Nieuwe Canons: authentieke kunsteducatie in theaterlessen

Onderzoekers: Emiel Heijnen en Nadieh Graumans-Tighelaar, mmv Melissa Bremmer
In samenwerking met DOX, Kunstloc Brabant en Academie voor Theater van Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Welke theatrale vormen vinden we buiten de gevestigde theaterinstituten en hoe zouden die ons theateronderwijs kunnen inspireren? Deze vraag vormt het uitgangspunt van Nieuwe Canons, een onderzoek dat vormgegeven is als professionaliseringstraject voor theaterdocenten. Gedurende een half jaar werkt een gemengde groep van circa 16 theaterdocenten samen. Tijdens bijeenkomsten maken zij kennis met de uitgangspunten van Authentieke Kunsteducatie en Teacher as conceptual artist, waarmee ze experimenteren tijdens theatrale oefeningen en bij het maken van vernieuwende lesontwerpen. De zelf ontworpen lessen worden steeds getest in de eigen praktijk, gedocumenteerd en geĆ«valueerd. Het professionaliseringstraject wordt afgesloten met een gezamenlijke artistieke presentatie voor publiek. Deze presentatie vormt een levendige staalkaart van de meest aansprekende theatrale experimenten die die deelnemers gedurende het traject ontwikkeld hebben. Het onderzoek brengt de (leer)ervaringen van de deelnemers in kaart: Wat zijn hun ervaringen met authentieke kunsteducatie, en in hoeverre bieden de concepten authentieke kunsteducatie en Teacher as conceptual artist theaterdocenten handvatten om hun lespraktijk te vernieuwen en hun kunstenaarschap en docentschap te integreren?

Presentaties

Bekijk het volledige overzicht van publicaties en presentaties van Emiel Heijnen.

Biografie

Dr. Emiel Heijnen is opgeleid als docent Beeldende kunst en vormgeving aan de Hogeschool Katholieke Leergangen (2e graads) en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (eerstegraads en kunstgeschiedenis). Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Remixing the Art Curiculum: How contemporary visual practices inspire authentic art education

Contact: emiel.heijnen@ahk.nl 

Delen