NRO-reviewstudie

Researchers: Melissa Bremmer, Cock Dieleman, Folkert Haanstra, Emiel Heijnen, Ellen van Hoek, Linda Reus en Diederik Schönau 

Ter voorbereiding op het peilingsonderzoek Kunst & Cultuur voert het lectoraat in opdracht van het NRO een reviewstudie uit. Centrale vraag is wat beïnvloedbare factoren zijn met betrekking tot leerprestaties op het gebied van kunst en cultuur in (het einde van) het primair onderwijs. Beïnvloedbare factoren zijn kenmerken van het onderwijs zoals kennis en vaardigheden van docenten, het curriculum, de didactiek, aantal lesuren en faciliteiten. In de reviewstudie worden deze beïnvloedbare factoren uitgewerkt met betrekking tot leerprestaties per kunstdiscipline (beeldend, theater, dans en muziek) en de thema’s interdisciplinair en creativiteit. Op grond van deze review worden aanbevelingen gedaan voor de nieuw te ontwikkelen instrumenten voor het aankomende peilingsonderzoek. 

Publicatie

Schönau, D. (2023). Kunstzinnige oriëntatie in het onderwijs: wat werkt wel (en niet)?. Cultureel Kapitaal, LKCA.
​​​​​​​Haanstra, F., Dieleman, C., van Hoek, E., Reus, L. & Schönau, D. Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie? Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Biografie

Diederik Schönau, kunsthistoricus en cultuurpsycholoog, is als vakmedewerker verantwoordelijk geweest voor de productie van eindexamens en toetsen in de beeldende vakken bij het Cito (vwo, havo, mavo,. vmbo, basisvorming). Hij was als trainer en adviseur pop het gebied van toetsing en examinering betrokken bij de invoering van de Tweede Fase op scholen in het voortgezet onderwijs en als assessment consultant werkzaam bij Cito International. Van 2007 tot 2010 was hij lector kunsteducatie bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle en van 2014 tot 2022 als extern adviseur betrokken bij de kenniskring van het lectoraat kunsteducatie van de AHK. Van 1999 tot 2002 President van de International Society for Education through Art (InSEA) en van 2017 tot 2021 bestuurslid en Chair van de European Network for Visual Literacy (ENViL)

Delen