Ritmisch Dynamisch Transcultureel Dansonderwijs in het primair onderwijs

De opleiding Docent Dans wil dans toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond. Om aan te sluiten bij het cultureel diverse (grootstedelijke) werkveld hanteert de opleiding daarom de visie en de uitgangspunten van transcultureel dansonderwijs bij het opleiden van haar studenten. Volgens deze benadering ontstaan identiteit en cultuur in uitwisseling en interactie met elkaar (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 2017). De ritmisch dynamische les benadering is een tool voor het vormgeven van transcultureel onderwijs. Omdat de ritmisch dynamische les benadering relatief nieuw is, is er nog weinig kennis over hoe afgestudeerde docenten Dans deze benadering vormgeven in het onderwijs. 
In dit onderzoek geven Ise Verstegen en Faizah Grootens met name de concepten ritme en dynamiek en ritmisch dynamische benadering binnen dansonderwijs een theoretische basis. Zij gaan op zoek naar de betekenis van ‘ritmisch dynamische benadering’ zoals die gebruikt wordt op de opleiding Docent Dans en beschrijven deze. Daarnaast bekijken ze hoe ze deze benadering zelf kunnen toepassen in het dansonderwijs van het primair onderwijs.
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om studenten aan de opleiding Docent Dans beter grip te laten krijgen op deze concepten (zowel theoretisch als in de vertaling daarvan naar het funderend onderwijs) zodat zij die later ook in hun danspraktijk in het PO kunnen toepassen.

Biografie

Faizah is afgestudeerd aan de opleiding Docent Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en "Instituto Superior de Arte" in Cuba en heeft als danseres gewerkt met onder andere Laleget Danza, Another Kind of Blue, Herman van Veen, Nationale Opera en Ballet, Maurice Causey, GrossDanceCompany, Generale Oost, Stichting Julius Leeft, Miguel Rubio, Sine Forma en Symphonic Cinema.
Faizah is als docent verbonden aan "Academie voor Theater en Dans", Stichting Educatieve Projecten”, “Art Rules Curaçao”, "Instituto Superior de Arte" in Cuba en meerdere dansscholen in Nederland. “Ik heb gewoond en gewerkt in Nederland, Mexico en Cuba, waar ik verschillende dansstijlen heb geleerd en heb ervaren dat dans een universele vorm van cultuur is, die gebruikt kan worden om mensen bij elkaar te brengen en om culturele en communicatie barriers te elimineren”.

http://www.faizahgrootens.com/projects/community-projects-dcvp/ 

Publicaties en workshops

Workshop ritmisch dynamische benadering in basisonderwijs, Community Practice Basisonderwijs 2, Academie voor Theater en Dans
- Grootens, F., Verstegen, I.A. (2021). Podcast Ritmisch-dynamisch dansonderwijs. Amsterdam. NL: Lectoraat Kunsteducatie.
- Grootens, F., Verstegen, I.A. (2019) Ritme is dynamiek. De rytmisch-dynamische benadering van transculturele dans in het primair onderwijs. Amsterdam: lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Delen