Creatief burgerschap

In deze Lesson Study wordt de combinatie van burgerschapsonderwijs met kunst- en cultuureducatie concreet vormgegeven, gebaseerd op het onderwijs ontwerpmodel van lector Emiel Heijnen (lector Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en het onderzoek van Hessel Nieuwelink (lector Burgerschapsonderwijs, Hogeschool van Amsterdam).

De aanpak is gebaseerd op de principes van de Lesson Study: ondersteund door experts doorloopt een groep mbo-docenten gezamenlijk een educatieve ontwerpcyclus, waarbij er onder meer via observaties gekeken wordt hoe studenten de gezamenlijk ontworpen les ervaren. Omdat dezelfde les op verschillende mbo-scholen wordt uitgevoerd, vormen de deelnemende docenten een onderzoeksgroep waarin ervaringen worden gedeeld en besproken.

Onderzoek naar het ELJA Kindermuseumlab van het Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum wordt gerenoveerd. Een belangrijk onderdeel van het hernieuwde Amsterdam Museum is een museum voor en door kinderen. Maar hoe gaan de programmering en de museumruimtes er precies uitzien? Wat hebben kinderen nodig om zich deze ruimtes eigen te maken en echt als plek te gebruiken voor artistieke reflecties op de stad en hun plek daarin? Om die vragen te beantwoorden gaat het Amsterdam Museum in de periode 2023-2025 samen met Amsterdamse kinderen tussen de 9 en 12 jaar het nieuwe Amsterdam Museum voor en door kinderen vormgeven door middel van het ELJA Kindermuseumlab. Behalve door het volgen van lab-sessies in de verschillende stadsdelen van Amsterdam, het samen werken aan kunstwerken en samenstellen van tentoonstellingen, krijgen de betrokken kinderen een stem via een kinderklankbordgroep en kinderdirecteur. Zo helpen ze om de blik van het publiek en personeel te openen en het museum dé plek voor kinderen te maken. Maar bovenal biedt het maken van en kijken naar kunst voor de kinderen mogelijkheden om te reflecteren op henzelf, hun omgeving en de wereld. Het Amsterdam Museum en ELJA Foundation vragen het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten om het driejarige traject naar een kindermuseum te begeleiden met training en onderzoek. De trainingen voor kunstenaars en museumeducatoren, voorafgaand aan de lab-sessies, zijn gebaseerd op de principes van ‘wicked arts assignments’ (Heijnen & Bremmer, 2020). Het onderzoek is gefaseerd opgezet met verkennend (‘voedend’) onderzoek in het eerste jaar en impactonderzoek in het tweede en derde jaar. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft het lectoraat de opdracht verstrekt aan Urban Paradoxes (Sandra Trienekens). 

Presentaties

Bekijk het volledige overzicht van publicaties en presentaties van Emiel Heijnen.

Biografie

Dr. Emiel Heijnen is opgeleid als docent Beeldende kunst en vormgeving aan de Hogeschool Katholieke Leergangen (2e graads) en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (eerstegraads en kunstgeschiedenis). Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Remixing the Art Curiculum: How contemporary visual practices inspire authentic art education

Contact: emiel.heijnen@ahk.nl 

Delen