meyer is werkzaam als free Lance theaterprofessional/schrijver bij theaterinstellingen. Daarnaast is hij theaterdocent (Theaterdocent Verkort AHK en regieopleiding Toneelacademie Maastricht) en mentor van jonge theaterprofessionals. Hij adviseert met regelmaat bij het Fonds Podiumkunsten over subsidieaanvragen. Hij is mede-initiatiefnemer van het internationale kunstproject 10CHILDREN. Hiervoor was hij onder meer projectleider van Festival De Basis 2013 op de voormalige militaire vliegbasis Soesterberg. Hij zette het productiehuis Het Lab, theater en dans voor jong publiek op en werkte er met vele theatermakers die op dit moment een belangrijke rol in het landschap vervullen. In de beginjaren van HETPALEIS te Antwerpen was hij er hoofd dramaturgie. In de jaren negentig was hij disciplinespecialist jeugdtheater bij het Theater Instituut Nederland. Hij adviseerde bij het AFK, Prins Bernhard Cultuurfonds, het LIRA fonds en de Raad voor Cultuur en was actief binnen een groot aantal besturen. Hij heeft een ruim netwerk binnen het professionele theatercircuit. Zijn expertise ligt onder meer op het gebied van algemeen mentorschap binnen de culturele sector, beleidsontwikkeling, schrijven van subsidieaanvragen, versterking interne organisatievormen/besturen, de talentontwikkeling, vernieuwing binnen het theater, jeugdtheater en de toneelschrijfkunst.

Dennis Meyer studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Theaterwetenschap. Hij behaalde zijn doctoraal diploma in 1983.

Publicaties en presentaties

Meyer, D. (2023) Wij in wording: een analysemodel voor interculturele theaterprojecten. Amsterdam NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
- Dag van de Onderzoeker AHK (2021). Presentatie Intercultureel Theater, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
- Meyer, D. Eigenaarschap als theatrale kracht. In: Theaterjaarboek 2018/2019: 50 jaar na Aktie Tomaat (2019) https://www.theaterkrant.nl/tm-artikel/eigenaarschap-als-theatrale-kracht/
- Meyer. D. (red.). Tomaat in perspectief. Theatervernieuwing in de jaren ’60 en ’70 (Amsterdam, 1994)

Delen