NRO-reviewstudie

Researchers: Melissa Bremmer, Cock Dieleman, Folkert Haanstra, Emiel Heijnen, Ellen van Hoek, Linda Reus en Diederik Schönau 

Ter voorbereiding op het peilingsonderzoek Kunst & Cultuur voert het lectoraat in opdracht van het NRO een reviewstudie uit. Centrale vraag is wat beïnvloedbare factoren zijn met betrekking tot leerprestaties op het gebied van kunst en cultuur in (het einde van) het primair onderwijs. Beïnvloedbare factoren zijn kenmerken van het onderwijs zoals kennis en vaardigheden van docenten, het curriculum, de didactiek, aantal lesuren en faciliteiten. In de reviewstudie worden deze beïnvloedbare factoren uitgewerkt met betrekking tot leerprestaties per kunstdiscipline (beeldend, theater, dans en muziek) en de thema’s interdisciplinair en creativiteit. Op grond van deze review worden aanbevelingen gedaan voor de nieuw te ontwikkelen instrumenten voor het aankomende peilingsonderzoek. 

Publicaties
Haanstra, F. (2023). Aanbod kunstzinnige oriëntatie. Kunstzone, 22(1), p. 16-18.
Haanstra, F., Dieleman, C., van Hoek, E., Reus, L. & Schönau, D. Wat werkt in kunstzinnige oriëntatie? Amsterdam, NL: Lectoraat Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Biografie

Folkert Haanstra studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en schilderkunst en grafiek aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva.
Hij heeft als onderzoeker bij het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam onderzoek verricht naar de kunstvakken in het onderwijs, naar musea, muziekscholen en creativiteitscentra en naar het kunstvakonderwijs.
In 1994 is Haanstra gepromoveerd op een proefschrift over leereffecten van beeldende vakken in het onderwijs: Effects of art education on visual-spatial ability and aesthetic perception: Two meta-analyses. Amsterdam, Thesis Publishers.

Van 2001 tot en met 2015 was Haanstra als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. De leerstoel Cultuureducatie en Cultuurparticipatie die hij bekleedde, was ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

Van 2002 tot en met 2016 was Folkert Haanstra werkzaam als lector kunst- en cultuureducatie bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Koningen van de kunsteducatie, een driegesprek van Kunstzone met Folkert Haanstra, Diederik Schönau en Piet Hagenaars.
Deel 1
Deel 2

 

Delen