NRO-reviewstudie

Researchers: Melissa Bremmer, Cock Dieleman, Folkert Haanstra, Emiel Heijnen, Ellen van Hoek, Linda Reus en Diederik Schönau 

Ter voorbereiding op het peilingsonderzoek Kunst & Cultuur voert het lectoraat in opdracht van het NRO een reviewstudie uit. Centrale vraag is wat beïnvloedbare factoren zijn met betrekking tot leerprestaties op het gebied van kunst en cultuur in (het einde van) het primair onderwijs. Beïnvloedbare factoren zijn kenmerken van het onderwijs zoals kennis en vaardigheden van docenten, het curriculum, de didactiek, aantal lesuren en faciliteiten. In de reviewstudie worden deze beïnvloedbare factoren uitgewerkt met betrekking tot leerprestaties per kunstdiscipline (beeldend, theater, dans en muziek) en de thema’s interdisciplinair en creativiteit. Op grond van deze review worden aanbevelingen gedaan voor de nieuw te ontwikkelen instrumenten voor het aankomende peilingsonderzoek. 

Publicatie

Haanstra, F., Dieleman, C., van Hoek, E., Reus, L. & Schönau, D. Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie? Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Evaluatieonderzoek naar het project “Co-teaching in het kunstonderwijs”

Dit was een traject waarin docentopleiders van de AHK en de Pabo HvA samenwerkten aan de vormgeving van een lesmodule 4Co-teaching:  Pabo-studenten en kunstvakdocent-studenten (docent theater, dans en beeldend) leren hierin om samen kunstlessen voor het PO te ontwerpen en uit te voeren. 4Co-teaching is een methodiek waarbij alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid nemen voor zowel het ontwerpen, de uitvoering als de reflectie op de lessen en zo de onderlinge samenwerking verbeteren in de schoolklas. 4Co-teaching is eerder uitgevoerd  in een samenwerkingsproject tussen het CvA en de pabo's van Amsterdam. De invulling waarbij verschillende kunstdisciplines betrokken zijn is een nieuwe benadering.
Het onderzoek richt zich op de vragen in hoeverre zowel de docentopleiders als de studenten zelf voordelen en/of problemen ervaren bij het ontwerpen en uitvoeren van de module en de kunstlessen in het PO. Uit dit evaluatieonderzoek zijn een aantal aanbevelingen en verbeterpunten geformuleerd die een toekomstige implementatie van deze module in het curriculum van de betrokken opleidingen kunnen ondersteunen.

Biografie

Ellen van Hoek is afgestudeerd als fluitist aan het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium (CvA) en is werkzaam als musicus en docent. Zij heeft dwarsfluit en traverso gestudeerd. In het kader van de master Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten deed zij onderzoek naar de ‘muzikale thuiskunst van scholieren’. Na het afronden van de master werkt zij nu als freelance onderzoeker. Onderzoekspublicaties in samenwerking met het lectoraat Kunsteducatie zijn onder andere Muziekles is anders (2013) en ‘Bewogen muziek’ (2016).  Ook werkte zij in het kader van beoordeling in het kunstonderwijs aan de ontwikkeling van “Bandcheck’, een digitale tool voor zelfreflectie voor bandspelers.

Publicaties, presentaties en workshops

- Haanstra, F., Dieleman, C., van Hoek, E., Reus, L. & Schönau, D. Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie? Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
​​​​​​​- Hoek, E. van. (2021). Podcast Co-teaching in het primair kunstonderwijs. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie.
- Van Hoek, E., & Bremmer, M. (2020). Eén plus één is meer. Pabo en kunstvakstudenten leren met en van elkaar als teamplayers. Kunstzone 19(5), 20-23.
- Bremmer, M. & van Hoek, E. (2020). Teamplayers: 4CO-teaching in arts education in primary education. International Journal of Education & the Arts, 21(9). 
- Hoek, E. van. (2017). Bandcheck. Kunstzone (juli, 4), 6¬8.
- Hoek, E. Van (2017). Met meer handen in de klas meer muziek. Co-teaching in de Aslan Muziek Talent Express. Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie

Delen